Barnehage

Aktuelt

Skal du søke om moderasjon?
Vi gjør oppmerksom på at det for tiden er lang saksbehandlingstid på grunn av ferieavvikling.

Åpningstid i sommer
Oppvekstkontoret har vanlig åpningstid i sommer, bortsett fra uke 30. Da er vi kun tilgjengelig på telefon.

Meldeboka
Meldeboka er en digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler, SFO, barnehager og foresatte i Trondheim kommune.

Meldeboka skal prøves ut i barnehagene i Ranheim, Åsvang/Sildråpen, Utleira/Smidalen og Furutoppen i perioden mai - sept i 2016.

Rett til plass for barn som fyller ett år i september eller oktober
Stortinget har vedtatt at barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født.

1barnogskole Barnehage