Kontaktinfo
Telefon
72545700
Adresse
Dronningens gate 1B
Epost
kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Samarbeid, kompetanse, aktivitet og tilrettelegging

Kulturenheten skal gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester bidra til å gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og livskvalitet.

Kulturenheten er organisert i virksomheter og fagområder som har tilbud til ulike målgrupper.

Enheten både drifter kulturarenaer i bydelene og tilbyr aktiviteter og arrangement på andres arenaer. I tillegg forvalter enheten tilskuddsmidler, jobber med ulike typer tilrettelegging og bidrar med rådgivning og kompetanse.

Kulturenheten