Informasjon om lokalt gitt eksamen i grunnskolen.

Tidsplan
Trondheim Kommune v/Oppvekstkontoret har i samarbeid med nabokommuner, lagt muntlig eksamen våren 2014 til følgende datoer:

  • Gruppe 1: Onsdag 4. juni og fredag 6. juni 2014
    • Med forberedelse på hendholdsvis tirsdag og torsdag
  • Gruppe 2: Onsdag 11. juni og fredag 13. juni 2014
    • Med forberedelse på hendholdsvis tirsdag og torsdag

Sensoroppmelding

Skolen melder på lærere som kan være sensor her.

Vi ber skolene unngå å melde opp samme sensorer til både skriftlig og muntlig eksamen. Det er fagdag 2. juni og fellessensur 16. juni, for skriftligsensorer.

Det skal registreres skole, navn, hvilke fag og dager (gruppe) sensoren kan delta.

Hver skole må stille med MINST like mange sensorer som de selv har behov for.
(Vi beregner 1 sensor per påbegynt 8 elever)

Frist for oppmelding er 1.mars

Samling for sensorer
Sverresborg skole 5. februar kl 14-17.

Lenke til presentasjoner finner dere her.

Retningslinjene for Trondheim er justert etter råd fra deltakerne på samlingen.

 

Aktuelle dokumenter

 

Oppdatert: 06.02.2014

Skole