Barnehage

Trondheim kommunes barnehageportal

BarnehageAlt om barnehageplass, opptak, søknad og oversikt over barnehager i Trondheim.

Ny barnehageportal

2. januar 2015 åpnes en ny portal for å søke barnehageplass.

Nåværende løsning (Dexter) vil bli stengt fra og med 1. desember 2014. I perioden 1. desember til 1. januar vil det ikke være mulig å søke om plass.

Alle søknader for 2014 blir slettet 31. desember. Alle som ønsker barnehageplass må søke på nytt i 2015.

 

 


Fristen for å søke om overflytting er 1. februar.
Fristen for hovedopptaket er 1. mars.

Det må leveres helseerklæring for barnet i forbindelse med oppstart i barnehagen.

Ta gjerne kontakt med Oppvekstkontoret for  nærmere opplysninger.
Telefon: 979 96 100 
e-post: oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no

1barnogskole Barnehage