Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for de eldste ungdommene i barnevernet.

Bilder 008 (379 x 214)

De fleste ungdommene våre trenger hjelp og støtte til å etablere seg og mestre et liv i egen bolig. Noen av ungdommene i Miljøarbeidertjenesten bor fortsatt hjemme. Gartnerhaugen tilbyr ulik oppfølging til ulike ungdommer med ulikt behov. 

Miljøarbeidertjenesten

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Omsorgsenheten for barn og unge