Barnehage

Trondheim kommunes barnehageportal

BarnehageSøkere til hovedopptaket vil motta svar på søknaden sin i perioden 14. mars til 31. mai. Tilbud sendes pr. e-post. Ja-svar og nei-svar registreres ved å logge inn i søknadsportalen.

Alt om barnehageplass, opptak, søknad og oversikt over barnehager i Trondheim.

 

Ny digital løsning for barnehagesøknad og administrasjon av barnehageplasser

Trondheim kommune har fra januar 2015 innført en ny digital løsning for barnehagesøknad og administrasjon av barnehageplasser. Den nye løsningen er tilrettelagt for utstrakt elektronisk dialog mellom innbyggeren, barnehagene

Foresatte vil enklere få tilgang til relevante tjenester til enhver tid. Nå skal foresatte enkelt via ID-porten-pålogging utføre aktuelle prosesser som:

  • Registrere/endre/slette barnehagesøknad
  • Takke ja/nei til barnehageplass
  • Legge inn ønske om ny type plass (endre oppholdstid)
  • Legge inn oppsigelse av barnehageplass
  • Foreta nødvendig ajourhold på familie, relasjoner og kontaktinfo

Foresatte kan kommunisere med kommunen om søknad/opptak til barnehage og SFO i samme portal.

NB!
Søknader for 2014 ble slettet 31. desember. Alle som ønsker barnehageplass må søke på nytt i 2015.

Fristen for å søke om overflytting er 1. februar.
Fristen for hovedopptaket er 1. mars.

Det må leveres helseerklæring for barnet i forbindelse med oppstart i barnehagen.

Ta gjerne kontakt med Oppvekstkontoret for  nærmere opplysninger.
Telefon: 979 96 100 
e-post: oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no

1barnogskole Barnehage