Kontaktinfo
Telefon
72542100
Adresse
Stadsing Dahls gate 1
Epost
rosenborg-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Aktuelt

 • Skolefrukt for skoleåret2015/2016

  Vi oppfordrer alle som ønsker å være med på skolefruktordningen neste år til å gå inn på http://skolefrukt.no/ for å opprette abonnement eller videreføre det man allerede har.   Mvh Miljøgruppa på Ros

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Vi oppfordrer alle som ønsker å være med på skolefruktordningen neste år til å gå inn på http://skolefrukt.no/ for å opprette abonnement eller videreføre det man allerede har.

  Mvh Miljøgruppa på Rosenborg skole

 • Elektronisk søknad om elevfri

  For elevfri inntil tre dager søker man fortsatt gjennom meldeboka til kontaktlærer. Fravær over tre dager kan nå søkes om elektronisk. Link til skjemaet kan dere finne her; https://www.trondheim.kommu

  Vis mer...

  Vis mindre...

  For elevfri inntil tre dager søker man fortsatt gjennom meldeboka til kontaktlærer. Fravær over tre dager kan nå søkes om elektronisk. Link til skjemaet kan dere finne her; https://www.trondheim.kommune.no/content/1117749344/Soknad-om-elevfri---fylles-ut-elektronisk

 • Stryking av fravær til vitnemål

  Alt fravær fra 8.trinn og ut 10.trinn skal nå føres på vitnemålet. Det kan søkes om å stryke inntil ti dager pr skoleår. Det er lagt ut informasjonsskriv på skolens hjemmeside. Søknadsfristen er freda

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Alt fravær fra 8.trinn og ut 10.trinn skal nå føres på vitnemålet. Det kan søkes om å stryke inntil ti dager pr skoleår. Det er lagt ut informasjonsskriv på skolens hjemmeside. Søknadsfristen er fredag 5.juni 2015.

  Med vennlig hilsen Rosenborg skole

 • Rosenborg skoles trippeballcup

  Rosenborg skoles trippeballcup

  9. og 10.trinn gjennomfører for tiden trippelballcup i langfriminuttet. Kroppsøvingslærer Øyvind D. er primus motor og arrangør. Elevene konkurrerer i fotball, håndball og basketball. Skoleavisa har l

  Vis mer...

  Vis mindre...

  9. og 10.trinn gjennomfører for tiden trippelballcup i langfriminuttet.
  Kroppsøvingslærer Øyvind D. er primus motor og arrangør. Elevene konkurrerer i fotball, håndball og basketball. Skoleavisa har los på arrangementet, og har lagt ut en video:
 • INFORMASJON OM NATT TIL 1. MAI OG NATT TIL 17. MAI.

  De siste år har over 1000 ungdommer i alderen 12 – 18 år samlet seg på Festningen i Trondheim disse to kvelder/netter. Det har også vært større ansamlinger i Rotvollfjæra de siste år. Hovedtyngden av

  Vis mer...

  Vis mindre...

  De siste år har over 1000 ungdommer i alderen 12 – 18 år samlet seg på Festningen i

  Trondheim disse to kvelder/netter. Det har også vært større ansamlinger i Rotvollfjæra de

  siste år. Hovedtyngden av ungdommene har vært i alderen 14 – 16 år. Dette har aldri vært et

  offisielt arrangement, men en uformell møteplass organisert via Facebook og SMS.

  I 2011 og 2012 hadde vi to svært uheldige episoder på området. Samlingene i 2013 og 2014

  gikk uten alvorlige hendelser, og dette er målet også i år. Det var færre svært unge på

  Festningen de to siste år, og rådmannen håper foresatte kan bidra til denne positive utvikling

  også i år.

  Natt til 1. Mai og natt til 17. Mai har i svært mange år vært samlingsdager for ungdom. For

  mange har dette vært en mulighet til å treffe jevnaldrende fra ulike deler av byen. Å bli kjent

  med jevnaldrende og feire vårens anmarsj er motivasjon for mange, og er i utgangspunktet

  positivt.

  Noen ungdommer debuterer imidlertid både på alkohol, seksuelt og i få tilfeller på illegale

  rusmidler disse nettene. Det har vært volds episoder knyttet til disse ungdomssamlingene.

  Rådmannen oppfordrer alle skoler i Trondheim via FAU eller rektor til å orientere de

  foresatte om disse utfordringer.

  Politirådet i Trondheim (ordfører, rådmann og politimester) har bedt undertegnede om

  sterkt å fraråde foresatt å sende sine yngste ungdommer til byen disse nettene. De fleste

  kulturhus/fritidsklubber i bydelene er åpne disse kvelder. Også kulturhuset ISAK og

  Trikkestallen er åpne. Ungdom som ønsker å møtes på under trygge forhold kan henvende

  seg til kulturhusene/fritidsklubbene.

  Midtbyen Bydel:

  Caos Cafe på Byåsen er åpen fra kl. 1730 – 2300 30. april.

  Det jobbes for å få til et tilbud 16. mai i samarbeid med BFT.

  Lerkendal Bydel:

  Ristunet på Risvollan er åpent fra kl. 1700 – 2130 30.april.

  Heimdal bydel:

  Boxåpneren på Saupstad er åpen 30. april fra kl. 1630 – 20.00 for tweenies (5. – 7. trinn)

  Kattemkjellern er åpen 16. mai fra 1800 – 24.00

  Østbyen bydel:

  Fritidsklubben på Rosenborg er åpen 30.april 17:00-00:00

  Chappa kulturhus på Charlottenlund er åpen 16.mai kl. 1800 – 0100.

  Byomfattende tilbud:

  Kultursenteret ISAK åpent fra kl. 1800 – 24.00 30.april

  Trikkestallen skatepark har ordinær åpningstid.

  Det skulle være mye interessant for ungdom i bydelene disse kveldene.

  På bakgrunn i tidligere volds episoder, seksuelle overgrep og stort alkoholkonsum blant

  svært unge ønsker rådmannen at ungdom ikke drar til sentrum/festningen natt til 1. mai og

  natt til 17. mai. Dette for ikke å utsette seg selv for fare.

  Samtidig oppfordrer rådmannen foresatte til å melde seg som Natteravn, eller alternativt å

  besøke de møteplasser ungdom tradisjonelt har oppsøkt disse to netter. For å melde seg

  som natteravn kan man kontakte Karl Sellgren

  Karl.Sellgren@bymisjon.no som koordinerer

  Natteravnarbeidet i Trondheim.

  Vi ønsker en trygg mai feiring for våre ungdommer

  Even Ytterhus

  SLT-koordinator Trondheim

  rådmannens stab

 • Vis alle (8)

Rosenborg skole