Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Nypvang skole, Fagarbeider/miljøarbeider/assistent
Søbstad helsehus, Ferievikarer
Ladesletta helse- og velferdssenter, Førstesekretær
Kulturenheten, Kulturmedarbeider - Coffee Annan
Saupstad skole, Lærer
Lade skole, Lærere årsvikariat
Lade skole, Lærer
Lade skole, Miljøterapeut
Kulturenheten, Prosjektleder KUBA
Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Miljøterapeuter
Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Miljøarbeidere
Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Barnevernskonsulent
Svartlamon kunst- og kulturbarnehage, Assistent
Åsveien skole og ressurssenter, Assistent
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleier natt
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleier
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleier
Vistamar rehabiliteringssenter, Ergoterapeut
Vistamar rehabiliteringssenter, Fysioterapeut
Hoeggen skole, Lærer
Enhet for voksenopplæring, Lærere
Spongdal skole, Lærer
Enhet for psykisk helse og rus, ROP-medarbeider
Søbstad helsehus, Helgestillinger
Kuhaugen barnehager, Barnehagelærere
Trondheim kommunale kulturskole, Kombinert trekkspill- og klaverpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Klarinettpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Sangpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Kunstpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Dansepedagog
Trondheim kemnerkontor, Rådgiver/HR
Trondheim kemnerkontor, Rådgiver/advokat
Trondheim kemnerkontor, Rådgiver/controller
Kulturenheten, Kulturarbeider/ungdomsarbeider
Kulturenheten, Kulturarbeider/ungdomsarbeider
Kulturenheten, Kulturarbeider
Kulturenheten, Kulturarbeider/ungdomsarbeider "Ung kultur Østbyen"
Rådgiver i rådmannens fagstab, Pådriver for "Trondheim - Nordens beste studieby"
Enhetsleder - Enhet for rustjenester
Enhetsleder - Lade Bo- og aktivitetstilbud
Styrer Haukvatnet friluftsbarnehager
Trygghetspatruljen, Fagarbeider helse, natt
Trygghetspatruljen, Sykepleier, natt
Trondheim kommune, Autoriserte sykepleiere ønskes til heltidsstillinger
Byplankontoret, Byplanleggere, vikariat
Byplankontoret, Byplanlegger
Byplankontoret, Byplanleggere med samferdselskompetanse
Enhetsleder ved Legevakta
Programansvarlig – leder for Trondheim kommunes arbeid med Miljøpakken
Trondheim kommue, Kommuneoverlege
Kommunaldirektør for kultur og næring

Nyheter og kunngjøringer