Barnehage

Har du søkt om barnehageplass?

  • Du vil få tilbud om plass via epost
  • Du må svare på tilbudet via ID-porten

 

ID-porten

Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Gjennom ID-porten kan du:

  • Endre søknad om plass
  • Slette søknad om plass
  • Takke ja eller nei til barnehageplass
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Legge inn oppsigelse av barnehageplass
  • Endre opplysninger om familieforhold
  • Endre kontaktinformasjon

ID-porten gjelder også for SFO

Helseerklæring

Før barnet begynner i barnehagen må det leveres helseerklæring for barnet.


 

1barnogskole Barnehage