Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Zion helse- og velferdssenter, Helgestillinger/sommerjobb
Trondheim bydrift, Feriervikarer vann og avløp
Trondheim bydrift, Ferievikarer veg og idrett, park og skog
Trondheim bydrift, Fagarbeider, idrett, park og skog
Trondheim bydrift, Planlegger, veg
NAV-kontor, Østbyen, Veiledere
Bergheim hjemmetjeneste, Ferievikarer
Lade hjemmetjeneste, Personlig brukerstyrt assistent
Moholt bo- og aktivitetstilbud, Førstesekretær
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleier
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleier natt
Barne- og familietjenesten Lerkendal, Helsesøster
Ugla skole, Lærere
Sjetne skole, Lærer
Sjetne skole, Lærer
Enhet for botiltak, psykisk helse, Helsefagarbeidere, helgestillinger
Enhet for botiltak, psykisk helse, Vernepleier
Trondheim eiendom, Konsulent
Strindheim bo- og aktivitetstilbud, Bokoordinator
Lærling i IKT-servicefaget 2015
Lærling i helsearbeiderfaget 2015
Lærling i kjemiprosessfaget 2015
Lærling i aktivitørfaget 2015
Lærling i renholdsoperatørfaget 2015
Lærling i institusjonskokkfaget 2015
Lærling i vei- og anleggsfaget 2015
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 2015
Lærling i kontor- og administrasjonsfaget 2015
Kulturenheten, Scenetekniker og -veileder
Enhet for ergoterapitjeneste, Sykepleier
Munkvoll hjemmetjeneste, Helgestillinger og vikarer
Munkvoll hjemmetjeneste, Ferievikar
Munkvoll hjemmetjeneste, Sykepleier
Heimdal hjemmetjeneste, Sykepleiere
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Vernepleiere og/eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-/sosial-/pedagogisk utdanning
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Sykepleier/vernepleier eller tilsvarende medisinfaglig bakgrunn
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Fagarbeider
Grillstadfjæra barnehage, Barnevernspedagog
Ila skole, Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter SFO
Barne- og familietjenesten Heimdal, Barnevernkonsulent
Kart- og oppmålingskontoret, Saksbehandler
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleier
Valentinlyst helse- og velferdssenter, Rekrutteringsstilling for sykepleierstudent
Tempe helse- og velferdssenter, Sykepleiere
Øya helsehus, Spesialsykepleiere/sykepleiere
Rosten skole, Lærere
Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, Sykepleier
Trondheim eiendom, Prosjektledere vedlikehold
Enhet for voksenopplæring, Kontorleder
Lade og Strindheim bo- og aktivitetstilbud, Ferievikarer
Lade og Strindheim bo- og aktivitetstilbud, Ferievikarer vernepleier og sykepleier
Brundalen helse- og velferdssenter, Sykepleier
Utbyggingsenheten, Kommunikasjonsrådgiver
Helsevakt, Sykepleiere, ferievikarer Legevakta
Bergheim hjemmetjeneste, Sykepleier
Strindheim hjemmetjeneste, Sykepleier

Nyheter og kunngjøringer