Skjema fra A til Å

 1. 1
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Ø
 23. Å
 1. 1
  1. 17. mai - Leie av grunn for salg
 2. A
  1. Aktiviteter for barn og unge - Rapport og regnskap
  2. Aktiviteter for barn og unge - Søknad om tilskudd
  3. Amended attendance in Kindergarten
  4. Analysesenteret - Følgeskjema for produkt og miljøprøver - bestilling av analyse
  5. Analysesenteret - Kontaktskjema
  6. Analysesenteret - Kursønsker
  7. Analysesenteret - Prøvetakingsutstyr
  8. Analysesenteret - Påmelding til kurs/seminar
  9. Arrangement - Utendørs
  10. Automatisk brannalarm - Endring
  11. Automatisk brannalarm - Oppsigelse
  12. Automatisk brannalarm - Overføring av
  13. Avfallsbeholder - Bestilling
  14. Avfyring av pyroshow/scenefyrverkeri
  15. Avlastning - tilrettelagt fritid søknad
  16. Avtale om medisinering mellom foreldre/foresatte og barnehage/skole
 3. B
  1. Barnehage - Erklæring om helsetilstand
  2. Barnehage - Permisjon fra plass
  3. Barnehage - Søke plass/overflytting
  4. Barnehage - Søknad om endret oppholdstid
  5. Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling
  6. Bestilling av arkivmateriale til lesesal - Generelt
  7. Bestilling av læremidler fra Saupstad skole
  8. Bestilling av plassering og beliggenhetskontroll
  9. Bestilling av tetthetsprøve og desinfeksjon
  10. Bevilling - Fornyet skjenkebevilling
  11. Bevilling - Salgsbevilling
  12. Bevilling - Serverings-/skjenkebevilling
  13. Bevilling - Serveringsbevilling
  14. Bevilling - Skjenkebevilling, enkeltanledning og ambulerende
  15. BFT - Bekymring Vedlegg
  16. BFT - Henvisning
  17. BFT - Henvisning PPT systemsak
  18. BFT - Situasjonsrapport Vedlegg
  19. Bolig i Ungbo
  20. Boligfinansiering - Søknad om
  21. Byggesak - Anmodning om forhåndskonferanse
  22. Byggesak - Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
  23. ByggSøk - Elektronisk byggesøknad
  24. Bålbrenning - Søknadspliktig fra 15. april-15. september
 4. C
  1. Change of invoicee kindergarten and SFO
 5. D
  1. Digitale VA-data - Søknad om utlån
  2. Dispensasjon fra aksellastbegrensninger
  3. Dokumentasjon av nabovarsel
 6. E
  1. Eiendomsinformasjon - Bestilling av arkivmateriale til lesesal
  2. Elevopplysninger
  3. Endre betaler - Barnehage og skolefritid
  4. Enkel grensepåvisning
  5. Erklæring om helsetilstand
  6. Erstatningskrav veg - Egenerklæring
  7. Evaluering av opplæringstilbudet
 7. F
  1. Fakkeltog - Melding om
  2. Fee reduction in child-care and SFO - Application
  3. Ferdigmelding av tiltak
  4. Flagging - Søknad
  5. Forkjøpsrett av leiegårder - Melding
  6. Forurenset grunn - Sluttrapport
  7. Fradeling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Søknad om
  8. Friplass ved Trondheim kommunale musikk og kulturskole - Søknad
  9. Friskliv og mestring - Henvisning til
  10. Friskliv og mestring for barn og unge - Henvisning til
  11. Fritak, fravær skole - Søknad om
  12. Fritidskulturlivet – Rapport og regnskap
  13. Fritidskulturlivet – Tilskudd
  14. Frivillig virksomhet i lokalsamfunn - Søknad om tilskudd
  15. Frivillige lag for tiltak i friområder - Støtte til
  16. Frivillige lag og organisasjoner - Tilskudd
  17. Frivillige organisasjoners aktiviteter overfor flyktninger/innvandrere
  18. Frivillighetsmillionen - Kultur - Rapport og regnskap
  19. Frivillighetsmillionen - Kultur - Tilskudd
  20. Fyrkjeler i Trondheim - Feiing/service
  21. Fyrverkeri - Avfyring
  22. Fyrverkeri - Handel og oppbevaring
  23. Fyrverkeri - Leie av grunn til oppskyting
 8. G
  1. Gartnerhaugen - Henvisning
  2. Gjesteleilighet i Berlin - Rapport
  3. Gjesteleilighet i Berlin - Søknad
  4. Godkjenning ved kjøp av privat omsorgsbolig
 9. H
  1. Health Declaration
  2. Helseskjema barnehage
  3. Henvisning - Gartnerhaugen
  4. Henvisning til Enhet for ergoterapitjeneste - Barn
  5. Henvisning til Enhet for fysioterapitjeneste
 10. I
  1. Idrett - Kommunal arrangementsstøtte
  2. Idrett - Støtte til
  3. Idrettsstipend
  4. Igangsetting av tiltak
  5. Individuell henvisning av voksne og eldre til Enhet for fysioterapitjenester
  6. Information about children in kindergarten
  7. Innmelding av bystyrerepresentant
  8. Innmelding av feil på gatelys
  9. Innmelding av medlemmer til Ungdommens bystyre
  10. Integrering av funksjonshemmede i frivillige lag og organisasjoner - Rapport og regnskap
  11. Integrering av funksjonshemmede i frivillige lag og organisasjoner - Tilskudd
 11. K
  1. Klage på vedtak
  2. Kommunal bolig - Klage på bomiljø
  3. Kommunal bolig - Leie
