Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) er foreldrenes høringsorgan overfor Trondheim kommune i saker som angår grunnskolen i Trondheim. Medlemmene velges for to år av delegater fra FAUene ved alle de 52 skolene i byen.

 Følg oss på facebook

Presentasjoner fra felles brukerrådsmøte 4. mars 2015:
 KFG`s presentasjon om KFG og skole-hjem-samarbeid
 KFG`s presentasjon om lovfesting av og organisering av KFG
 Foreldre i skolen - Stavset skole v/rektor Eva Elisabeth Belboe
 Erlend Moen om Djupedalsutvalget og godt skole-hjem-samarbeid 

 

BydelKFG-representant Rep. skole Telefon E-post 
 Østbyen          
 Marit Barstad  Lade skole  90031610  maritbarstad@gmail.com
 Jan-Erik Wikdahl  Charlottenlund  barneskole  91195052  jan-erik@wikdahl.as
 Heimdal     Trine Segtnan  Breidablikk skole  92803180  trinecar@me.com
 Jane Sørensen  Åsheim barneskole  45417291  sorensen@pogostick.net
 Bente Aasegg  Nypvang skole  45459036  baaseg@online.no
 Hans Lervik  Hårstad skole  95022871  hlervik@gmail.com
 Lerkendal       Kjersti Løvseth Ruud (nestleder)  Nardo skole  48164583  KjerstiLovseth@hotmail.com
 Øivind Haugen  Sunnland skole  93481404  oivinh@online.no
 Georgia D. Sanberg  Nardo skole  92230161  georgiadegirmenci@hotmail.com
 Arash Bigonah  Blussuvoll skole  97437621  Arash.bigonah@gmail.com
 Arash.bigonah@stolav.no
 Turid Worren Reenaas  Eberg skole  41215871  turid.reenaas@ntnu.no
 Midtbyen      Maria Stub Röhling  Åsveien skole  97498088  Maria1975@hotmail.co.uk
 Dagfinn Bell (leder)  Byåsen skole  41809945  dagfinnbell@gmail.com
 Therese Olsson-Sveen  Hallset skole  93060623  therese.sveen@yahoo.com
 Bente Hjertås  Byåsen skole  90038941  bentehjertas@hotmail.com

 
Kontaktperson hos rådmannen:

Gunnar Wibe, rådgiver
Mobil:  924 39 895
E-post: gunnar.wibe@trondheim.kommune.no

 

Møtekalender

DatoMøteinnkallingMøtereferat
30.03.2016 Møteinnkalling Møtereferat
02.03.2016 Møteinnkalling Møtereferat
20.01.2016 Møteinnkalling Møtereferat
02.12.2015 Møteinnkalling Møtereferat
11.11.2015 Møteinnkalling Møtereferat
14.10.2015 Møteinnkalling Møtereferat
16.09.2015 Møteinnkalling Møtereferat
19.08.2015 Møteinnkalling Møtereferat
10.06.2015 Møteinnkalling Møtereferat
20.05.2015 Møteinnkalling  Møtereferat
22.04.2015    Møtereferat
18.03.2015 Møteinnkalling  Møtereferat
28.01.2015    Møtereferat
03.12.2014    Møtereferat
12.11.2014    Møtereferat
22.10.2014 Møteinnkalling  Møtereferat
17.09.2014    Møtereferat
20.08.2014    Møtereferat
11.06.2014    Møtereferat
14.05.2014    Møtereferat
09.04.2014 Møteinnkalling  Møtereferat
25.3.2014 Møteinnkalling Møtereferat
4.3.2014 Presentasjon fra valgmøte Møtereferat
13.2.2014 Møteinnkalling Møtereferat
22.1.2014 Møteinnkalling Møtereferat
 4.12.2013 Møteinnkalling Møtereferat
13.11.2013   Møtereferat
23.10.2013   Møtereferat 
18.9.2013   Møtereferat
21.8.2013   Møtereferat
 
Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) er et eget byovergripende rådsorgan for foreldre i grunnskolen.

Intensjon Grunnskoleopplæring er et felles ansvar. Samspillet mellom skole og hjem er viktig for utvikling av kvalitet og tilpasset opplæring. Den gode skole utvikles i et samspill mellom foreldre og kommunen, og  preges av god medvirkning, stor innflytelse og høy faglighet.

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) skal ivareta interessene til alle foreldre som har barn i grunnskolen og være en formell arena for samhandling, dialog og rådgiving mellom foreldre, rådmann og politisk nivå.

Myndighet og ansvar KFG skal arbeide for godt samarbeid mellom skole og hjem, og skal ivareta foreldrene sine interesser i skolesammenheng ovenfor rådmann og politisk nivå. Rådmannen benytter KFG som høringsorgan i saker som har betydning for tjenesten, og innkaller til møter i forbindelse med viktige saker eller når rådet selv ønsker det. Det kan fattes rådgivende vedtak når foreldrene ønsker det. Rådmannen legger til rette for en sekretariatsfunksjon for medlemmene i KFG.

Sammensetting, valgprosess og funksjonstid Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) skal bestå av tre foreldre fra hver bydel (Heimdal, Midtbyen, Lerkandal og Østbyen) til sammen 12 personer.

  • Den enkelt skole nominerer sin(e) kandidat(er).
  • Nominasjonsresultatet legges ut på kommunens nettsider.
  • Valg gjennomføres i møte med foreldrerepresentanter fra alle brukerråd i skolen.  Hver skole har en stemme.
  • Funksjonstiden er to år.  Etter behov gjennomføres valg hvert år.

Kvalitetsikring Rådmannen kvalitetssikrer intensjonen om brukerinnflytelse gjennom lederavtaler, brukerundersøkelser, informasjon og opplæring av KFG.