Kontaktinfo
Telefon
46908567
Adresse
Fjellseterveien 24
Epost
bymarkafriluft-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

   Totempålen vårFerista

Værvarsel for Bymarka friluftsbarnehager 

Bymarka Friluftsbarnehager består av Ferista Friluftsbarnehage og Sverresborg Friluftsbarenge.

Ferista Friluftsbarnehage: 24 plasser for barn under 3 år, og 48 plasser for barn over tre år.

  • Åpningstid fra kl 07.15 - 16.30

Sverresborg Friluftsbarnehage: 21 plasser for barn over tre år. 

  • Åpningstid fra kl 07.30 - 16.30.

Fra 1.august 2015 legges Sverresborg Friluftsbarnehage ned sin drift, og enheten blir samlet på Ferista Friluftsbarnehage.

Begge barnehagene har sommerstengt i uke 28, 29 og 30 i 2015.

For barnehageåret 2015/2016 har vi sommerstengt i uke 28 - 29 og 30.

Bymarka friluftsbarnehager