Kontaktinfo
Telefon
72543300
Adresse
Flatåsenget 30
Epost
flatasen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Fasade

Nyheter

 • FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

  FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

  I januar i år møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i

  Vis mer...

  Vis mindre...

  www.fug.no

  I januar i år møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

  FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen. Les mer på www.fug.no.

 • 17. MAI 2016

  TIL ALLE ELEVER  OG FORESATTE VED FLATÅSEN SKOLE I år vil 17. mai bli som følger: Elever og foreldrekontakter møter opp kl. 08.45, på fotballbanen, nedre bygg. NB! Ingen må stoppe/parkere sin bil i ru

  Vis mer...

  Vis mindre...

  TIL ALLE ELEVER OG FORESATTE VED FLATÅSEN SKOLE

  I år vil 17. mai bli som følger:

  Elever og foreldrekontakter møter opp kl. 08.45, på fotballbanen, nedre bygg.

  NB! Ingen må stoppe/parkere sin bil i rundkjøringen/langs veien denne dagen p.g.a. bussene.

  Det blir busstransport til byen fra skolen, AVGANG, NEDRE BYGG KL. 9.00.

  Elever og foreldrekontakter møtes på fotballbanen og går samlet til sin buss.

  Bussene blir merket trinnvis.

  Foreldrekontaktene har ansvar for å hente trinnfanen ved nedre bygg, inngang F (kveldsinngangen).

  Bussene er beregnet for elever, foreldrekontakter og korps.

  I henhold til lovverk er 17. mai fridag for personalet. Vi ønsker alle barn velkommen i toget, men presiserer at barn med spesielle behov må følges av foresatte.

  Bussene kjører til Studentersamfunnet. Kl. 09.30 går vi derfra i samlet flokk til Sverresgt., der vi skal gå i tog kl. 09.58.

  Toget avsluttes ved å gå opp Kjøpmannsgata mot Gamle Bybro, svinger inn Erling Skakkesgt. - ned Vår Frues gt. og oppløses bak Vår Frue kirke.

  Elever må IKKE taes ut av toget.

  Vi ber om at foresatte er tilstede i Tordenskjoldsparken, ved Vår Frues kirke, for å hente sine barn, når toget oppløses. Vi oppfordrer de minste barna til å ha foresattes mobilnummer skrevet på handa.

  Foreldrekontaktene sørger for at flagg, fane og trinnfaner blir fraktet til bil i nærheten etter toget.

  Det blir ettermiddagsarrangement på skolen med kafè, ballongsalg, aktiviteter etc.

  Nærmere informasjon vedrørende ettermiddagsarrangementet er å finne i 17. mai programmet som kommer i postkassen.

  Foreldrekontakter og ansatte vil være med både på busser og i toget i byen.

  Det blir ingen transport hjem.

  Da gleder vi oss! Håper værgudene er på vår side og at vi får en trivelig dag sammen.

  På vegne av oss ved Flatåsen skole

  Hilde Klungsøyr

  rektor

  tlf. 907 42 60

 • Informasjon om Kulturskolens tilbud i nærområdet

  Trondheim kommunale kulturskole ønsker å informere elever og foresatte om tilbudet deres i nærområdet. HeimdalSaup - Info fra Kulturskolen.pdf

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Trondheim kommunale kulturskole ønsker å informere elever og foresatte om tilbudet deres i nærområdet.

  HeimdalSaup - Info fra Kulturskolen.pdf

 • INFORMASJON OM NATT TIL 1. MAI OG NATT TIL 17. MAI.

  De siste årene har over 1000 ungdommer i alderen 12 – 18 år samlet seg på Festningen i Trondheim disse to kvelder/netter.  Det har også vært større ansamlinger i Rotvollfjæra de siste årene, og på Øvr

  Vis mer...

  Vis mindre...

  De siste årene har over 1000 ungdommer i alderen 12 – 18 år samlet seg på Festningen i Trondheim disse to kvelder/netter. Det har også vært større ansamlinger i Rotvollfjæra de siste årene, og på Øvre Leirfoss. Hovedtyngden av ungdommene har vært i alderen 15 – 17 år. Dette har aldri vært et offisielt arrangement, men en uformell møteplass organisert via Facebook og SMS.

