Skole

Grunnskolen i Trondheim, kontaktinfo, kalender, informasjon om reglement, kvalitetsarbeid, opplæringstilbud og skolekretser.

skole

Læring i fellesskap er trondheimsskolens visjon. Grunnskolen i Trondheim omfatter barneskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler, ungdomsskoler, skolefritidsordning, kulturskole, voksenopplæring samt skoler for elever med særskilte behov.

Nyhet

Elektronisk søknadskjema om permisjon fra skolen er ikke tilgjengelig i tidsrommet 23. juni 2016 – 15. august 2016.  Skal permisjon søkes i innenfor tidsrommet må søknad sendes i papir/eller på e-post til skolen.

1barnogskole Skole