Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Kommunalteknikk, Ingeniører/sivilingeniører
Kommunalteknikk, Prosjektleder, Avdeling Vann og avløp
Samisk 100-års jubileum 2017, Prosjektleder
Breidablikk skole, Rektor
Øya barnehage, Styrer
E C Dahls helse- og velferdssenter, Aktivitør
Trondheim kommune, Kommuneoverlege/medisinsk faglig rådgiver
Hallset bo- og aktivitetstilbud, Vernepleiere
Byåsen bo- og aktivitetstilbud, Helgestillinger
Byåsen bo- og aktivitetstilbud, Fagarbeidere, natt
Byåsen bo- og aktivitetstilbud, Vernepleier/sykepleier
Munkvoll helse- og velferdssenter, Sykepleiere
Havsteinekra helse- og velferdssenter, Sykepleier
Havstein helse- og velferdssenter, Ferievikarer
Nardosletta barnehager, Spesialpedagog
Saupstad skole, Miljøterapeut/pedagog med tegnspråkkompetanse
Saupstad skole, Lærere
Nidarvoll skole, Barnevernspedagog/vernepleier
Brundalen skole, Lærer
Markaplassen skole, Barne- og ungdomsarbeider
Trondheim eiendom, Elektriker
Trondheim eiendom, Rørlegger
Trondheim bydrift, Driftsleder, veg
Trondheim bydrift, Førstesekretær
VM på ski, Utbyggingsleder
Botiltak rus, Fagarbeider helg
Botiltak rus, Helse- og sosialfaglige medarbeidere
Bergheim hjemmetjeneste, Helgestillinger
Oppvekstkontoret, Rådgiver/spesialkonsulent IT
Kart- og oppmålingskontoret, Medarbeider Meglerpakken
Tempe helse- og velferdssenter, Sykepleiere, natt
Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter, Sykepleier
Brundalen helse- og velferdssenter, Aktivitør
Nypvang skole, Lærer
Nypvang skole, Barne- og ungdomsarbeider
Hårstad skole, Vernepleier
Øya helsehus, Spesialsykepleiere/sykepleiere
Trondheim folkebibliotek, Avdelingsleder
Øya helsehus, Ferievikarer
Nidelven - og Byåsen hjemmetjeneste, Helsefagarbeider/assistenter, ferievikarer
Nidelven - og Byåsen hjemmetjeneste, Sykepleiere, ferievikarer
Søbstad helsehus, Sykepleier, natt
Oppvekstkontoret, Fagansvarlig IT
BFT Omsorgsenheten, Gartnerhaugen, Miljøterapeut
Trondheim eiendom, Ferievikarer
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Spesialkonsulent økonomi
Trondheim byarkiv, Arkivar
Søbstad helsehus, Ferievikarer
Program for Digitalt førstevalg, IT-arkitekt med virksomhetsforståelse
Trondheim kommune, IT-sjef
Charlottenlund helse- og velferdssenter, Ferievikarer

Nyheter og kunngjøringer