Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.10.14 – 28.11.14. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Endringene er i hovedsak en følge av innspill fra Ranheim IL, både breddeavdelingen og toppfotballavdelingen.

Utfyllende beskrivelse av endringene, samt reviderte reguleringsbestemmelser, plankart og illustrasjoner finner du via linkene under:

Oppdatert: 03.03.2014

Areal- og transportplaner