Kontaktinfo
Telefon
72543300
Adresse
Flatåsenget 30
Epost
flatasen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

 • Sykling for elever på Flatåsen skole

  Den 20. august i år kom Kunnskapsdepartementet med en endring i forskrift til opplæringsloven. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om eleven skal kunne sykle til skolen eller ikke. F

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Den 20. august i år kom Kunnskapsdepartementet med en endring i forskrift til opplæringsloven. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om eleven skal kunne sykle til skolen eller ikke. Forskrift til opplæringsloven §12-1 finner du her.

  I samråd og enighet med brukerrådet anbefaler skolen at elevene på Flatåsen sykler fra og med 5. trinn. Vi oppfordrer alle til å vente med syklingen til 5. trinn og etter man har bestått sykkelprøven. Dette er i tråd med Trygg Trafikks anbefaling.

  Det er ikke gjort endringer i reglene om ulykkesforsikring. Det innebærer at skoleeierne fortsatt skal ha ulykkesforsikring for alle elever både til og fra skolen. Forsikringen omfatter også elever som sykler til skolen i strid med skolens anbefaling.

  Sykler parkeres og låses i sykkelstativ.

  Skolen tar ikke ansvar for hærverk og tyveri av parkerte sykler. Skolen har tilsynsordning i friminuttene men fokuset da er elevenes lek og sosiale interaksjon, ikke passe på sykler.

 • Engasjerende foredrag om nettmobbing

  Engasjerende foredrag om nettmobbing

  Torsdag 29. oktober hadde elever på 6. - 10. trinn besøk av Bruk hue-kampanjen, Norges største skoleturné mot nettmobbing, der elevene fikk delta på et dialogbasert foredrag med engasjerte foredraghol

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Torsdag 29. oktober hadde elever på 6. - 10. trinn besøk av Bruk hue-kampanjen, Norges største skoleturné mot nettmobbing, der elevene fikk delta på et dialogbasert foredrag med engasjerte foredragholdere. Flere foresatte deltok dessuten på informasjonmøte senere på kvelden, der de fikk delta på samme foredrag som elevene.

  Vi ser at dette er et tema som engasjerer mange, og minner da om www.brukhue.com, der både elever og foresatte kan finne mer informasjon om nettvett og nettmobbing, både fra kampanjen og fra samarbeidspartnere.

 • Streetlight-/FN-dagen

  Streetlight-/FN-dagen

  Hei, alle sammen! Tusen takk til alle elever, foresatte og ansatte for innsatsen dere gjorde på Streetlight/FN-dagen sist torsdag. Kafeen og gjenbruksbutikken gikk så det suste og foredrag på AV-romme

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Hei, alle sammen!


  Tusen takk til alle elever, foresatte og ansatte for innsatsen dere gjorde på Streetlight/FN-dagen sist torsdag. Kafeen og gjenbruksbutikken gikk så det suste og foredrag på AV-rommet med tilpasninger til ulike aldersgrupper ble særs godt mottatt . Midttimeaktivitetene for barnetrinnet skapte god stemning, mange elever på u-trinnet bidro med en dags arbeid for Streetlight, mens noen ble skolert i FN sine mål og utfordringer rundt bærekraftig utvikling.


  Valgfaggruppene «Innsats for alle», «Produksjon av varer og tjenester» og «Fysisk aktivitet og helse» gjorde sitt til at dagen ble vellykket med svært god arbeidsinnsats.


  Tusen takk, hver og en!

  Mvh.
  Randi Sletbak
  Fagleder
  Flatåsen skole

 • Velkommen til informasjonsmøte om nettvett

  Velkommen til informasjonsmøte om nettvett

  Bruk hue-kampanjen er Norges største skoleturné mot nettmobbing, og er drevet av Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten. Opplegget er rettet mot elever på 6. til 10. trinn og deres foresatte

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Bruk hue

  Bruk hue-kampanjen er Norges største skoleturné mot nettmobbing, og er drevet av Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten. Opplegget er rettet mot elever på 6. til 10. trinn og deres foresatte.

  Elevene på Flatåsen skole får besøk av Bruk hue den 29. oktober. Samme dag arrangeres det også et møte for foresatte, kl 1830 - 2000 i Gymsal 1 på Nedre bygg.

  Fakta om Bruk hue-kampanjen

  Invitasjon til foresatte

  www.brukhue.com

 • Hvor lite skal du finne deg i?

  Hvor lite skal du finne deg i?

  Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Hvor lite skal du finne deg i?

  Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

  Satsningen er en del av Justisdepartementets handlingsplan Et liv uten vold (2014–2017). Mange grove kriminelle handlinger kommer ikke til politiets kjennskap. Kun om lag 25 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold anmelder forholdet, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

  Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler.

  Starter med forelskelse
  Kampanjekonseptet Hvor lite skal du finne deg i? handler om å tenke over ting på en ny måte. De fleste relasjoner starter med forelskelse og kjærlighet – derfor er evnen og viljen til å bortforklare og tilgi hos mange voldsutsatte helt naturlig, men også en stor utfordring. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

  - Mange finner seg i alt for mye. Vi vet at det kan være vanskelig å komme seg ut av et voldelig forhold, og volden opphører ofte ikke uten hjelp utenfra. At politiet blir koblet inn kan hindre nye hendelser, sier prosjektleder Raymond Thorsen, politioverbetjent ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

  Et samfunnsansvar
  Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområde. Politiet ønsker med denne kampanjen å bygge ned barrierer mellom publikum og myndigheter, og styrke samarbeidet med andre aktører, slik at flere voldsutsatte tar kontakt og får hjelp når det trengs.

  Kampanjen er utarbeidet av Kripos og kommunikasjonsbyrået Dinamo på vegne av politiet, og vil bestå av en egen nettside (hvorlite.no), en sjekkliste for faresignaler, plakater, film og annonsering. Kampanjen henvender seg til flere målgrupper; deriblant unge par, par med barn og vitner som kjenner til at noen er utsatt for vold. Informasjonen på nettsiden oversettes til flere språk.

  Se kampanjenettsiden: www.hvorlite.no

 • Vis alle (17)

Flatåsen skole