Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Stabbursmoen skole, Barne- og ungdomsarbeider/miljøarbeider
Stabbursmoen skole, Barne- og ungdomsarbeider/miljøarbeider
Stabbursmoen skole, Lærer, vikariat Ungdomstrinn
Stabbursmoen skole, Lærere, vikariat 1.-6.trinn
Saupstadringen barnehager, Barnehagelærere
Saupstadringen barnehager, Barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere
Saupstadringen barnehager, Barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider
Romolslia barnehage, Barne- og ungdomsarbeider
Myra og Svalsberget barnehager, Barnehagelærer
Søbstad helsehus, Sykepleier natt
Nidarvoll skole, Barnevernspedagog/vernepleier
Kattem skole, Tospråklige lærere
Charlottenlund ungdomsskole, Lærere
Charlottenlund ungdomsskole, Barnevernspedagog
Nyborg barnehage, Barnehagelærer
Strindheim hjemmetjeneste, Rekrutteringsstillinger
Heimdal hjemmetjeneste, Helgestillinger
Tiller helse- og velferdssenter, Helgestillinger
Berg skole, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Trondheim kommue, Kommuneoverlege
Trondheim kommune, Overlege miljørettet helsevern
Programleder Digitalt førstevalg
Strindheim hjemmetjeneste, Sykepleier
Utleira skole, Lærere
Okstad skole, Lærer
Okstad skole, Fagleder/Daglig leder SFO
Barne- og familietjenesten Lerkendal, Barnevernkonsulenter
Rye skole, Allmennlærer
Eberg barnehager, Barnehagelærer
Utleira skole, Barne-og ungdomsarbeidere/assistenter i SFO
Hårstad skole, Lærere
Charlottenlund barneskole, Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter SFO
Trondheim eiendom, Områdeledere, renholdsavdelingen
Enhet for voksenopplæring, Konsulent/spesialkonsulent
Trondheim kommune, Sykepleiere 100% faste stillinger
Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Familieterapeut
Produksjonskjøkken, Lærling i institusjonskokkfaget
Brundalen helse- og velferdssenter, Sykepleier, natt
Lade hjemmetjeneste, Helgestillinger
Sjetne barnehage, Spesialpedagog/barnehagelærer
Sildråpen barnehager, Pedagogisk leder
Sildråpen barnehager, Barne- og ungdomsarbeider
Sildråpen barnehager, Barnehagelærer
Sildråpen barnehager, Barnehagelærer
Sunnland skole, Årsvikariat prosjektlærere
Sunnland skole, Fagleder med rådgiverfunksjon
Steindal skole, Fagleder
Steindal skole, Barne - og ungdomsarbeidere
Nidarvoll skole, Lærer
Kattem skole, Miljøterapeut
Hårstad skole, SFO, Barne- og ungdomsarbeider
Hårstad skole, Språkassistent/barne- og ungdomsarbeider
Trondheim bydrift, Planlegger, vann og avløp
Bergheim hjemmetjeneste, Helsefagarbeider natt

Nyheter og kunngjøringer