Barnehage

Trondheim kommunes barnehageportal

BarnehageAlt om barnehageplass, opptak, søknad og oversikt over barnehager i Trondheim.

 Søknad om barnehageplass


Fristen for å søke om overflytting er 1. februar.
Fristen for hovedopptaket er 1. mars.

Det må leveres helseerklæring for barnet i forbindelse med oppstart i barnehagen.

Ta gjerne kontakt med Oppvekstkontoret for  nærmere opplysninger.
Telefon: 979 96 100 
e-post: oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no

1barnogskole Barnehage