FARK (Festival- og arrangementskontoret) er et ressurskontor for alle som driver med arrangement i Trondheim. FARK skal styrke Trondheim som arrangementsby, og bistår ut fra den enkelte arrangørs behov. FARK jobber spesielt for å styrke det frivillige kulturlivet, støtte uetablerte arrangører og bidra til bredde og mangfold i byens kulturtilbud.

Kontakt oss!

Daglig leder: Janne Serine Størseth
E-post: janne-serine.storseth@trondheim.kommune.no
Mobil: 918 83 019

Besøksadresse: Kultursenteret ISAK, Prinsens gate 44

FARK består av 7 hyggelige og kunnskapsrike medarbeidere - bli bedre kjent med oss som jobber i FARK!

Følg FARK-hverdagen på Facebook!

Hvordan jobber FARK?

  • Rådgivning - FARK gir deg konkrete råd og veiledning for ditt arrangement. Vi er lett tilgjengelige og tar gjerne et møte!
  • Samarbeid - FARK kan være medarrangør på spesielle prosjekter. Vi kan ta delansvar og bidra både i planlegging og ved gjennomføring.
  • Kurs og opplæring - FARK arrangerer kurs og workshops innen arrangementsfaget, med tanke på kompetansebygging og rekruttering til kulturlivet i Trondheim. FARK gir også opplæring til alle som skal bruke Torvscenen.
  • Kulturkobling - FARK har et solid nettverk innen kulturbransjen i Trondheim, og kan formidle kontakt med arrangører og artister, samt organisasjoner og offentlige instanser.
  • Økonomi - FARK viser deg hvor du kan søke om tilskudd, men kan også være en økonomisk samarbeidspartner.

ikon kultur Kultur, kunst og fritid