  I 2011 og 2012 hadde vi to svært uheldige episoder på området. Samlingene de siste årene har gått uten alvorlige hendelser, og dette er målet også i år. Det har vært færre svært unge på Festningen de tre siste årene, og rådmannen håper foresatte kan bidra til denne positive utviklingen også i år.

  Natt til 1. Mai og natt til 17. Mai har i svært mange år vært samlingsdager for ungdom. For mange har dette vært en mulighet til å treffe jevnaldrende fra ulike deler av byen. Å bli kjent med jevnaldrende og feire vårens anmarsj er motivasjon for mange, og er i utgangspunktet positivt.

  Noen ungdommer debuterer imidlertid både på alkohol, seksuelt og i få tilfeller på illegale rusmidler disse nettene. Det har vært voldsepisoder knyttet til disse ungdomssamlingene.

  Rådmannen oppfordrer alle skoler i Trondheim via FAU eller rektor til å orientere de foresatte om disse utfordringer.

  Politirådet i Trondheim (ordfører, rådmann og politimester) har bedt undertegnede om sterkt å fraråde foresatte å sende sine yngste ungdommer til byen disse nettene. De fleste kulturhus/fritidsklubber i bydelene er åpne disse kvelder. Også kulturhuset ISAK og Trikkestallen er åpne. Ungdom som ønsker å møtes under trygge forhold kan henvende seg til kulturhusene/fritidsklubbene.

  Midtbyen Bydel:
  Caos Cafe på Byåsen ansatte går oppsøkende.


  Lerkendal Bydel:
  Brakka ( v/Sunnland) er åpent 30. april fra kl. 1800 – 2230.

  Heimdal bydel:
  Enter kulturhus Tiller er åpent 30.april fra kl.1800 – 2230.
  Kattemkjellern er åpent 16. mai fra kl. 1900 – 2400.

  Østbyen bydel:
  Chappa kulturhus på Charlottenlund er åpent 30. april kl. 1800 – 2230.

  Byomfattende tilbud:
  Kultursenteret ISAK åpent fra kl. 1800 – 24.00 30.april

  Trikkestallen har oppdaterte åpningstider på facebook : https://www.facebook.com/trikkestallen/?fref=ts

  Det skulle være mye interessant for ungdom i bydelene disse kveldene.

  På bakgrunn i tidligere voldsepisoder, seksuelle overgrep og stort alkoholkonsum blant svært unge ønsker rådmannen at ungdom ikke drar til sentrum/festningen natt til 1. mai og natt til 17. mai. Dette for ikke å utsette seg selv for fare.

  Samtidig oppfordrer rådmannen foresatte til å melde seg som Natteravn, eller alternativt å besøke de møteplasser ungdom tradisjonelt har oppsøkt disse to netter. For å melde seg som natteravn kan man kontakte Karl Sellgren Karl.Sellgren@bymisjon.no som koordinerer Natteravnarbeidet i Trondheim.

  Vi ønsker en trygg mai feiring for våre ungdommer

  Even Ytterhus
  SLT-koordinator Trondheim
  rådmannens stab

 • Søknad om elevpermisjon over 3 dager

  Elevpermisjoner inntil 3 dager søkes til kontaktlærer via Meldeboka. Fra 10. desember 2015 skal søknad om elevpermisjoner over 3 dager søkes via elektronisk skjema. Permisjonene blir automatisk innvil

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Elevpermisjoner inntil 3 dager søkes til kontaktlærer via Meldeboka.

  Fra 10. desember 2015 skal søknad om elevpermisjoner over 3 dager søkes via elektronisk skjema. Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti dager, dersom dere ikke hører noe fra skolen. Dersom det er mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen. Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og du/dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når vi har mottatt søknaden.

  Les mer om Fritak, fravær og permisjon på Trondheim Kommunes internettsider.

 • Vis alle (31)

Flatåsen skole