  4. Kommunal bolig - Meldingsskjema for leietakere
  5. Kommunal bolig - Oppsigelse av leieforhold
  6. Kommunal bolig - Søknad om ekstra nøkkel
  7. Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
  8. Kulturskole - Opptak
  9. Kulturstipend
  10. Kunnskapsprøven om alkoholloven/Etablererprøven for serveringsvirksomhet
 12. L
  1. Leave of absence kindergarten
  2. Leie av idrettshaller, gymnastikksaler og skolebasseng
  3. Lokale innvandrerorganisasjoner - Søknad om driftstilskudd
  4. Læremidler fra Saupstad skole, bestilling
  5. Lørdagsskole - Trondheim kommunale musikk og kulturskole
 13. M
  1. Mangfoldspris - Trondheim kommunes
  2. Medication in kindergarten and school
  3. Melding om behov for spesialpedagogiske ressurser: (i ESA: SP2)
  4. Merknad/innspill til planforslag som er utlagt til offentlig ettersyn
  5. Midler til tiltak for funksjonshemmede i Trondheim - Søknad
  6. Moderasjon i barnehage og SFO
  7. Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknad om tillatelse
 14. N
  1. Nabovarsel
  2. Nettverksmidler - søknad om (tildeling fra Ungdommens bystyre)
 15. O
  1. Olavsgården- søknadsskjema sommeropphold 2016
  2. Oppdragstakere - Kjørebok
  3. Oppdragstakere - Rapport
  4. Oppdragstakere - Timeliste
  5. Oppgave over inntektsforhold ved langtidsopphold
  6. Opplysninger om barn i barnehage
  7. Oppsigelse av plass i barnehage
  8. Overnatting - melding om
 16. P
  1. Pandemi - rekruttering til forhøyet beredskap
  2. Parkering: Klage på parkeringsbot
  3. Partipolitiske ungdomsorganisasjoner - støtte
  4. Pensjon - Alderspensjon
  5. Pensjon - Avtalefestet pensjon
  6. Pensjon - Barnepensjon
  7. Pensjon - Etterlatte
  8. Pensjon - Forhøyet uførepensjon
  9. Pensjon - Oppsatt pensjon
  10. Pensjon - Uførepensjon
  11. Permisjon fra plass - barnehage
  12. Personlig dokumentasjon - bestill fra arkivet
  13. Plangodkjenning av lokaler og uteområder, barnehager og skoler - søknad
  14. PPT for voksne - henvisning
  15. Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - rapport og regnskap
  16. Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - tilskudd
 17. R
  1. Rapport fra tilsyn i fosterhjem
  2. Rapportering - Fellessystem spillvann og avløp
  3. Rapportering - Registrering av stikkledninger
  4. Rapportering - Vann- og overvannledninger
  5. Rapportering - Veganlegg
  6. Registrering av vannskade
  7. Reparasjon av lekkasje på privat vannledning
  8. Request for consent (day-care)
  9. Riggplass - søknad om
  10. Rådsmedlem - Innmelding av
 18. S
  1. Samleskjema spesialpedagogiske ressurser (ESA: SP1)
  2. Sammenslåing av eiendom
  3. Samtykke - Barnehage - Film og bilder fra barnehagen - Forespørsel om
  4. Samtykke - Barnehage - Hovedskjema - Forespørsel om
  5. Samtykke - Barnehage - Til privat transport - Forespørsel om
  6. Samtykke - Barnehage - Til samtale, bilder, film til media - Forespørsel om
  7. Samtykke - Skole - Forespørsel om
  8. SFO-plass - endre oppholdstid
  9. SFO-plass - oppsigelse
  10. SFO-plass - søk
  11. Skolekor, -korps og orkestre - tilskudd
  12. Startlån - Søknad om
  13. Strakstiltak kunst og kultur
  14. Strakstiltak kunst og kultur – rapport og regnskap
  15. Støtte fra Miljøpakken - søknad om
  16. Støttekontakt/fritidsassistent - registrering
  17. Synspedagogtjenesten - Henvisning
  18. Søk på stilling elektronisk
 19. T
  1. Teknisk plangodkjenning - Søknad om
  2. Termination of a place in kindergarten
  3. Tillatelse til tiltak på skorstein - Søknad om
  4. Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Søknad om
  5. Tilskudd til festivaler
  6. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn - rapport og regnskap
  7. Tilsynsperson i fosterhjem - Egenpresentasjon
  8. Tiltak for funksjonshemmede
  9. Tiltak mot fattigdom (Barne- og likestillingsdepartementet)
  10. Trondheim seniorråd - Rapport
  11. Trondheim seniorråd - Søknad om midler
  12. Trønderenergifondet - søknad
  13. Tuberkuloseundersøkelse av ansatte og studenter
 20. U
  1. Utendørs arrangement - Melding om
  2. Utkobling av slamavskiller
  3. Utleiebolig for ungdom i Innherredsveien 51
  4. Utleiebolig for ungdom i Innherredsveien 51 - Forlengelse
  5. Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - Søknad om
 21. V
  1. Vannmåler - Avlesing av forbruk
  2. Vannmåler - Melding om ny, fjernet eller utskifting av måler
  3. Vistamar - Søknad om opphold
  4. Voksenopplæring - Grunnskole
  5. Voksenopplæring - Spesialundervisning
 22. Ø
  1. Økonomisk sosialhjelp
 23. Å
  1. Åpning av barnehage