Informasjon om lokalt gitt eksamen i grunnskolen.

Tidsplan
Trondheim Kommune v/Oppvekstkontoret har i samarbeid med nabokommuner, lagt muntlig eksamen våren 2015 til følgende datoer:

 • Gruppe 1: Onsdag 3. juni og fredag 5. juni 2015
  • Med obligatorisk forberedelsesdag på hendholdsvis tirsdag og torsdag
 • Gruppe 2: Onsdag 10. juni og fredag 12. juni 2015
  • Med obligatorisk forberedelsesdag på hendholdsvis tirsdag og torsdag

Sensoroppmelding

 • Skolen melder på lærere som kan være sensor her
 • Vi ber skolene unngå å melde opp samme sensorer til både skriftlig og muntlig eksamen. Det er fagdag 1. juni og fellessensur 15. juni, for skriftligsensorer.
 • Det skal registreres skole, navn, hvilke fag og dager (gruppe) sensoren kan delta.
 • Hver skole må stille med MINST like mange sensorer som de selv har behov for.
  (Vi beregner 1 sensor per påbegynt 8 elever)

Frist for oppmelding er 1.mars

Aktuelle dokumenter

 

1barnogskole Skole