Kontaktinfo
Telefon
72548900
Adresse
Churchills veg 20
Epost
charllund-bskole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Nyheter fra skolen:

 • Meldeboka

  Meldeboka

  Charlottenlund barneskole tar i bruk Meldeboka fra og med 26. november og ber vi om at du benytter Meldeboka for kommunikasjon med skole og SFO. Se mer utfyllende informasjon om løsningen i mail fra k

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Charlottenlund barneskole tar i bruk Meldeboka fra og med 26. november og ber vi om at du benytter Meldeboka for kommunikasjon med skole og SFO. Se mer utfyllende informasjon om løsningen i mail fra kontaktlærer.

 • Varsel om endring i betalingssatser for SFO fra 01.01.2016

  Les hele dokumentet ved å klikke her.   Utdrag ----------------------------------------------- Varsel om endring i betalingssatser for skolefritidsordningen fra 1. januar 2016 I rådmannens forslag til

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Les hele dokumentet ved å klikke her.

  Utdrag -----------------------------------------------

  Varsel om endring i betalingssatser for skolefritidsordningen fra 1. januar 2016

  I rådmannens forslag til budsjett for Trondheim kommune for 2016 er det foreslått en økning av betalingssatsene ved skolefritidsordningen. Brukerbetalingen økes med 2,7 prosent, anslagsvis lønns- og prisvekst fra 2015 til 2016. Tabellen viser dagens sats for skolefritidsordningen og sats fra og med 1.1.2016.

  Oppholdstid per uke

  Brukerbetaling 2015

  Brukerbetaling 2016

  Inntil 12 timer

  1 715 kroner

  1 760 kroner

  Fra og med 12 timer

  2 555 kroner

  2 625 kroner

  Familier som har mer enn ett barn i SFO får i dag 25 prosent søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Det gis også 25 prosent søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og SFO. I rådmannens forslag til budsjett for Trondheim kommune i 2016, avvikles søskenmoderasjon i SFO og mellom barnehage og SFO fra og med 1. august 2016.

  ---------------------------------------------- Utdrag

  Les hele dokumentet ved å klikke her.

 • Meldeboka

  Meldeboka

  Trondheim kommune lanserer snart en ny, digital tjeneste som skal være én digital kanal for kommunikasjon mellom skoler/SFO og foresatte i Trondheim kommune. Tjenesten heter Meldeboka og skal være den

  Vis mer...

  Vis mindre...


  Trondheim kommune lanserer snart en ny, digital tjeneste som skal være én digital kanal for kommunikasjon mellom skoler/SFO og foresatte i Trondheim kommune. Tjenesten heter Meldeboka og skal være den primære kommunikasjonskanalen for skriftlig kommunikasjon mellom skole og hjem. Vår skole skal være pilot for denne løsningen og dere vil snart få tilsendt mer informasjon om hvordan dere kan ta løsningen i bruk. Følg med!

 • Elevpermisjon utover 5 dager

  Søknad om permisjon utover 5 sammenhengende dager skal foregå digitalt. Søknadskjema finner du nederst på siden under fanen «skolen vår». Hvis mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjern

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Søknad om permisjon utover 5 sammenhengende dager skal foregå digitalt. Søknadskjema finner du nederst på siden under fanen «skolen vår».

  Hvis mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen. Har det gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og søker ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når skolen har mottatt søknaden.


  Elevpermisjoner inntil 5 dager søkes direkte til kontaktlærer via meldingsbok/mail.

 • Viktig melding: Nye rutiner for gjenglemt tøy

  VIKTIG MELDING: NYE RUTINER FOR GJENGLEMT TØY FAU har besluttet å avslutte tidlgere ordning med å arrangere "Gjenglemt tøy"-dag. Ny ordning er at det nå er satt opp stativer for gjenglemt tøy i de res

  Vis mer...

  Vis mindre...

  VIKTIG MELDING: NYE RUTINER FOR GJENGLEMT TØY

  FAU har besluttet å avslutte tidlgere ordning med å arrangere "Gjenglemt tøy"-dag.

  Ny ordning er at det nå er satt opp stativer for gjenglemt tøy i de respektive SFO- og klasseromsarealene. Erfaringene så langt i høst er at vi ser en stor forbedring i mengden tøy som blir hentet.

  Gjenglemt tøy-stativene ryddes før hver ferie og uavhentet tøy blir gitt til Charlottenlund sportsklubb. Dette betyr at ryddinger blir foretatt før juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

  Det er derfor viktig at alle tar en ekstra kikk i stativene før man tar ferie. Er du usikker på hvor stativene står, ta kontakt med SFO eller administrasjonen.

  Første rydding vil bli foretatt i juleferien.

  Hilsen skole- / miljøgruppa i FAU

 • Vis alle (1)

Charlottenlund barneskole