Alstad, Hilde Skavhaug - ergoterapeut

Epost: hilde.alstad@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263972 Telefon: 72544328

Anima, Aya Isidora - praktikant

Epost: aya-isidora.anima@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Aresvik, Roy - helsefagarbeider

Epost: roy.aresvik@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Bergamelli, Janne - Sosionom

Epost: janne.bergamelli@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Berge, Marit - assistent

Epost: marit.berge@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540825

Berget, Oddveig - Miljøterapeut

Epost: oddveig.berget@trondheim.kommune.no
Mobil: 95 26 31 06 Telefon: 72 54 77 20

Bjorheim, Nina - sykepleier student

Epost: nina.bjorheim@trondheim.kommune.no

Bjørgum, Marte - Sykepleier

Epost: marte.bjorgum@trondheim.kommune.no
Mobil: 99704803 Telefon: 72547720

Blomstrøm, Håkon - sykepleier

Epost: hakon.blomstrom@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263356 Telefon: 95263356

Brechan-Skjetne, Are

Bye, Ingvild - Sosionom

Epost: ingvild.bye@trondheim.kommune.no
Mobil: 95478670 Telefon: 72540826

Båtvik, Silje

Epost: silje.batvik@trondheim.kommune.no

Børseth, Wenche Langland - psyk hjelpepleier

Epost: wenche.borseth@trondheim.kommune.no
Mobil: 91672296 Telefon: 72547720

Dahl, Arne

Epost: arne.dahl@trondheim.kommune.no
Mobil: 92630107

Dalos, Ketil - assistent

Epost: ketil.dalos@trondheim.kommune.no
Mobil: 95860469

Dons, Vilde - assistent

Epost: vilde.dons@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Dretvik, Bjørn - miljøterapeut

Epost: bjorn.dretvik@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Dybvad, Lena Rosmo - sosionom

Epost: lena-rosmo.dybvad@trondheim.kommune.no

Eidem, Jannike - sykepleier

Epost: jannike.eidem@trondheim.kommune.no
Telefon: 72541226

Engmo, Cathrine - hjelpepleier

Epost: cathrine.engmo@trondheim.kommune.no
Telefon: 73901157

Fossum, Stine Kaarsberg - Vikar

Epost: stine.fossum@trondheim.kommune.no
Telefon: 72546070

Frimann, Tom - assistent

Epost: tom.frimann@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Grande, Tom Andre

Epost: tom-andre.grande@trondheim.kommune.no

Grav, Erna - miljøarbeider

Epost: erna.grav@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Grønvik, Christine - student

Epost: christine.gronvik@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Halvorsen, Wenche Anderson - førstesekretær

Epost: wenche-anderson.halvorsen@trondheim.kommune.no

Hammerås, Mette - barnevernpedagog

Epost: mette.hammeras@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Hansen, Roald - assistent

Epost: roald.hansen@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263355 Telefon: 73901157

Harli, Linda - vernepleier

Epost: linda1.harli@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Hassel, Anita - miljøterapeut

Epost: anita.hassel@trondheim.kommune.no
Mobil: 91760127 Telefon: 72546070

Heimstad, Lene - sykepleier

Epost: lene.heimstad@trondheim.kommune.no
Mobil: 48175099 Telefon: 72540700

Hepsø, Lene Kristin - vernepleier

Epost: lene-kristin.hepso@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540987

Herfjord, Erik - miljøterapeut

Epost: erik.herfjord@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Hestmann, Heidi

Hovdemoen, Thea Holth - student

Epost: thea-holth.hovdemoen@trondheim.kommune.no
Telefon: 72546070

Hovset, Vivian - fagleder

Epost: vivian.hovset@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Huseby, Jon Berntsen - assistent

Epost: jon-berntsen.huseby@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Hustad, Chavanee

Epost: chavanee.hustad@trondheim.kommune.no

Høibråten, Ronny Solli - assistent

Epost: ronny-solli.hoibraten@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Israelsen, Arve - FagarbeiderII

Mobil: 48220348 Telefon: 72540826

Jamt, John-Petter - Psykiatrisk sykepleier

Epost: john-petter.jamt@trondheim.kommune.no
Mobil: 91672487 Telefon: 72540825

Jansen, Bjørn - hjelpepleier

Epost: bjorn.jansen@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263430 Telefon: 72546070

Johansen, Knut - assistent

Epost: knut.johansen@trondheim.kommune.no
Telefon: 73901157

Johnsen, Jeanette Lehn - sosionom

Epost: jeanette.johnsen@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Kallset, Tor - miljøterapeut

Epost: tor.kallset@trondheim.kommune.no
Telefon: 73901157

Kleveland, Vibeke - sykepleier

Epost: vibeke.kleveland@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263171 Telefon: 72548025

Kristiansen, Per Ivar - Assistent

Epost: per-ivar.kristiansen@trondheim.kommune.no
Telefon: 73901157

Kristiansen, Susanne

Kvandal, Magnus - student

Epost: magnus.kvandal@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Langfjord, Lasse - Assistent

