Vi tilbyr nettbasert norskopplæring for deg som ikke har anledning til å følge ordinært norskkurs på dag- eller kveldstid.

Vi benytter "Min vei" som er et nettbasert opplæringsprogram i norsk. Kurset omfatter både muntlig og skriftlig norsk.
Demo-versjon av kurset finner du på www.minvei.no.

Nivåer:
A1 Nybegynner
A2 Viderekomne => Norskprøve 2
B1 Viderekomne => Norskprøve 3
Er du usikker på nivået ditt? Møt til kartlegging ved Mellomvn 18B.

Kurset inkluderer:

  • Brukerlisens med ubegrenset tilgang til "Min vei"
  • Personlig oppfølging av lærer
  • Kurset er basert på en innsats på minimum 5 timer pr. uke

Pris:
For deltakere som har rett og plikt til norskopplæring er kurset gratis. For andre koster kurset kr. 1450,- pr. mnd.
Sjekk om du har rett til gratis opplæring.

Påmelding

For mer informasjon, ta kontakt med:
torstein-due.langaas@trondheim.kommune.no
Tlf 90948822

 

Enhet for voksenopplæring