Kontaktinfo
Telefon
97996224
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Epost
kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle de kommunale vegene, vann- og avløpsanleggene, parkene, lekeplassene og de bynære grøntområdene/friområdene. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Kommunalteknikk har ca 45 ansatte og ledes av teknisk sjef Anne Kristine Misund.

Enheten har fire avdelinger:

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg.

 

Kommunalteknikk