Kontaktinfo
Telefon
72542360
Adresse
Benjaminsveien 2
Epost
nyborg-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

 • Reviderte ordensregler

  Vi har hatt en revisjon av Nyborgs lokale ordens- og trivselsregler, som er et supplement til kommunens overordna regler. Elevrådet, personalet, foreldrerådet og brukerrådet har vært med i revisjonspr

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Vi har hatt en revisjon av Nyborgs lokale ordens- og trivselsregler, som er et supplement til kommunens overordna regler.

  Elevrådet, personalet, foreldrerådet og brukerrådet har vært med i revisjonsprosessen, og reglene ble vedtatt i brukerrådet 3.10.2013.

  Reglene vil bli lagt ut på skolens hjemmesida, men du kan allerede nå lese dem her:

  ORDENS- OG TRIVSELSREGLER

  Alle skolene i Trondheim kommune er forpliktet til å følge

  ”Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim.”

  Denne forskriften ligger på kommunens nettsider.

  Vedlegg til trivselsreglene for Nyborg skole

  Vi vil at barn og voksne skal trives og ha det godt sammen.

  Vi vil være mot andre som vi vil at andre skal være mot oss.

  Barn og voksne må vise hverandre respekt.

  Alle har ansvar for å møte til rett tid.

  Barna kan komme inn i arealene fra kl 8.00.

  Undervisningsarealet skal være ryddig når barn og voksne forlater skolen.

  Tapte eller ødelagte bøker må erstattes.

  Om man er uforsiktig eller ødelegger noe med vilje, må man erstatte dette.

  Alle barn skal være ute i friminuttene.

  Inneregler

  Barna forflytter seg rolig inne i skolebygget.

  Alle skal ha innesko.

  Alt yttertøy, også votter og luer, skal oppbevares i garderoben.

  Klær og sko merkes med navn.

  Hodeplagg skal ikke brukes inne. Det gjøres unntak ved religionstilknytning.

  Det skal være ro i lyttekroken, god arbeidsro i arealene og matro under måltidene.

  Uteregler

  Barna skal oppholde seg på skolens definerte uteområde.

  Dersom en skal forlate området, skal det gis samtykke fra en ansvarlig voksen.

  Skliene stenges på kort varsel dersom de blir vurdert til å være for farlige. Det er den som til enhver tid har tilsyn ute, som bestemmer dette.

  Barna kan bruke vanlige akebrett og rumpeakebrett på skolen.

  På skøytebanen skal alle barn bruke hjelm.

  Det er eget område for snøball-leik. Her må alle ha snøbriller.

  Det er tillatt å kaste snøball på blinker.

  Ballspill skal foregå på banene.

  Elevrådet lager oversikt over bruken av ballbanene hver høst.

  Når du går i 7.trinn er det lov å sykle alene til skolen.

  Yngre elever må sykle sammen med en voksen.

  Alt utstyr tas med på eget ansvar og skal parkeres ute på anvist sted.

  Annet

  Det er ikke lov til å bruke mobiltelefon i skoletida.

  Ved misbruk blir mobiltelefonen inndratt og eleven får den tilbake ved endt skoledag. Foreldre / foresatte blir varslet.

  På 1.-4.trinn skal telefoner ligge avslått i sekken i skoledagen og på SFO.

  På 5.-7.trinn leveres alle mobiltelefoner rutinemessig inn på starten av skoledagen og utleveres ved skoledagens slutt.

  Skolens datautstyr skal brukes i henhold til instruksen. (Se punkt 5 ”Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim.”)

 • Vis alle (40)
Oppdatert: 03.02.2014

Nyborg skole