Kontaktinfo
Telefon
72548200
Adresse
Riiser-Larsens vei 16
Epost
huseby-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Huseby skole på Sverresmyr

 

Regelverk og søknad om fritak fra føring av fravær på vitnemål

Ny rutine ved søknad om permisjon:

Søknad om elevpermisjon utover 3 dager

Elevpermisjoner inntil 3 dager søkes til kontaktlærer.
Permisjoner over 3 dager søkes nå via elektronisk skjema.
Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti virkedager  dersom dere ikke hører noe fra skolen.

Dersom det er mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen.

Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og du/dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når vi har mottatt søknaden.

FAU:
Foreldrekontakter 2015-2016
Møteplan FAU 2015-2015

Leder av FAU:
Tarjei Leistad
mail: tleistad@gmail.com
mobil: 95184827

FAU - Referater 2015-2016:
Referat 20.10.15 

Elevrådet 2015-2016

 Mobilskole:
Ta kontakt med skolen via mobilskole, følg linken for mer informasjon.
http://www.mobilskole.no/kunder/huseby/ 

Huseby skole