En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Les mer om privat omsorgsbolig.

Oppdatert: 19.06.2013

Enhet for service og internkontroll