Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Heimdal bo- og aktivitetstilbud, Helgestillinger og vikarer
Kommunalteknikk, Prosjektmedarbeider Vegregisteret
Bergheim hjemmetjeneste, Sykepleier
BFT Omsorgsenheten, Gartnerhaugen, Miljøterapeuter
Nidarvoll og Sunnland barnehager, Pedagogisk leder/barnehagelærer
Vikåsen skole, Fagleder
Helse- og velferdskontor Heimdal, Fagleder
Hjorten helse- og velferdssenter, Sykepleier natt
Bystyresekretariatet, Førstekonsulent
Moholt legesenter, Fastlegehjemmel
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleiere
Byggesakskontoret, Avdelingsleder for byggesaksbehandling
Søbstad helsehus, Helsefagarbeider
BFT Midtbyen, helsestasjon og skolehelsetjenesten, Helsesøster
Søbstad helsehus, Sykepleier natt
Søbstad helsehus, Vernepleiere/helsefaglig høyskoleutdanning
Søbstad helsehus, Sykepleier
Søbstad helsehus, Sykepleier natt
Nidarvoll helsehus, Sykepleiere
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Fastlege, vikariat
Åsveien skole og ressurssenter, Lærer Autismetilbudet
Singsaker skole, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Nardo skole, Miljøarbeider
Ladesletta helse- og velferdssenter, Sykepleiere, vikariat
Ladesletta helse- og velferdssenter, Aktivitører
Strinda hjemmetjeneste, Ferievikarer
Kommuneadvokat
Tonstad barnehage, Barnehagelærer
Trondheim parkering KF, Økonomikonsulent
Saupstad omsorgsbolig, Ferievikarer
Saupstad hjemmetjeneste, Ferievikarer
Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, Sykepleier, natt
Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, Sykepleier, natt
Ladesletta helse- og velferdssenter, Sykepleiere
Enhet for fysioterapitjeneste, Psykomotorisk fysioterapeut
Enhet for fysioterapitjeneste, Fysioterapeut
Vistamar rehabiliteringssenter, Sykepleier
Strindheim hjemmetjeneste, Sykepleier
Munkvoll hjemmetjeneste, Sykepleier
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleier

Nyheter og kunngjøringer