Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Miljøpakken, Ferievikarer
Sunnland skole, Lærere
Strindheim skole, Barne- og ungdomsarbeider
Strindheim skole, Barne- og ungdomsarbeidere/medarbeidere SFO
Nypvang skole, Lærere
Kommuneadvokatens kontor, Advokat/advokatfullmektig
Vestkanten barnehager, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Sverresborg barnehager, Barnehagelærere
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Helgestilling
Ny barneskole Øst, Fagarbeidere/assistenter
Ranheim skole, Lærere
Huseby skole, Lærere
Berg skole, Daglig leder SFO
Valset og Kystadåsen barnehager, Barnehagelærere
Smidalen og Utleira barnehager, Barnehagelærere
Kolstad barnehage, Barnehagelærere
IT-tjenesten, Senior systemutvikler
Persaunet helse- og velferdssenter, Konsulent
Søbstad helsehus, Sykepleiere
Saupstad hjemmetjeneste, Helgestillinger/tilkallingsvikarer
Havsteinekra helse- og velferdssenter, Sykepleier/vernepleier
Helse- og velferdskontor Heimdal og Lerkendal, Tildelingskoordinator
Nidarvoll helsehus, Sykepleier
Nidarvoll hjemmetjeneste, Sommervikarer
Tiller helse- og velferdssenter, Sykepleiere
Havsteinekra helse- og velferdssenter, Sykepleier natt
Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Fagleder
Vikåsen skole, Assistent
Legevakt Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim, Sykepleiere
Søbstad Helsehus, Enhetsleder
Byggesakskontoret, Sivilarkitekt/sivilingeniør/ingeniør
Enhet for psykisk helse og rus, Miljøterapeut PART
Enhet for psykisk helse og rus, Miljøterapeuter
NAV-Sør Trøndelag, Ledere (1691-2016-03)
Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, Sykepleier
Østbyen helsehus, Sykepleier natt
Munkvoll hjemmetjeneste, Helsefagarbeider
Sunnland skole, Spesialpedagogisk rådgiver
Nyborg skole, Lærer
Markaplassen skole, Fagleder
Markaplassen skole, Lærer
Brundalen skole, Lærer
Sverresborg barnehager, Spesialpedagog
Barne- og familietjenesten Heimdal, Konsulent
Åsvang skole, Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter SFO
Grillstadfjæra barnehage, Barne- og ungdomsarbeider
Kattem barnehager, Barnehagelærer
Furutoppen barnehage, Spesialpedagog
Furutoppen barnehage, Barnehagelærer
Elgeseter barnehager, Barnehagelærer
Trondheim eiendom, Controller
Ilevollen helse- og velferdssenter, Enhetsleder
Enhet for rustjenester, Sykepleier
Helse- og overdoseteamet, Sykepleier
Charlottenlund helse- og velferdssenter, Fagleder
Rådgiver organisasjon, ledelse og arbeidsgiverpolitikk
Kommunalteknikk, Prosjektleder vann og avløp
Charlottenlund helse- og velferdssenter, Sykepleier
Enhet for voksenopplæring, Spesialpedagog
Munkvoll hjemmetjeneste, Sykepleier
Eierskapsenheten, Salgs- og skjenkekontrollører
Miljøenheten, Byantikvar
Vistamar rehabiliteringssenter, Sykepleier

Nyheter og kunngjøringer