Kartet finnes som egen karttype på kommunens kartløsning.

Hvordan finne kartet :

  • Velg karttype: "Aktsomhetskart kulturminner", når du er inne på kommunens kart.
  • Snarvei til kartet finnes nederst til høyre på alle nettsider i kommunen. Velg der "Avansert kart".

Hvordan bruke kartet:

Brukerveiledning til Aktsomhetskart kulturminner

Hva kartet viser:

Bygninger, områder og registrerte arkeologiske kulturminner, fredet etter kulturminneloven. Antikvarisk verdivurdering av bygninger ( klasse A, B og C ), bevaringsområder i reguleringsplan og hensynssoner i Kommuneplanens arealdel med hensyn om vern etter plan- og bygningsloven.

Tegnforklaring:

Aktsomhetskart kulturminner - Tegnforklaring4

                                      Lokalitetsikon

                                        Kun synlig ved målestokk 1:1000 og større, på fredet lokalitet, 3 ulike kategorier:

 Aktsomhetskart for kulturminner - tegnforklaring (182 x 82)

 

Over vises det viktigste av tegnforklaringen for karttypen "Aktsomhetskart kulturminner". Tegnforklaring kan ellers sees til venstre for kartet, ved å trykke på fanekortet for tegnforklaring. Det som til en hver tid er synlig i kartvinduet, gis det tegnforklaring til der.

Mer info om aktsomhetskartet: trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo

Mer hjelp/spørsmål?

Kontakt publikumsmottak - Bytorget eller Byantikvaren.

Byantikvaren