Mangler du TK-ident

Som ansatt i Trondheim kommune har du rett til til TK-ident. Identen brukes blant annet til å logge seg på intranett og nå også på Utfordringen. Har du ikke TK-ident, må du gjøre følgende: Be din enhetsleder (evt stedfortreder) bestille tilgang for deg til TK-nett. Tilgangsskjema ligger på intranett under Selvbetjening - Interne skjema.