Aas, Ingrid Berntsen

Almli, Berit Alstad - barne- og ungdomsarbeider

Epost: berit-alstad.almli@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478784 Telefon: 72541265

Andresen, Nina - konsulent

Epost: nina1.andresen@trondheim.kommune.no
Telefon: 99478310

Bakken, Eli Kristin Bomo - pedagogisk leder

Epost: eli-kristin.bakken@trondheim.kommune.no
Telefon: 99478310

Berg, Torunn - førskolelærer

Epost: torunn.berg@trondheim.kommune.no
Telefon: 99478310

Bjørke, Joakim Kiel - assistent

Epost: joakim-kiel.bjorke@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Blomlie, Hilde Cecilie - Pedagogisk leder

Epost: hilde-cecilie.blomlie@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Blomlie, Ingrid Grønning - Fagleder

Epost: ingrid2.blomlie@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310 Telefon: 47705167

Blomstrøm, Marit - barne- og ungdomsarbeider

Epost: marit.blomstrom@trondheim.kommune.no
Telefon: 99477985

Bondhus, Lillian Laberget - fagarbeider

Epost: lillian-laberget.bondhus@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478463 Telefon: 99478310

Bye, Ann Cecilie Ekseth - pedagogisk leder

Epost: ann-ekseth.bye@trondheim.kommune.no
Telefon: 90207381

Bø, Våland Tore

Børresen, Tommy - barne og- ungdomsarbeider

Epost: tommy.borresen@trondheim.kommune.no
Telefon: 99436456

Flatjord, Lillian - fagarbeider

Epost: lillian.flatjord@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478371 Telefon: 72543110

Fredriksen, Christine G - fagarbeider

Epost: christine-g.fredriksen@trondheim.kommune.no
Mobil: 99477985 Telefon: 99477985

Frog, Trude - Hjelpepleier

Epost: trude.frog@trondheim.kommune.no
Telefon: 99478310

Gråbak, Marit - Fagarbeider

Epost: marit.grabak@trondheim.kommune.no
Mobil: 99477985

Grønbech, Laila

Epost: laila.gronbech@trondheim.kommune.no

Hagen, Ingrid - pedagogisk leder

Epost: ingrid.hagen@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Hansen, Magni Kvam - pedagogisk leder

Epost: magni-kvam.hansen@trondheim.kommune.no
Telefon: 99478310

Haugan, Sigrunn - barne- og ungdomsarbeider

Epost: sigrunn.haugan@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310 Telefon: 72546214

Hegle, Jenny Mirjana - pedagogisk leder

Epost: jenny-mirjana.hegle@trondheim.kommune.no
Telefon: 99478310

Holst, Heidi - assistent

Epost: heidi.holst@trondheim.kommune.no
Mobil: 99477914

Hülssner, Jarl - assistent

Epost: jarl.hulssner@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Jakobsen, Elin Marie - førskolelærer

Epost: elin-marie.jakobsen@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478784 Telefon: 99478784

Jensen, Marie Ziegenhahn

Johansen, Trond

Johnsen, Anne-Lise - assistent

Epost: anne-lise.johnsen@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478784 Telefon: 72541265

Johnsen, Stine - pedagogisk leder

Epost: stine1.johnsen@trondheim.kommune.no
Telefon: 99477547

Jørgensen, August - assistent

Epost: august.jorgensen@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Kiel, Heidi - styrer

Epost: heidi.kiel@trondheim.kommune.no
Mobil: 95263934 Telefon: 99478310

Kiyani, Galawezh - pedagogisk leder

Epost: galawezh.kiyani@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Kolobekken, Kate Hizon - førskolelærer

Koneswaran, Saratha - Assistent

Epost: saratha.koneswaran@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310 Telefon: 72541264

Kvernstad, Hilde Marlen - Pedagogisk leder

Epost: hilde-marlen.kvernstad@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Loktu, Marit - avdelingsleder

Epost: marit.loktu@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478595 Telefon: 99477985

Lunga, Lise Marian

Maalø, Hanne G. Jones

Melum, Grethe - Fagarbeider

Epost: grethe.melum@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478371 Telefon: 99477547

Michelsen, Emilie

Neraas, Trond - lærer

Epost: trond.neraas@trondheim.kommune.no
Telefon: 99478310

Nerland, Ole Martin

Nesset, Inge Bøeng - Assistent

Epost: inge.nesset@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478784 Telefon: 99477931

Nystad, Barbro - spes.ped.konsulent

Epost: barbro.nystad@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478784 Telefon: 99478931

Olsø, Greta Fosshaug - Assistent

Epost: greta-fosshaug.olso@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478371 Telefon: 72543110

Ovesen, Tone Irene - Fagarbeider

Epost: tone-irene.ovesen@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478371 Telefon: 72541261

Quaye, Esther - assistent

Epost: esther.quaye@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Reppen, Linn - assistent

Epost: linn.reppen@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Rolstadås, Tone

Schei, Eline Presthus - pedagogisk leder

Epost: eline-presthus.schei@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Silvik, Lene - assistent

Epost: lene.silvik@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Skorstad, Hege Marie - pedagogisk leder

Epost: hege-marie.skorstad@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478463

Solem, Maja Masterud

Epost: maja-masterud.solem@trondheim.kommune.no

Solli, Berit - Pedagogisk leder

Epost: berit.solli@trondheim.kommune.no
Mobil: 99477735 Telefon: 99478371

Spago, Nadia

Sørli, Beate Kroppan - barne- og ungdomsarbeider

Epost: beate-kroppan.sorli@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310 Telefon: 72546214

Tegnander, Helle - fagarbeider

Epost: helle.tegnander@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Ugelstad, Sissel - assistent

Epost: sissel.ugelstad@trondheim.kommune.no
Mobil: 99477985 Telefon: 99477985

Vokes, Janet Christine - barne- og ungdomsarbeider

Epost: janet-christine.vokes@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478595 Telefon: 99477985

Volden, Anniken - fagarbeider

Epost: anniken.volden@trondheim.kommune.no
Mobil: 99477547 Telefon: 99478371

Wehn, Hanne - fagarbeider

Epost: hanne.wehn@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Wenaas, Adrian - assistent

Epost: adrian.wenaas@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310

Wilhelmsen, Margrete

Yttereng, Britt-Karianne - førskolelærer

Epost: britt-karianne.yttereng@trondheim.kommune.no
Mobil: 99478310 Telefon: 72546214

Eberg barnehager