Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Enhet for voksenopplæring, Lærere
Spongdal skole, Lærer
Kuhaugen barnehager, Barnehagelærere
Trondheim kommunale kulturskole, Kombinert trekkspill- og klaverpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Klarinettpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Sangpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Kunstpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Dansepedagog
Søbstad helsehus, Helgestillinger
Enhet for psykisk helse og rus, ROP-medarbeider
Trondheim kemnerkontor, Rådgiver/HR
Trondheim kemnerkontor, Rådgiver/advokat
Trondheim kemnerkontor, Rådgiver/controller
Kulturenheten, Kulturarbeider
Kulturenheten, Kulturarbeider/ungdomsarbeider "Ung kultur Østbyen"
Kulturenheten, Kulturarbeider/ungdomsarbeider
Kulturenheten, Kulturarbeider/ungdomsarbeider
Enhetsleder - Enhet for rustjenester
Enhetsleder - Lade Bo- og aktivitetstilbud
Styrer Haukvatnet friluftsbarnehager
Rådgiver i rådmannens fagstab, Pådriver for "Trondheim - Nordens beste studieby"
Trondheim kommune, Autoriserte sykepleiere ønskes til heltidsstillinger
Trygghetspatruljen, Fagarbeider helse, natt
Trygghetspatruljen, Sykepleier, natt
Byplankontoret, Byplanleggere, vikariat
Byplankontoret, Byplanlegger
Byplankontoret, Byplanleggere med samferdselskompetanse
Enhetsleder ved Legevakta
Trondheim kommue, Kommuneoverlege
Programansvarlig – leder for Trondheim kommunes arbeid med Miljøpakken
Kommunaldirektør for kultur og næring

Nyheter og kunngjøringer