Bygging

Bygging

Nå kan du søke digitalt på enkle saker som f.eks. tilbygg under 50 m2 og frittliggende garasje under 70 m2.
Vi har også startet med å sende ut brev/vedtak digitalt til våre kunder.

kommunal bolig Bygging