Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Barne- og familietjenesten Lerkendal, Fagleder familietiltak
Grillstadfjæra barnehage, Barnehagelærer
Nardosletta barnehager, Barne- og ungdomsarbeider/ assistent, vikariat
Nardosletta barnehager, Barnehagelærer, vikariat
Nardosletta barnehager, Spesialpedagog
Søbstad helsehus, Helgestillinger
Helse-og velferdskontor Midtbyen, Saksbehandler
Ladesletta helse- og velferdssenter, Fagleder
Furutoppen barnehage, Barnehagelærer
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Psykiatrisk sykepleier
Søbstad helsehus, Sykepleiere
Trondheim kommue, Kommuneoverlege
Programansvarlig – leder for Trondheim kommunes arbeid med Miljøpakken
Kommunaldirektør for kultur og næring
Charlottenlund helse- og velferdssenter, Helgestillinger
Munkvoll hjemmetjeneste, Sykepleier
Rådgiver barnehage og barnehageanlegg
Rådgiver skoleanlegg
IT-tjenesten, Sikkerhetsarkitekt
IT-tjenesten, Rådgiver System- og Applikasjonsutvikling
Strinda hjemmetjeneste, Rekrutteringsstilling
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Helgestillinger
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Sykepleiere/ vernepleiere
Kuhaugen barnehager, Barne- og ungdomsarbeider
Hallset skole, Vernepleier/barnevernspedagog/miljøterapeut
E C Dahls helse- og velferdssenter, Fagleder
Strinda hjemmetjeneste, Sykepleier
Charlottenlund helse- og velferdssenter, Sykepleier, natt
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Helsesekretær/ medisinsk sekretær
Zion helse- og velferdssenter, Sykepleier, natt

Nyheter og kunngjøringer