Kontaktinfo
Telefon
72542100
Adresse
Stadsing Dahls gate 1
Epost
rosenborg-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Aktuelt

 • Ny læringsplattform - info til foresatte

  Trondheim kommune skifter ut læringsplattformen itslearning med IST Læring fra skolestart. Elevenes primære arbeidflate vil bli Google Apps for Education og Google Classroom. Mer informasjon finner de

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Trondheim kommune skifter ut læringsplattformen itslearning med IST Læring fra skolestart. Elevenes primære arbeidflate vil bli Google Apps for Education og Google Classroom. Mer informasjon finner dere i dette dokumentet: https://goo.gl/awy9Px

  Elevene kan hente ut filer fra itslearning fram til 30.9.2016.

 • Viktig info om vitnemålsutdeling vår 2016

  Vi inviterer herved alle foreldre/foresatt/elever og andre knyttet til årets 10.trinn til vitnemålsutdeling mandag 20/6-16 klokken 18:30 i aulaen på Rosenborg skole. Vi ønsker dere alle hjertelig velk

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Vi inviterer herved alle foreldre/foresatt/elever og andre knyttet til årets 10.trinn til vitnemålsutdeling mandag 20/6-16 klokken 18:30 i aulaen på Rosenborg skole. Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen!

  Med vennlig hilsen 10.trinn, Rosenborg skole

 • Fritidsklubben er avlyst fredag 3/6-16

  Fritidsklubben kommer IKKE til å holde åpen fredag 3/6-16 på grunn av sykdom. Vi beklager dette og kommer sterkere tilbake i neste uke!   Men vennlig hilsen Fritidsklubben

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Fritidsklubben kommer IKKE til å holde åpen fredag 3/6-16 på grunn av sykdom. Vi beklager dette og kommer sterkere tilbake i neste uke!

  Men vennlig hilsen Fritidsklubben

 • Viktig informasjon om klageadgang

    Til: Grunnskoler med ungdomstrinn Trondheim, 13. mai 2016 Retningslinjer for klage på standpunktkarakterer Klage på standpunktkarakterer er regulert i forskrift til opplæringsloven og forskrift til

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Til:

  Grunnskoler med ungdomstrinn Trondheim, 13. mai 2016

  Retningslinjer for klage på standpunktkarakterer

  Klage på standpunktkarakterer er regulert i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven §§ 5-12. Det er også utarbeidet en veileder om behandling av klager på standpunktkarakterer. Denne kan du lese her.

  Fylkesmannen understreker at grunnlaget for standpunktvurdering er kompetansemålene i læreplanen. Det betyr at elevens samarbeidsevne, faglige interesse, selvstendighet, initiativ og innsats ikke skal være en del av vurderingsgrunnlaget i fag. Det er heller ikke anledning til å trekke inn forhold som orden og oppførsel i vurderingen av kompetansen. I forskriftens § 3-3 står det eksplisitt at disse forholdene skal holdes utenfor den faglige vurderingen. Unntaket er fag der slike elementer er eksplisitt nevnt i kompetansemålene. Dette er presisert flere steder på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, blant annet her.

  Hva kan eleven eller foreldrene klage på?

  Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av umyndige elever. Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.

  Hvordan skal skolen behandle klagen?

  Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen. Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor. Klageren skal ha kopi av oversendelsen.

  Når skolen oversender klagen til Fylkesmannen skal følgende fremgå i oversendelsen:

  ? Klagen, faglærers uttalelse og rektors uttalelse

  ? Korrekt postadresse til klager og kontaktinformasjon fra skolen (hvem Fylkesmannen kan kontakte ved spørsmål)

  Hva ser Fylkesmannen på i klagebehandlingen?

  I klagebehandlingen vurderer Fylkesmannen hvorvidt gjeldende forskrift om karakterfastsetting er fulgt. Fylkesmannen kan altså ikke overprøve faglærerens vurderinger, såfremt disse er forankret i formål for faget og kompetansemålene. Faglærer skal dokumentere at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetanse eleven har i faget.

  Det er den enkelte elevs karakter som blir vurdert i en klagebehandlingsprosess. Hvilke karakterer medelever har fått er slik sett uvesentlig for klageinstansen.

  Mulige utfall av en klage

  Dersom en klage på standpunktkarakter i fag gis medhold, skal rektor og faglærer foreta ny vurdering. Fylkesmannen kan altså ikke heve karakteren i fag. Etter at rektor og faglærer har

  foretatt ny vurdering, kan rektor opprettholde opprinnelig karakter eller fastsette ny karakter. Den nye vurderingen sendes i kopi til Fylkesmannen.

  Til slutt

  Fylkesmannen vil behandle de fleste klagene på standpunktkarakterer i uke 27 og 28, Det er viktig at skoler som har sendt klager til Fylkesmannen kan kontaktes i nevnte tidsrom.

  Med vennlig hilsen

  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • 17.mai - Rosenborg skole

  Vi møtes på skolen 8.45, går til Bispegt. over Bakklandet og går som nr. 35 i toget.   

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Vi møtes på skolen 8.45, går til Bispegt. over Bakklandet og går som nr. 35 i toget.

 • Vis alle (28)

Rosenborg skole