Epost: lasse.langfjord@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Lefsaker, Erik - sykepleier

Epost: erik.lefsaker@trondheim.kommune.no
Telefon: 73901157

Loe, Kåre

Lyng, Johann Daniel

Løvstad, Lasse Hermann - assistent

Epost: lasse-hermann.lovstad@trondheim.kommune.no
Mobil: 95140918 Telefon: 72540700

Løvstad, Inge - hjelpepleier

Epost: inge.lovstad@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263434 Telefon: 95263434

Mandt, Hilde Forfang - psykiatrisk sykepleier

Epost: Hilde-Forfang.Mandt@trondheim.kommune.no
Mobil: 91760125

Mortensen, Gunhild Kongshavn - sykepleier

Epost: gunhild.mortensen@trondheim.kommune.no

Møller, Marte - Vikar

Epost: marte.moller@trondheim.kommune.no

Nesje, Natalie - Fagarbeider

Epost: natalie.nesje@trondheim.kommune.no
Telefon: 73901157

Nilsen, Kathrine - prosjektkoordinator og miljøterapeut

Epost: kathrine.nilsen@trondheim.kommune.no
Mobil: 91720078 Telefon: 72547720

Nyrud, Finn Johansen - sosionom

Epost: finn.nyrud@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Olupona, Astrid Synnøve - sosionom

Epost: astrid-synnove.olupona@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540825

Osafo, Daniel - sykepleier

Epost: daniel.osafo@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540700

Otterlei, Christel - assistent

Epost: christel.otterlei@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Polle, Grete - sykepleier II

Epost: grete.polle@trondheim.kommune.no
Mobil: 91760127 Telefon: 72546070

Raaen, Kathrine - jordmor

Epost: kathrine.raaen@trondheim.kommune.no
Mobil: 91760125 Telefon: 91760125

Rasmussen, Elisabeth - 1. Sekretær

Epost: elisabeth.rasmussen@trondheim.kommune.no
Mobil: 94172833 Telefon: 94172833

Reiersen, Hanne Nes - student

Epost: hanne-nes.reiersen@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Reyes, Silvia - førstekonsulent

Epost: silvia.reyes@trondheim.kommune.no
Mobil: 91915722 Telefon: 91915722

Rinde, Adrian Johansen - assistent

Epost: adrian-johansen.rinde@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Roksvaag, Linda Skei - Miljøterapeut

Epost: linda-skei.roksvaag@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540825

Rystad, Oddbjørn - Vikar

Epost: oddbjorn.rystad@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Røsten, Synne Sølsnes - student

Epost: synne-solsnes.rosten@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Røtvold, Greta Magny - miljøterapeut

Epost: greta-magny.rotvold@trondheim.kommune.no
Mobil: 91672296 Telefon: 72547720

Salolahti, Marja Leena - sykepleier I

Epost: marja-leena.salolahti@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540825

Schreiner , Christian - assistent

Epost: christian.schreiner@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Sivertsen, Marit - assistent

Epost: marit1.sivertsen@trondheim.kommune.no
Telefon: 73901157

Skarpnes, Marthe - miljøterapeut

Epost: marthe.skarpnes@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Skjølås, Jan Erik - fagleder

Epost: jan-erik.skjolas@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263281 Telefon: 72540825

Skogen, Bente - vernepleier

Epost: bente.skogen@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Småsund, Anders - assistent

Epost: anders.smasund@trondheim.kommune.no

Solberg, Bjørn - sosionom

Epost: bjorn.solberg@trondheim.kommune.no
Mobil: 91760096 Telefon: 72540826

Stenkløv, Knut Arne - hjelpepleier

Epost: knut-arne.stenklov@trondheim.kommune.no
Telefon: 73901157

Strømman, Gerd Østby - fagleder

Epost: gerd-ostby.stromman@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263010 Telefon: 72540826

Sundt, Mary - sykepleier

Epost: mary.sundt@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547930

Sørlie, Steinar - assistent

Epost: steinar.sorlie@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540826

Thoresen, Erik Christoffer

Epost: erik-christoffer.thoresen@trondheim.kommune.no

Tonning, Kristin Wærnes - hjelpepleier

Epost: kristin-wernes.tonning@trondheim.kommune.no
Mobil: 48198095

Tveter, Bård Sunde - assistent

Epost: bard-sunde.tveter@trondheim.kommune.no

Vinkenes, Ragnhild - Spesialergoterapeut M. Sc.

Epost: ragnhild.vinkenes@trondheim.kommune.no
Telefon: 72547720

Witzø, Brita - leder

Epost: brita.witzo@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263551

Wold, Tone Gunleiksrud - sykepleier

Epost: tone-gunleiksrud.wold@trondheim.kommune.no
Telefon: 72540700

Zahl, Jørn Arve - Sosionom

Epost: jorn-arve.zahl@trondheim.kommune.no

Ødkvist, Anna - sosionom

Epost: anna.odkvist@trondheim.kommune.no

Botiltak rus