Kontaktinfo
Telefon
72545000
Adresse
Anders Wigens veg 3
Epost
dalgard-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

 

skolebygg foto 2
Bli med på å gjøre en forskjell
BliMed_innsamlingsaksjonen 2016


TV-aksjonen skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp. Vi håper du vil være med å bidra. Du kan melde deg som bøssebærer her

Meldningsskjema ressurssenteret. Frist 1. november 2016
Melding om behov for veiledning

Se utfyllende info: veiledning.

Eksterntilbudet ved Dalgård skole og ressurssenter
Se utfyllende info: http://www.trondheim.kommune.no/content/1117736598/Eksterntilbudet-ved-Dalgard-skole.

Melding om behov for elevplass i spesialgruppene ved Dalgård skole og ressurssenter
Se Kvaliteket «Rutine for melding av behov og tilbud om plass for elever til byomfattende tilbud»

Skolemelk skoleåret 2016/2017
Foresatte kan nå bestille skolemelk for skoleåret 2016/2017. Du kan også bestille via skolens side.

19. mai tar Dalgård skole og ressurssenter i bruk Meldeboka


Trondheim kommune lanserer nå en ny, digital tjeneste som skal være én digital kanal for kommunikasjon mellom skoler/SFO og foresatte i Trondheim kommune. Tjenesten heter Meldeboka. Les mer eller last ned dokumentet her.

Permisjon fra skolen - søknad om fri/fravær
Elevpermisjoner inntil 3 dager søkes til kontaktlærer. Permisjoner over tre dager søkes nå via skjema. Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti dager, dersom dere ikke hører noe fra skolen. Vi ber om at det søkes så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen. Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og du/dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når vi har mottatt søknaden. Krav til bruk av elektronisk skjerma inngår i overgang fra papirbasert til elektroniske elevmapper.

TRYGG TRAFIKK - sykkeltrygg på skoleveien
Hvor gamle bør barna være før de sykler alene til skolen? Dette temaet ble i høst diskutert rundt mangt et kjøkkenbord og på mange skoler. I august endret nemlig regjeringen forskrift til opplæringsloven. Les mer.

Trygg Trafikk logo

 

Dalgård skole og ressurssenter