Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) er foreldrenes høringsorgan overfor Trondheim kommune i saker som angår grunnskolen i Trondheim. Medlemmene velges for to år av delegater fra FAUene ved alle de 52 skolene i byen.

 Følg oss på facebook

Invitasjon til valgmøte KGF 15.april 2015

Presentasjoner fra felles brukerrådsmøte 4. mars 2015:
 KFG`s presentasjon om KFG og skole-hjem-samarbeid
 KFG`s presentasjon om lovfesting av og organisering av KFG
 Foreldre i skolen - Stavset skole v/rektor Eva Elisabeth Belboe
 Erlend Moen om Djupedalsutvalget og godt skole-hjem-samarbeid 

KFG-representant Representerer skole BydelTelefon E-post 
 Arne Bjerge  Strindheim skole Østbyen  47 02 12 90 abjerge@akvagroup.com
 Trine Segtnan  Breidablikk skole Heimdal  92 80 31 80 trinecar@me.com
 Børre Lien  Rosten skole Heimdal  93 08 51 11 borreli@me.com
 Arash Bigonah  Blussuvoll skole Lerkendal  97 43 76 21 Arash.bigonah@gmail.com
 Bente Aasegg  Nypvang skole Heimdal  45 45 90 36 baaseg@online.no
 Øivind Haugen  Sunnland skole Lerkendal  93 48 14 04 oivinh@online.no
 Thor Åge Vårum  Flatåsen skole Lerkendal  41 63 69 32 tvarum@yahoo.no
 Marit Barstad  Lade skole Østbyen  90 03 16 10 marit.barstad@ntnu.no
 Maria Stub Röhling  Åsveien skole Midtbyen  97 49 80 88 Maria1975@hotmail.co.uk
 Ellen Arneberg  Ila skole Midtbyen  93 26 71 28 ellen.arneberg@gmail.com
 Bård Idar Kvam  Strindheim skole Østbyen  91 51 84 51 bard.kvam@bnbank.no 
 Karin Hoemsnes  Dalgård skole Midtbyen  41 52 32 79 karinhoe@gmail.com
 Randi Moen Sund (vara)  Nardo skole Lerkendal  93 66 52 68 randi.moen.sund@svt.ntnu.no
 Kjersti Løvseth Ruud (vara)   Nardo skole Lerkendal  48 16 45 83 kjerstilovseth@hotmail.com
 
Kontaktperson hos rådmannen:

Gunnar Wibe, rådgiver
Mobil:  924 39 895
E-post: gunnar.wibe@trondheim.kommune.no

Møtekalender

DatoMøteinnkallingMøtereferat
18.03.2015 Møteinnkalling  
28.01.2015    Møtereferat
03.12.2014    Møtereferat
12.11.2014    Møtereferat
22.10.2014 Møteinnkalling  Møtereferat
17.09.2014    Møtereferat
20.08.2014    Møtereferat
11.06.2014    Møtereferat
14.05.2014    Møtereferat
09.04.2014 Møteinnkalling  Møtereferat
25.3.2014 Møteinnkalling Møtereferat
4.3.2014 Presentasjon fra valgmøte Møtereferat
13.2.2014 Møteinnkalling Møtereferat
22.1.2014 Møteinnkalling Møtereferat
 4.12.2013 Møteinnkalling Møtereferat
13.11.2013   Møtereferat
23.10.2013   Møtereferat 
18.9.2013   Møtereferat
21.8.2013   Møtereferat
 
Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) er et eget byovergripende rådsorgan for foreldre i grunnskolen.

Intensjon Grunnskoleopplæring er et felles ansvar. Samspillet mellom skole og hjem er viktig for utvikling av kvalitet og tilpasset opplæring. Den gode skole utvikles i et samspill mellom foreldre og kommunen, og  preges av god medvirkning, stor innflytelse og høy faglighet.

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) skal ivareta interessene til alle foreldre som har barn i grunnskolen og være en formell arena for samhandling, dialog og rådgiving mellom foreldre, rådmann og politisk nivå.

Myndighet og ansvar KFG skal arbeide for godt samarbeid mellom skole og hjem, og skal ivareta foreldrene sine interesser i skolesammenheng ovenfor rådmann og politisk nivå. Rådmannen benytter KFG som høringsorgan i saker som har betydning for tjenesten, og innkaller til møter i forbindelse med viktige saker eller når rådet selv ønsker det. Det kan fattes rådgivende vedtak når foreldrene ønsker det. Rådmannen legger til rette for en sekretariatsfunksjon for medlemmene i KFG.

Sammensetting, valgprosess og funksjonstid Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) skal bestå av tre foreldre fra hver bydel (Heimdal, Midtbyen, Lerkandal og Østbyen) til sammen 12 personer.

  • Den enkelt skole nominerer sin(e) kandidat(er).
  • Nominasjonsresultatet legges ut på kommunens nettsider.
  • Valg gjennomføres i møte med foreldrerepresentanter fra alle brukerråd i skolen.  Hver skole har en stemme.
  • Funksjonstiden er to år.  Etter behov gjennomføres valg hvert år.

Kvalitetsikring Rådmannen kvalitetssikrer intensjonen om brukerinnflytelse gjennom lederavtaler, brukerundersøkelser, informasjon og opplæring av KFG.