Skole

Grunnskolen i Trondheim, kontaktinfo, kalender, informasjon om reglement, kvalitetsarbeid, opplæringstilbud og skolekretser.

skole

Læring i fellesskap er trondheimsskolens visjon. Grunnskolen i Trondheim omfatter barneskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler, ungdomsskoler, skolefritidsordning, kulturskole, voksenopplæring samt skoler for elever med særskilte behov.

Nyhet

Høring om endring i skolekretser
I forbindelse med opprettelse av ny barneskole i området Ranheim / Charlottenlund har rådmannen utarbeidet en høring for fastsettelse av opptaksområde for den nye skolen. Det er også skissert endring av opptaksområdet mellom Ranheim og Charlottenlund barneskoler. I høringsdokumentet er det også foreslått  plassering av elever som midlertidig tiltak inntil nytt skoleanlegg tas i bruk.  Endringer berører skolene Ranheim, Charlottenlund og Brundalen.   

Høringsbrev om endringer for Ranheim, Charlottenlund og Brundalen skoler 

På grunn av seint innkomne høringsuttalelser har rådmannen ikke fått mulighet til å ferdigstille sak til formannskapet om endringer av opptaksområder på Byåsenområdet. Planlagt behandling var satt til 29.september. Antatt behandling vil nå være 20 oktober.

1barnogskole Skole