Kartet finnes som egen karttype på kommunens kart.

Hvordan finne kartet

  • Velg karttype: "Aktsomhetskart kulturminner", når du er inne på kommunens detaljerte kart.
  • Lenke til kommunens kartsiden finnes i bunnmenyen på kommunens nettsider. 
  • Velg "innholdsrikt og detaljert kart" på kartsiden: trondheim.kommune.no/kart

Hvordan bruke kartet

Brukerveiledning til Aktsomhetskart kulturminner

Hva kartet viser

  • bygninger, områder og registrerte arkeologiske kulturminner, fredet etter kulturminneloven
  • antikvarisk verdivurdering av bygninger ( klasse A, B og C )
  • bevaringsområder i reguleringsplan og hensynssoner i Kommuneplanens arealdel med hensyn om vern etter plan- og bygningsloven.

Tegnforklaring

Aktsomhetskart kulturminner - Tegnforklaring4

 Lokalitetsikon

Kun synlig ved målestokk 1:1000 og større, på fredet lokalitet, 3 ulike kategorier:

Aktsomhetskart for kulturminner - tegnforklaring (182 x 82)

Over vises det viktigste av tegnforklaringen for karttypen "Aktsomhetskart kulturminner". Tegnforklaring kan ellers sees til venstre for kartet, ved å trykke på fanekortet for tegnforklaring. Det som til en hver tid er synlig i kartvinduet, gis det tegnforklaring til der.

Mer info om aktsomhetskartet: trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo

Mer hjelp/spørsmål?

Kontakt kommunens tekniske skranke Bytorget eller Byantikvaren.

Byantikvaren