Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Svartlamon kunst- og kulturbarnehage, Assistent
Vikåsen skole, Fagleder
Kattem skole, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Strindheim hjemmetjeneste, Sykepleier
Munkvoll hjemmetjeneste, Sykepleier
Vistamar rehabiliteringssenter, Sykepleier
Dragvoll helse- og velferdssenter, Sykepleier
Valset og Kystadåsen barnehager, Barne- og ungdomsarbeider
Valset og Kystadåsen barnehager, Barnehagelærer
Blakli barnehager, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Tonstad skole, Lærere
Stabbursmoen skole, Lærer, matematikk og kunst og håndverk
Ranheim barnehager, Barne- og ungdomsarbeider
Ranheim barnehager, Førstesekretær
Kuhaugen barnehager, Barne- og ungdomsarbeider
Furutoppen barnehage, Barnehagelærer
Åsvang skole, Lærere
Vikåsen skole, Lærer
Sverresborg skole, Lærere
Steindal skole, Lærere
Spongdal skole, Lærer, musikk
Spongdal skole, Lærer, realfag
Spongdal skole, Lærer, engelsk ungdomstrinnet
Spongdal skole, Lærer, realfag på ungdomstrinnet
Spongdal skole, Lærer, småskoletrinnet
Sjetne skole, Lærer, matematikk
Sjetne skole, Lærer, norsk og spansk
Sjetne skole, Lærer, norsk
Sjetne skole, Lærer, matematikk og naturfag
Singsaker skole, Lærere
Selsbakk skole, Lærere
Romolslia skole, Lærer
Ranheim skole, Miljøarbeider/assistent SFO
Ranheim skole, Lærere
Nardo skole, Lærere
Markaplassen skole, Lærere
Lade skole, Lærer, vikariat 3. trinn
Lade skole, Lærer, vikariat 1. trinn
Lade skole, Lærere
Kattem skole, Lærere
Hårstad skole, Vernepleier
Hallset skole, Fagleder
Hallset skole, Fagleder
Hallset skole, Fagarbeidere SFO
Hallset skole, Lærere
Eberg skole, Barne- og ungdomsarbeidere/omsorgsarbeidere/assistenter
Eberg skole, Lærere
Charlottenlund barneskole, Miljøterapeut/pedagog med spes.ped. kompetanse
Charlottenlund barneskole, Lærere
Byåsen skole, Lærere, vikariat
Byåsen skole, Lærere
Blussuvoll skole, Lærere, fast
Blussuvoll skole, Lærer, vikariat
Trondheim eiendom, Malere
Trondheim eiendom, Driftsoperatør
Trondheim eiendom, Tømrer
Havsteinekra helse- og velferdssenter, Vernepleier
Havsteinekra helse- og velferdssenter, Sykepleier
Rektor - Okstad skole
Thyra barnehager, Assistent
Thyra barnehager, Barnevernspedagog
Blussuvoll skole, Fagleder
Søbstad helsehus, Sykepleier
Økonomitjenesten, Økonomirådgiver
Ladestien barnehager, Pedagogisk leder
Flatåsen barnehager, Barne- og ungdomsarbeider
Romolslia barnehage, Barnehagelærer
Romolslia barnehage, Barnehagelærere
Nidarvoll og Sunnland barnehager, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Åsveien skole og ressurssenter, Lærere, vikariat Autismetilbudet
Åsveien skole og ressurssenter, Lærere, vikariat
Strindheim skole, Lærere, vikariat
Berg skole, Lærere
Barne- og familietjenesten Midtbyen, Uteseksjonen, Miljøterapeut
Trondheim bydrift, Byggeleder
Lilleby skole, Lærere
Strinda hjemmetjeneste, Sykepleier
E C Dahls helse- og velferdssenter, Sykepleier natt
Kommunalteknikk, Prosjektledere veg og samferdselsanlegg
Trondheim kommue, Kommuneoverlege
Trondheim kommune, Overlege miljørettet helsevern
Lade hjemmetjeneste, Helgestillinger

Nyheter og kunngjøringer