Kontaktinfo
Telefon
72548200
Adresse
Saupstadringen 13
Epost
huseby-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

huseby vår

 Mobilskole: Ta kontakt med skolen via mobilskole, følg linken for mer informasjon.

http://www.mobilskole.no/kunder/huseby/

 

Elevundersøkelsen høst 2014

http://www.udir.no/Upload/Brukerundersokelser/Informasjonsbrev/Brukerundersokelser_informasjonsbrev_bm.pdf

 

 

 

Huseby skole