Skole

Grunnskolen i Trondheim, kontaktinfo, kalender, informasjon om reglement, kvalitetsarbeid, opplæringstilbud og skolekretser.

skole

Læring i fellesskap er trondheimsskolens visjon. Grunnskolen i Trondheim omfatter barneskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler, ungdomsskoler, skolefritidsordning, kulturskole, voksenopplæring samt skoler for elever med særskilte behov.

Nyhet

Høring om endring i skolekretser
På grunn av høyt elevtall på flere av skolene i Trondheim er det behov for å justere opptaksområdene mellom noen skoler for å fordele elevene mer i tråd med skolenes kapasitet.

Høringsbrev om endringer for Nyborg, Åsveien og Byåsen skoler.

Høringsbrev om endringer for Byåsen, Dalgård, Hallset og Stavset skoler.

1barnogskole Skole