Statistikk og prognoser

Trondheim kommune tilrettelegger statistikk om flere tema til bruk i kommunens planlegging. En del av denne statistikken etterpørres også fra personer og miljø utenfor kommunen. I menyen under finner du tabeller og figurer for de mest etterspurte temaene. De fleste tabellene oppdateres årlig eller hyppigere.
Det er også mulig å lage egne tabeller i Statistisk sentralbyrås statistikkbank.

Trondheim i tall:

  • Innbyggere: ca 180 000 (I tillegg kommer ca 14 000 studenter med bostedsadresse i hjemkommunen
  • Studenter: ca 33 0000
  • Husstander: ca 83 000
  • Landareal: ca 342 km2

 

Oppdatert: 24.04.2014

Statistikk og prognoser

Trondheim i tall

Bolig og bygningsstatistikk