Skole

Grunnskolen i Trondheim, kontaktinfo, kalender, informasjon om reglement, kvalitetsarbeid, opplæringstilbud og skolekretser.

skole

Læring i fellesskap er trondheimsskolens visjon. Grunnskolen i Trondheim omfatter barneskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler, ungdomsskoler, skolefritidsordning, kulturskole, voksenopplæring samt skoler for elever med særskilte behov.

Nyhet

Høring om endring i skolekretser

Et enstemmig formannskap besluttet 15.12.2015 følgende endringer for Ranheim og Charlottenlund skole.

 1. Formannskapet ber Rådmannen legge fram en fremdriftsplan for åpning av det nye skolebygget høsten 2019.
 2. Formannskapet legger til grunn at elevgrunnlaget for den nye skolekretsen omfatter barn bosatt i Olderdalen, de sørlige delene av Charlottenlund, og etter hvert de nye utbyggingsområdene på Overvik/Presthus.
 3. Skolestartere fra Grilstad, sør for jernbanen, starter ved Charlottenlund skole når det nye skolebygget åpner for å avlaste Ranheim skolekrets.
 4. Formannskapet ber Rådmannen avlaste Ranheim skole gjennom flytting av elever på 1. til 6. trinn bosatt i Olderdalen til gamle Ranheim skole fra og med høsten 2016 inntil åpningen av det nye skolebygget. Den nye skolen opprettes på gamle Ranheim skole fra og med høsten 2016 og inkluderer rektor, personale samt tilhørende funksjoner slik som skolefritidsordning. Formannskapet forutsetter gode løsninger for spesialrom, idrettsanlegg og elever som trenger særskilt tilrettelegging.
 5. Formannskapet ber Rådmannen gjøre de nødvendige utbedringene for de nye skoleveiene før skoleoppstart. Dette må inkludere tiltak som forbedrer trafikksikkerheten for fotgjengere i Skovgårdkrysset før det nye skolebygget står klart.

 

Formannskapet vedtok 20. oktober følgende endringer for skolekretser i Byåsenområdet:

 1. Elever i Olaf Nordhagens vei endrer tilhørighet fra Nyborg skole til Åsveien skole. 
 2. Elever i Gjørtlerveien endrer skoletilhørighet fra Nyborg til Byåsen. Ungdomsskoletilhørighet endres samtidig fra Sverresborg til Ugla.
 3. Elever i Selsbakkveien 8-10-12-14-16, og Arnt Smistads vei overføres fra Byåsen skole til Hallset skole. 
 4. Elever fra området Ferstad overføres fra Byåsen skole til Dalgård skole. 
 5.  Elever fra området Haukvang /Ola Sætroms veg og deler av Oscar Braatens vei overføres fra Dalgård til Stavset skole. 
 6. Elever fra Laura Hangerås vei overføres fra Dalgård skole til Stavset skole. 
 7. Elever fra nytt boligområde ved Kystad gård, sør for Byåsveien legges til Stavset skole. 
 8. De vedtatte endringene får virkning for alle skolestartere fra høsten 2016.

1barnogskole Skole