Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Byneset sykehjem, Sykepleier
Enhet for fysioterapitjeneste, Avtalehjemmel for manuellterapeut
Charlottenlund helse- og velferdssenter, Sykepleier
Byggesakskontoret, Konsulent
Trondheim eiendom, Driftsoperatør
Trondheim eiendom, Maler
Kommunalsjef barnehage
Kommunalsjef barne- og familietjenesten
Kommunalsjef helse
Kommunalsjef skole
Kommunalsjef helse- og velferdssentre
Kommunalsjef kvalifisering, arbeid og velferd
Kommunaldirektør oppvekst og utdanning
Åsveien skole og ressurssenter, Fagarbeider
Åsveien skole og ressurssenter, Assistent
Trondheim bydrift, Fagarbeider, idrett, park og skog
Kontortjenesten, Konsulent
IT-tjenesten, Systemutvikler
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleier natt
Zion helse- og velferdssenter, Sykepleiere
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Delelistelege - Midtbyen legesenter
Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, Sykepleier
Svartlamon kunst- og kulturbarnehage, Barnehagelærer
Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Miljøterapeuter
Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Miljøarbeidere
BFT Østbyen, Barnevernskonsulent
Charlottenlund barneskole, Lærer
Helsevakt, Sykepleier natt
Kattem bo- og aktivitetstilbud, Vernepleiere
Ranheim barnehager, Assistent/fagarbeider
Ranheim barnehager, Barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider
Thyra barnehager, Barnehagelærer
Utleira barnehager, Barnehagelærer
Utleira skole, Lærer
Nardo skole, Sekretær
Dalgård skole og ressurssenter, Lærer/spesialpedagog
Brundalen skole, Barne- og ungdomsarbeider
Breidablikk skole, Miljøarbeidere
Dalgård skole og ressurssenter, Sekretær
Byåsen bo- og aktivitetstilbud, Vernepleier/sykepleier
Byåsen bo- og aktivitetstilbud, Fagarbeider

Nyheter og kunngjøringer