Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Allmennlegevikar legesenter
Enhet for ergoterapitjeneste, Ergoterapeuter
Strinda hjemmetjeneste, Helgestilling
Munkvoll hjemmetjeneste, Sykepleier
Zion helse- og velferdssenter, Fysioterapeut/ergoterapeut
Tonstad skole, Lærere
Huseby skole, Lærer
Saupstadringen barnehager, Barnehagelærer
Brøset barnehage, Barnehagelærere
Brøset barnehage, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Nypvang skole, Lærer
Nardo skole, Lærer
Charlottenlund ungdomsskole, Lærere
Byggesakskontoret, Jurist
Øya helsehus, Fagleder
Miljøenheten, Klimarådgivere
Kommunalteknikk, Geotekniker
Okstad skole, Lærer
Hallset skole, Lærer
Flyktningehelsetjenesten, Helsesøster
Zion helse- og velferdssenter, Sykepleier
Brundalen helse- og velferdssenter, Sykepleier
Enhet for voksenopplæring, Morsmålslærer
Enhet for voksenopplæring, Tegnspråklærer
Nidarvoll helsehus, Helsefagarbeider, natt
Nidarvoll helsehus, Sykepleier
Enhet for fysioterapitjeneste, Fysioterapeut
Valentinlyst helse- og velferdssenter, Sykepleier
Valentinlyst helse- og velferdssenter, Sykepleier natt
Utleira skole, Fagleder SFO
Enhet for fysioterapitjeneste, Avtalehjemmel for fysioterapeut ved Ranheim Fysikalske Institutt
Enhet for fysioterapitjeneste, Avtalehjemmel for fysioterapeut ved Pirbadet Fysioterapi
Charlottenlund barneskole, Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter SFO

Nyheter og kunngjøringer