Kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) i Trondheim ble opprettet høsten 2011. Intensjonen er å gi foreldre større medvirkning og innflytelse over barnehagetilbudet.

KFB har møter hver måned. På forhånd blir møteinnkalling lagt ut. Referat blir lagt ut senest en uke etter hvert møte.

    

Møtekalender

25.03.2014   Møtereferat
27.02.2014   Møtereferat
13.11.2013  Møteinnkalling Møtereferat
23.10.2013   Møtereferat
18.09.2013   Møtereferat
04.06.2013   Møtereferat

 

Kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) skal velges blant foreldrerepresentanter ved brukerrådene/samarbeidsutvalgene i trondheimsbarnehagene. Rådet skal bestå av 8 medlemmer med to foreldrerepresentanter fra hver bydel; en fra en privat barnehage og en fra en kommunal barnehage i bydelen. Minimum en av representantene fra de private barnehagene velges fra familiebarnehagene (hentet fra saksframlegg 10.08.2011)

Representantene i KFB er valgt for to år av gangen. Ved behov arrangeres det valg hvert år.

Kontaktinfo 

Synnøve Thoresen
LEDER
Læringsverkstedet Buenget thoresen.synnove@gmail.com
Telefon 930 33 336
Midtbyen
Cecilie Elmkvist
NESTLEDER
Svartlamon Kunst og kulturbarnehage cecelm77@hotmail.com Østbyen
Ole Henrik Wegger   Kolstad barnehage   ole.henrik.wegger@gmail.com  
Telefon 916 47 144
Heimdal
Øyvind Anda Lade barnehager oeyvind.anda@mac.com 
Telefon 934 42 916
Østbyen
Camilla Stenstad Nardosletta barnehager camilla.stenstad@gmail.com
Telefon 452 96 080
Lerkendal
Magni Onsøien Bymarka Friluftsbarnehager magnio@pvv.org
Telefon 928 10 269
Midtbyen 
 Ann Iren Storslett Solbakken barnehage aistorslett@gmail.com
Telefon 970 12 364
Østbyen
 Ingvild Kalland Strindheim barnehager ingvilka@gmail.com Østbyen
 Dag Austvik Elgeseter barnehager dag.austvik@gmail.com Midtbyen
 Martha Elisabeth Fisher Heimdal barnehager marthaef89@hormail.com
Telefon 992 24 222
Heimdal

 

Kontaktperson hos rådmannen:

Kristin Gudim
Rådgiver
Mobil:  975 96 131
E-post: kgm@trondheim.kommune.no

 

 ikon for chat

 

 

 

Oppdatert: 10.04.2014