Kontaktinfo
Telefon
72542360
Adresse
Benjaminsveien 2
Epost
nyborg-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

 • Godt nytt år til alle nyborgere!

  2015 er i gang! På Nyborg skole betyr det blant annet at vi kan feire 10-årsjubileum for det nye skoleanlegget som vi har gleden av å benytte i dag. Vi retter en spesiell takk til ildsjeler blant fore

  Vis mer...

  Vis mindre...

  2015 er i gang! På Nyborg skole betyr det blant annet at vi kan feire 10-årsjubileum for det nye skoleanlegget som vi har gleden av å benytte i dag. Vi retter en spesiell takk til ildsjeler blant foresatte og ansatte som jobba hardt for å få til en ny skole på Nyborg da den gamle fra 1964 måtte rives. I ettertid kan vi vel slå fast at behovet for en ny skole i denne delen av byen absolutt var til stede, etter som vi for tida sprenger kapasiteten på skolen vår - og kommer til å fortsette med det i årene framover. Når så naboskolene, Byåsen og Åsveien, også er fulle, forteller det oss at skolesituasjonen på nedre Byåsen ville ha vært umulig å løse uten de 280 elevplassene på Nyborg.

  2015 vil by på både nye muligheter og utfordringer. Vi er inne i et utviklingsarbeid knytta til realfagene, der vi jobber med å benytte stadig mer praktiske innfallsvinkler til læringsarbeidet. Samtidig viderefører vi et igangsatt arbeid med å utvikle oss som pedagoger, ved bruk av en modell som heter LP (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). Akkurat nå har vi et spesielt fokus på oppstarten av skoledagen, der vi gjennomgår våre rutiner og ønsker å bli enda tydeligere på hvordan starten på dagen skal være. Målet er økt læringsutbytte, og vi ønsker å være enda tydeligere på hva som forventes - av ungene, ansatte og foresatte. Dette kommer vi tilbake til i løpet av de første ukene i januar.

  2015 vil også inneholde våre faste felles opplevelser, som er ment å bidra til at alle med tilknytning til Nyborg skal kjenne tilhørighet og stolthet over å være en del av nyborgkulturen. Vår visjon er å være en inkluderende nærmiljøskole, der uteskole og kulturaktiviteter er sentrale arbeidsformer. Vi har faste aktiviteter knytta til uteskole, både på klassetrinnene, i SFO og på skolenivå. Dette har vi stor tro på at har betydning for ungenes utvikling, både helsemessig, faglig og sosialt. Og vi er stolte av at vi fortsatt prioriterer denne typen aktiviteter i ei tid der trykket på læring av grunnleggende ferdigheter i noen navngitte fag kan gjøre disse prioriteringene vanskeligere for skolene. Det samme gjelder for kulturaktivitetene, som vi også er overbevist om at bidrar til å utvikle hele mennesket og gjøre ungene tryggere og mer robuste på sin veg mot voksenlivets mange utfordringer. Denne våren kan vi by på den årlige SFO-musikalen 24.-26.mars, og så blir det Nyborgkveld med alle barn og voksne på utescenen vår 10.juni.

  Jeg ønsker små og store alt godt for det nye året!

  Hilsen Kåre Moum, rektor

 • Vis alle (46)

Nyborg skole