Kontaktinfo
Telefon
72548355
Adresse
Klæbuveien 198
Epost
nidarvoll-helsehus.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

 

Nidarvoll helsehus er et av kommunens fire helsehus. Nidarvoll helsehusHelsehusene, skal tilby alle typer korttidsopphold, som plasser for avlastning/vedlikehold-behandling, plasser for medisinsk utredning/behandling, rehabiliteringsplasser og intermediærplasser. Helsehusene skal også være arenaer for forskning og fagutvikling i samarbeid med høgskole og universitet.

1. januar 2008 endret Nidarvoll sykehjem navn til Nidarvoll helsehus. Helsehuset har 120 plasser, av disse er pr. i dag 20 plasser for rehabilitering, 10 avlastnings-/rulleringsplasser og 90 langtidsplasser.

Nidarvoll helsehus