Skole

Grunnskolen i Trondheim, kontaktinfo, kalender, informasjon om reglement, kvalitetsarbeid, opplæringstilbud og skolekretser.

skole

Læring i fellesskap er trondheimsskolens visjon. Grunnskolen i Trondheim omfatter barneskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler, ungdomsskoler, skolefritidsordning, kulturskole, voksenopplæring samt skoler for elever med særskilte behov.

Nyhet

Høring om endring i skolekretser

Høring om opprettelse av nytt skoleanlegg i området Ranheim / Charlottenlund er avsluttet. Det er kommet inn samlet 96 høringssvar. 86 av disse er fra enkeltforeldre,  10 av disse er fra beboerforeninger, skoler og barnehager.

Politisk sak vil bli behandlet i formannskapet 1. desember. Saksfremlegg  med vedlegg vil være tilgjengelig her:  http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3363723 fra ca. 25. november.

 

Formannskapet vedtok 20. oktober følgende endringer for skolekretser i Byåsenområdet:

  1. Elever i Olaf Nordhagens vei endrer tilhørighet fra Nyborg skole til Åsveien skole. 
  2. Elever i Gjørtlerveien endrer skoletilhørighet fra Nyborg til Byåsen. Ungdomsskoletilhørighet endres samtidig fra Sverresborg til Ugla.
  3. Elever i Selsbakkveien 8-10-12-14-16, og Arnt Smistads vei overføres fra Byåsen skole til Hallset skole. 
  4. Elever fra området Ferstad overføres fra Byåsen skole til Dalgård skole. 
  5.  Elever fra området Haukvang /Ola Sætroms veg og deler av Oscar Braatens vei overføres fra Dalgård til Stavset skole. 
  6. Elever fra Laura Hangerås vei overføres fra Dalgård skole til Stavset skole. 
  7. Elever fra nytt boligområde ved Kystad gård, sør for Byåsveien legges til Stavset skole. 
  8. De vedtatte endringene får virkning for alle skolestartere fra høsten 2016.

1barnogskole Skole