Kontaktinfo
Telefon
72547100
Adresse
Bøckmans veg 107
Epost
byasen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

 • Til de elevene som bor vest for Odd Husbys veg/Gamle Osloveg

  Til de elevene som bor vest for Odd Husbys veg/Gamle Osloveg

  Det er en vinterdriftutfordring som er hovedproblemet i det aktuelle området, som tilsa at de yngste elevene burde få dekket skoleskyss. Denne delen av Byåsen/Ugla har noen av de største snømengdene i

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Det er en vinterdriftutfordring som er hovedproblemet i det aktuelle området, som tilsa at de yngste elevene burde få dekket skoleskyss. Denne delen av Byåsen/Ugla har noen av de største snømengdene i Trondheim, og det kan i periodevis vær problematisk å ferdes her både for motorisert trafikk og for myke trafikanter.

  Hvis vurderingen fra 2005 skal omgjøres, må dette etter vårt syn ha sammenheng med at det har blitt gjort tiltak i området som gir bedre mulighet for vintervedlikehold. Per i dag (september 2014) er fortau langs Uglavegen fra Herlofsensløypa til Gamle Osloveg regulert, og det er bygget fortau fram til Per Sivles veg Det bygges også fortau langs Olav Duuns veg. Disse tiltakene har imidlertid liten innvirkning på mulighetene til å sikre vinterdriften langs de naturlige skolevegene mot Byåsen skole for de elevene som har fått dekket skoleskyss på vinteren.

  Kommunaldirektørens vurdering i 2005 står derfor ved lag.
  Fri skoleskyss er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og må derfor behandles etter regelverket i forvaltningsloven.
  Dette krever at foreldre til barn i 2. til 4. trinn, som ønsker skoleskyss, må sende søknad til Byåsen skole.

  Vennlig hilsen

  Wenche Kjellby Nesset
  rektor

 • Farlig skolevei

  Farlig skolevei

  FAU behøver informasjon om skoleveistrekninger som oppleves utrygge og som behøver tiltak med tanke på sikkerhet. Trafikkgruppa jobber med en sammenstilling vi vil sende til kommunen. Send inspill sen

  Vis mer...

  Vis mindre...

  FAU behøver informasjon om skoleveistrekninger som oppleves utrygge og som behøver tiltak med tanke på sikkerhet.
  Trafikkgruppa jobber med en sammenstilling vi vil sende til kommunen.

  Send inspill senest 21. september til renate_wahlstrom@yahoo.se


 • Byåsen skole er blitt Fairtradeskole

  Byåsen skole er blitt Fairtradeskole

  Den 20. 03. 14 fikk skolen besøk av en representant fra Fairtrade Norge, Henning Johansen. Skolen hadde en høytidelig seremoni med innbudte gjester, og det ble overlevert en diplom. Tegnspråkkoret und

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Den 20. 03. 14 fikk skolen besøk av en representant fra Fairtrade Norge, Henning Johansen.
  Skolen hadde en høytidelig seremoni med innbudte gjester, og det ble overlevert en diplom.
  Tegnspråkkoret underholdte med sang.
  Byåsen skole er den 2. Fairtrade barneskolen i landet.
  På bildet ser dere representant for Fairtrade Norge, leder, nestleder og sekretær fra elevrådet, kontaktlærer for elevråd, prosjektledere lokalt for Grønt flagg og Internasjonalt arbeid , leder og nestleder for FAU og rektor.
  Vi viser for øvrig til nettsiden til Fairtrade Norge hvor Byåsen skole får hedelig omtale.

  Wenche Kjellby Nesset
  rektor

Byåsen skole