Skjema fra A til Å

 1. 1
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Ø
 23. Å
 1. 1
  1. 17. mai - Leie av grunn for salg
 2. A
  1. Aktiviteter for barn og unge - Rapport og regnskap
  2. Aktiviteter for barn og unge - Søknad om tilskudd
  3. Amended attendance in Kindergarten
  4. Analysesenteret - Følgeskjema for produkt og miljøprøver - bestilling av analyse
  5. Analysesenteret - Kontaktskjema
  6. Analysesenteret - Kursønsker
  7. Analysesenteret - Prøvetakingsutstyr
  8. Analysesenteret - Påmelding til kurs/seminar
  9. Arrangement - Utendørs
  10. Automatisk brannalarm - Endring
  11. Automatisk brannalarm - Oppsigelse
  12. Automatisk brannalarm - Overføring av
  13. Avfallsbeholder - Bestilling
  14. Avfyring av pyroshow/scenefyrverkeri
  15. Avlastning - tilrettelagt fritid søknad
  16. Avtale om medisinering mellom foreldre/foresatte og barnehage/skole
 3. B
  1. Barnehage - Erklæring om helsetilstand
  2. Barnehage - Oppsigelse av plass i barnehage
  3. Barnehage - Permisjon fra plass
  4. Barnehage - Søke plass/overflytting
  5. Barnehage - Søknad om endret oppholdstid
  6. Bestilling av arkivmateriale til lesesal - Generelt
  7. Bestilling av plassering og beliggenhetskontroll
  8. Bestilling av tetthetsprøve og desinfeksjon
  9. Bestillingsskjema, læremidler fra Saupstad skole
  10. Bevilling - Salgsbevilling
  11. Bevilling - Serverings-/skjenkebevilling
  12. Bevilling - Serveringsbevilling
  13. Bevilling - Skjenkebevilling, enkeltanledning og ambulerende
  14. Bolig i Ungbo
  15. Boligfinansiering - Søknad om
  16. Byggesak - Anmodning om forhåndskonferanse
  17. Byggesak - Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
  18. ByggSøk - Elektronisk byggesøknad
  19. Bålbrenning - Søknadspliktig fra 15. april-15. september
 4. C
  1. Change of invoicee kindergarten and SFO
 5. D
  1. Digitale VA-data - Søknad om utlån
  2. Dispensasjon fra aksellastbegrensninger
  3. Dokumentasjon av nabovarsel
 6. E
  1. Eiendomsinformasjon - Bestilling av arkivmateriale til lesesal
  2. Eksterntilbud ved Dalgård skole og ressurssenter
  3. Elevopplysninger
  4. Elevplass ved spesialgruppene - Søknad
  5. Endre betaler - Barnehage og skolefritid
  6. Enkel grensepåvisning
  7. Erklæring om helsetilstand
  8. Erstatningskrav veg - Egenerklæring
  9. Evaluering av opplæringstilbudet
 7. F
  1. Fakkeltog - Melding om
  2. Fee reduction in child-care and SFO - Application
  3. Ferdigmelding av tiltak
  4. Flagging - Søknad
  5. Forkjøpsrett av leiegårder - Melding
  6. Fradeling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Søknad om
  7. Friplass ved Trondheim kommunale musikk og kulturskole - Søknad
  8. Friskliv og mestring - Henvisning til
  9. Fritidskulturlivet – Rapport og regnskap
  10. Fritidskulturlivet – Tilskudd
  11. Frivillige lag for tiltak i friområder - Støtte til
  12. Frivillige lag og organisasjoner - Tilskudd
  13. Frivillighetsmillionen - Kultur - Rapport og regnskap
  14. Frivillighetsmillionen - Kultur - Tilskudd
  15. Frivillighetsprosjekter innenfor helse og velferdsområdet – Rapport og regnskap
  16. Frivillighetsprosjekter innenfor helse og velferdsområdet – Tilskudd
  17. Fyrkjeler i Trondheim - Feiing/service
  18. Fyrverkeri - Avfyring
  19. Fyrverkeri - Handel og oppbevaring
  20. Fyrverkeri - Leie av grunn til oppskyting
 8. G
  1. Gjesteleilighet i Berlin - Rapport
  2. Gjesteleilighet i Berlin - Søknad
  3. Godkjenning ved kjøp av privat omsorgsbolig
 9. H
  1. Health Declaration
  2. Helseskjema barnehage
  3. Henvisning til Barne- og familietjenesten
  4. Henvisning til Enhet for ergoterapitjeneste - Barn
  5. Henvisning til Enhet for fysioterapitjeneste
 10. I
  1. Idrett - Kommunal arrangementsstøtte
  2. Idrett - Støtte til
  3. Idrettsstipend
  4. Igangsetting av tiltak
  5. Individuell henvisning av voksne og eldre til Enhet for fysioterapitjenester
  6. Information about children in kindergarten
  7. Innmelding av bystyrerepresentant
  8. Innmelding av feil på gatelys
  9. Innmelding av medlemmer til Ungdommens bystyre
  10. Institusjonslegat - Søknad om tildeling
  11. Integrering av funksjonshemmede i frivillige lag og organisasjoner - Rapport og regnskap
  12. Integrering av funksjonshemmede i frivillige lag og organisasjoner - Tilskudd
