Telefon: 91919700

Barna i sentrum på Ringen.

Mere mangfold og flerkultur enn noen gang!

Ringen har 5 avdelinger med tilsammen 80 barn. 57 barn over 3 år, og 23 barn under 3 år.

En flerkulturell barnehage med 54 minoritetsspråklige barn. Førskolelærer og assistenter med minoritetsbakgrunn er ansatt.

Barnehagen ligger på Saupstad, med blokker og bydelspark tett på, og med gangavstand til skogen. Vi ønsker å være et sted der barn kjenner seg trygge og som foreldre/foresatte kan stole på. Vårt felles utgangspunkt er at vi vil det beste for barna.

Alle er forskjellige i alder, bakgrunn, interesser og behov. Derfor vil vi at hvert barn skal ha noen få voksne i barnehagen som kjenner dem bedre enn alle andre. Slik kan vi ta vare på individuelle forskjeller og etablere trygghet og nærhet.

Det er flest hverdager i barnehagelivet, derfor er vi spesielt oppmerksomme på magiske øyeblikk, øyeblikk der barn forteller en historie, når barn mestrer noe, og når barn gjør eller sier noe som viser omsorg for andre.

Hverdag eller fest, det er alltid barna som skal stå i sentrum på Ringen.

Saupstadringen barnehager