Kartet finnes som egen karttype på kommunens kartløsning.

Hvordan finne kartet :

  • Velg karttype: "Aktsomhetskart kulturminner", når du er inne på kommunens kart.
  • Snarvei til kartet finnes nederst til høyre på alle nettsider i kommunen. Velg der "Avansert kart".

Hvordan bruke kartet:

Brukerveiledning til "Aktsomhetskart kulturminner"

Hva kartet viser:

Antikvarisk verdivurdering ( klasse A, B og C ) , fredede bygninger ( F ), bevaringsområder i reguleringsplan og hensynssoner i Kommuneplanens arealdel.

Mer info om aktsomhetskartet: trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo

Tegnforklaring:

Tegnforklaring aktsomhetskart

 

 

 

 

 

Her vises tegnforklaringen som er spesifikk for karttypen "Aktsomhetskart kulturminner". Øvrig tegnforklaring kan sees i kartets venstre marg ved å trykke på fanekortet for tegnforklaring.

Mer hjelp/spørsmål?

Kontakt publikumsmottak - Bytorget eller Byantikvaren.

Oppdatert: 28.01.2014

Byantikvaren