Kontaktinfo
Telefon
72548200
Adresse
Saupstadringen 13
Epost
huseby-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

huseby vår

 NB! Søknadsskjema om sletting av fravær ligger nederst under "skolen vår"

Eksamen 2015  

  Opplysninger om trekkfag
 Onsdag 13.05.2015 kl. 09.00 på arealene.
Elevene møter senest 08.45

 Mandag 18.05:

Forberedelsesdag engelsk
(Resten "vanlig skole")

 Tirsdag 19.05:

Eksamen engelsk
Oppmøte på eksamensarealet senest 08.45
(Resten "vanlig skole")

 Onsdag 20.05:

Eksamen matematikk
Oppmøte på eksamensarealet senest 08.45
Forberedelsesdag norsk
(Resten "vanlig skole")

 Torsdag 21.05:

Eksamen norsk hovedmål
Oppmøte på eksamensarealet senest 08.45
(Resten "vanlig skole")

Fredag 22.05:

Eksamen norsk sidemål
Oppmøte på eksamensarealet senest 08.45
(Resten "vanlig skole")

 

Andre viktige datoer  - 10. trinn
Fredag 05.06.2015 Utdeling av standpunktkarakterer.
Klagefrist 10 dager. Vi legger ut reglementet på hjemmesiden.
(orden og oppførsel kan endres t.o.m. siste skoledag)
Mandag 08.06.2015 Gruppe 1 får beskjed om hva de kommer opp i på muntlig eksamen.
Arbeid med faget på skolen.
Tirsdag 09.06.2015  Gruppe 1 - trekk av oppgave og obligatorisk forberedelsesdag på skolen
Onsdag 10.06.2015 Gruppe 1 - Muntlig eksamen.
Gruppe 2 får beskjed om hva de kommer opp i på muntlig eksamen.
Arbeid med faget på skolen.
Torsdag 11.06.2015 Gruppe 2 -  trekk av oppgave og obligatorisk forberedelsesdag på skolen
Fredag 12.06.2015 Gruppe 2 - Muntlig eksamen.
Torsdag 18.06.2015
kl. 18.00
Avslutning i amfi klokken 18.00.
Utdeling av vitnemål.

 Mobilskole: Ta kontakt med skolen via mobilskole, følg linken for mer informasjon.
http://www.mobilskole.no/kunder/huseby/

 

 

 

 

 

Huseby skole