Bygging

Bygging

 

Velg seriøs arbeidskraft - tettpå:Trondheim

Informasjonsmøte om nye regler i byggesaksbehandlingen

Byggesakskontoret arrangerte mandag 1. februar et informasjonsmøte om de endringene som har vært i plan- og bygningslovgivningen det siste halvåret. Her er presentasjonene fra møtet:

Nye byggeregler - 1. juli 2015
Nye tekniske krav ved bruksendring - 1. januar 2016
Bortfall av lokal godkjenning - 1. januar 2016
Tilsyn i byggesak - 1. januar 2016

Ta gjerne kontakt med oss i Bytorget eller med saksbehandleren i den aktuelle byggesaken hvis du har spørsmål til endringene. En del informasjon er også tilgjengelig i våre veiledere som dere finner via boksene ovenfor.


Digital post fra byggesak

For at du skal få raskere svar fra Byggesakskontoret så sender vi nå ut alle brev og vedtak digitalt.

kommunal bolig Bygging