 11. K
  1. Klage på bomiljø
  2. Klage på vedtak
  3. Kommunal bolig - Leie
  4. Kommunal bolig - Meldingsskjema for leietakere
  5. Kommunal bolig - Oppsigelse av leieforhold
  6. Kommunal bolig - Søknad om ekstra nøkkel
  7. Kommunal bolig - Søknad om oppsetting av parabolantenne
  8. Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
  9. Kulturskole - Opptak
  10. Kulturstipend
  11. Kunnskapsprøven om alkoholloven/Etablererprøven for serveringsvirksomhet
 12. L
  1. Leave of absence kindergarten
  2. Leie av idrettshaller, gymnastikksaler og skolebasseng
  3. Læremidler fra Saupstad skole, bestilling
  4. Lørdagsskole - Trondheim kommunale musikk og kulturskole
 13. M
  1. Mangfoldspris - Trondheim kommunes
  2. Medication in kindergarten and school
  3. Merknad/innspill til planforslag som er utlagt til offentlig ettersyn
  4. Midler til tiltak for funksjonshemmede i Trondheim - Søknad
  5. Moderasjon i barnehage og SFO
  6. Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknad om tillatelse
 14. N
  1. Nabovarsel
  2. Nettverksmidler - søknad om (tildeling fra Ungdommens bystyre)
 15. O
  1. Olavsgården- søknadsskjema sommeropphold 2015
  2. Opplysninger om barn i barnehage
  3. Oppsigelse av plass i barnehage
  4. Overnatting - melding om
 16. P
  1. Pandemi - rekruttering til forhøyet beredskap
  2. Parkering: Klage på parkeringsbot
  3. Partipolitiske ungdomsorganisasjoner - støtte
  4. Pensjon - Alderspensjon
  5. Pensjon - Avtalefestet pensjon
  6. Pensjon - Etterlatte/Barnepensjon
  7. Pensjon - Forhøyet uførepensjon
  8. Pensjon - Oppsatt pensjon
  9. Pensjon - Uførepensjon
  10. Permisjon fra plass - barnehage
  11. Personlig dokumentasjon - bestill fra arkivet
  12. Plangodkjenning av lokaler og uteområder, barnehager og skoler - søknad
  13. PPT for voksne - henvisning
  14. Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - rapport og regnskap
  15. Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - tilskudd
 17. R
  1. Rapportering - Fellessystem spillvann og avløp
  2. Rapportering - Registrering av stikkledninger
  3. Rapportering - Vann- og overvannledninger
  4. Rapportering - Veganlegg
  5. Registrering av vannskade
  6. Request for consent (day-care)
  7. Riggplass - søknad om
 18. S
  1. Sammenslåing av eiendom
  2. Samtykke - Barnehage - Film og bilder fra barnehagen - Forespørsel om
  3. Samtykke - Barnehage - Hovedskjema - Forespørsel om
  4. Samtykke - Barnehage - Til privat transport - Forespørsel om
  5. Samtykke - Barnehage - Til samtale, bilder, film til media - Forespørsel om
  6. Samtykke - Skole - Forespørsel om
  7. SFO-plass - endre oppholdstid
  8. SFO-plass - oppsigelse
  9. SFO-plass - søk
  10. Skolekor, -korps og orkestre - tilskudd
  11. Spesialsatsing på ungdomstiltak (Barne- og likestillingsdepartementet)
  12. Startlån - Søknad om
  13. Strakstiltak kunst og kultur – rapport og regnskap
  14. Støtte fra Miljøpakken - søknad om
  15. Støttekontakt/fritidsassistent - registrering
  16. Synspedagogtjenesten - Henvisning
  17. Søk på stilling elektronisk
  18. Søknad - Driftstilskudd av lokale innvandrerorganisasjoner
  19. Søknad - Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn
 19. T
  1. Termination of a place in kindergarten
  2. Tillatelse til tiltak på skorstein - Søknad om
  3. Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Søknad om
  4. Tilrettelagt fritid
  5. Tilskudd til festivaler
  6. Tilsynsperson i fosterhjem - Egenpresentasjon
  7. Tiltak for funksjonshemmede
  8. Tiltak mot fattigdom (Barne- og likestillingsdepartementet)
  9. Trondheim seniorråd - Rapport
  10. Trondheim seniorråd - Søknad om midler
  11. Tuberkuloseundersøkelse av ansatte og studenter
 20. U
  1. Utendørs arrangement - Melding om
  2. Utkobling av slamavskiller
  3. Utleiebolig for ungdom i Innherredsveien 51
  4. Utleiebolig for ungdom i Innherredsveien 51 - Forlengelse
  5. Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - Søknad om
 21. V
  1. Vannmåler - Avlesing av forbruk
  2. Vannmåler - Melding om ny, fjernet eller utskifting av måler
  3. Voksenopplæring - Grunnskole
  4. Voksenopplæring - Spesialundervisning
 22. Ø
  1. Økonomisk sosialhjelp
 23. Å
  1. Åpning av barnehage