Pil Lærebøker i slektsgranskingForsidebilde av Våre røtter

Er du nybegynner kan det lønne seg å studere en bok om emnet, feks er Slektsgransking, steg for steg og Våre røtter greie innføringsbøker.

Bøker i biblioteket om slektsgransking.

Pil Slektsbøker for hele landet

Det utgis en rekke bøker om slekter i Norge. Biblioteket har en omfattende samling av disse. Her er det mange godbiter for slektsgranskere!

Bøker i biblioteket om slekters historie.

Pil Bygdebøker

For mange kommuner og bygder finnes det bygdebøker som inneholder gårds- og slektshistorie. Vet du hvor familien kom fra, kan det være ett sted å begynne å nøste.

- Vi etterstreber komplette samlinger for Sør-Trøndelag.
- Vi har også gode samlinger for Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.
- I tillegg har vi en del bygdebøker for Nordland, Troms og Finnmark.
- Resten av landet er  sporadisk dekket.

Det vi ikke har i egne samlinger lånes inn. Dette er gratis.

Pil Andre nyttige bøker og skrifterForsidebilde av boka Slektsgranskerens guide til utvandringen

Jordebøker, skattematrikler, utvandringshistorie, trykte utgaver av en del kirkebøker (Sør-Trøndelag) m.m. kan inneholde nyttig informasjon for slektsgransking. Vi har samlet disse i reolen "Slekt" i 3. etasje.
Oversikt over slektshylla

Pil  Gamle aviser - digitalt tilgengelig

Nasjonalbiblioteket har digitalisert gamle og nyere aviser. Noen av  eldste avisene er gjort søkbare for almenheten og en god del flere er tilgjengelig fra folkebibliotek. Avisene er fra hele landet. Fra Trøndelag er Adresseavisen, Trønder-Avisa, Inderøyingen, Steinkjeravisa og Verran Namdalseid tilgjengelig.

Fra bibliotekets PC'er kan du altså søke i gamle avisutgaver av bl.a. Adresseavisen:

Søk i Nasjonalbiblioteket - Aviser. Velg "Aviser" når du har fått opp søkeskjemaet. 

Pil Gamle aviser - mikrofilm

Trondheimsaviser og aviser fra Sør-Trøndelag finnes tilgjengelig på mikrofilm.

Pil Andre bibliotek og arkiv

Gunnerusbiblioteket
Har tradisjoner tilbake til 1760, og er i dag en del av Universitetsbiblioteket i Trondheim. Stor og verdifull samling av lokalhistorisk litteratur, fotografier m.m.

Arkivsenteret på Dora 
Byarkivet og Statsarkivet med flere er samlokalisert i Arkivsenteret. Her arrangeres det bl.a. kurs i slektsforsking.

Pil Noen  slektshistoriske kilder på internett

Arkivverket : Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.
Bokhylla.no : i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle kan du søke i og lese mer enn 50.000 bøker. Mange av disse er nyttige for slektsgranskere og lokalhistorikere.
Digitalarkivet : digitaliserte folketellinger, skannede kirkebøker, emigrant- og skifteprotokoller m.m.
Dis-Norge : slekt og data, forum for slektsforskere.
DIS-Sør-Trøndelag : lokalt forum for slektsforskere.
genealogi.no : Norsk slektshistorisk forening.
Søk i Ellis Island immigrasjonsdatabase
lokalhistoriewiki.no : artikler og bilder fra faghistorikere og amatører.
Det løfterike landet : norsk utvandringshistorie og norsk-amerikansk historie.
Momonernes slektsdatabase
Nordmenn i Amerika : bibliografisk database ved Nasjonalbibloteket
Norsk slektshistorisk tidsskrift - søkbart navneregister
Norske Gaardnavne  : søk etter norske gårdsnavn.
Registreringssentralen for historiske data: folketellinger, skifteprotokoller, matrikler m.m.
Slekt.no: nyhetsmagasin for slektsgranskere, opplæring i slektsgransking m.m.

Pil Historiske bilder på nett

DigitaltMuseum.no : søk på personnavn m.m.
Galleri NOR
: database over eldre norske fotografier, bl.a. deler av Wilse-samlingen.
Gamle Norgesbilder på Flickr : bildene er lagt ut av Library of Congress og tilhører serien "Photochrom Travel Views".
Historisk fotoarkiv (Johan Ottesen) : eldre flyfoto fra hele landet.
Søk i norske bildebaser : søk etter historiske bilder.
Trondheim byarkivs fotostrøm på Flickr
Trondheimsbilder.no : Her kan du søke blant 50.000 digitaliserte bilder fra samlingene til Sverresborg Trøndelag folkemuseum, Trondheim byarkiv, Trondheim folkebibliotek og Universitetsbiblioteket i Trondheim.

PilProgrammer for slektsgransking

Geni.com - Gratis slektstreprogram
DIS Norges oversikt