Kontaktinfo
Telefon
72543300
Adresse
Flatåsenget 30
Epost
flatasen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Fasade

 

 

Røde Kors

Bli med på å gjøre en forskjell

TV-aksjonen skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp. Vi håper du vil være med å bidra.

Les mer her: http://www.blimed.no/tv-aksjonen-2016/tv-aksjonen-2016/

Til foreldre/foresatte på Flatåsen skole

Flatåsen skole har tradisjon på å bidra i humanitært arbeid. Vi ser på det som viktig at våre elever har gode holdninger i forhold til å gjøre en innsats for andre. Vi lever i en verden der mange mennesker lever et sårbart liv med mangel på nødvendig helsehjelp, mat, vann, arbeid og trygge hjem. Vi skal gjennom vårt arrangement på skolen på selve FN-dagen 24.10 gjøre vårt for å bidra til at noen av de mest sårbare kan få hjelp.

Derfor støtter vi i år TV-aksjonen og Røde Kors sitt arbeid i blant annet ni land som er rammet av krig og vold.

For å skaffe midler til dette har vi i år valgt å arrangere kafe for barnetrinnet, vi skal ha foredrag fra valgfag « Innsats for andre» sammen med en representant fra FN-Sambandet, vi skal ha aldersblandede aktiviteter for elevene for elevene på 1.-7. trinn i regi av valgfag «Fysisk aktivitet og helse», og elevene på U-trinnet får mulighet til å jobbe en dag til inntekt for TV-aksjonen.

For å få til kafé trenger vi hjelp fra foreldrekontaktene på 1.-7. trinn. De blir bedt om å organisere baking av kaker for salg som leveres Glasshuset på øvre bygg senest kl.8.30 mandag 24.10.16.

Vi ber også foreldre på u-trinnet hjelpe til med å skaffe en dags arbeid til sine ungdommer. Arbeid hjemme er helt greit. Elever på u-trinnet som ikke jobber får et faglig opplegg om FN/humanitært arbeid på skolen.

På alle trinn vil denne dagen ha fokus på FN, innats for andre og at vår innsats på Flatåsen skole utgjør en forskjell.

På vegne av Flatåsen skole: TUSEN TAKK FOR HJELPEN!! 

Med vennlig hilsen

Randi Sletbak, fagleder, Flatåsen skole

 

Svar/spørsmål sendes:randi.sletbak@trondheim.kommune.no tlf: 72543305

Lenker: http://www.trondheim.kommune.no/flatasen-skole

Flatåsen skole