Kontaktinfo
Telefon
72548200
Adresse
Riiser-Larsens vei 16
Epost
huseby-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Huseby skole på Sverresmyr

 Vi har hatt en flott oppstart på skoleåret.
Det har vært mye uteaktiviteter i det fine været.

Fra rådgiver: Informasjon om videregående skole

Regelverk og søknad om fritak fra føring av fravær på vitnemål

Søknad om elevpermisjon utover 3 dager:
Elevpermisjoner inntil 3 dager søkes til kontaktlærer.
Permisjoner over 3 dager søkes nå via elektronisk skjema.

Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti virkedager  dersom dere ikke hører noe fra skolen.
Dersom det er mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen.

Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og du/dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget.
Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når vi har mottatt søknaden.

 

Huseby skole