Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Helse- og velferdskontor Heimdal og Lerkendal, Veileder/rådgiver
Enhet for voksenopplæring, Lærere
Persaunet helse- og velferdssenter, Helsefagarbeidere
Persaunet helse- og velferdssenter, Sykepleiere
BFT Omsorgsenheten, Gartnerhaugen, Miljøterapeut
Ranheim skole, Miljøarbeider/assistent
Kattem skole, Tospråklige lærere
Smidalen og Utleira barnehager, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Saupstadringen barnehager, Barnehagelærere
Saupstadringen barnehager, Spesialpedagog
Saupstadringen barnehager, Barnehagelærer
Kroppanmarka barnehager, Barnehagelærer
Jakobsli barnehager, Barnehagelærer
Gjørtlervegen barnehage, Barnehagelærere
Vikåsen skole, Lærer
Utleira skole, Lærere
Spongdal skole, Lærere
Spongdal skole, Lærere
Singsaker skole, Fagleder
Nidarvoll skole, Fagleder
Charlottenlund ungdomsskole, Lærere
Brundalen helse- og velferdssenter, Sykepleier
Legevakt Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim, Sykepleiere og medisinstudenter
Nidelven hjemmetjeneste, Sykepleiere
Kattem helse- og velferdssenter, Sykepleier natt
Kattem helse- og velferdssenter, Sykepleier
Vistamar rehabiliteringssenter, Sykepleier
Legevakt Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim, Legevaktslege
Byåsen hjemmetjeneste, Sykepleier
NAV-kontor, Heimdal, Veiledere
Trondheim folkebibliotek, Kulturarbeidere/bibliotekarer
Øya barnehage, Barnehagelærere
Øya barnehage, Barne- og ungdomsarbeider
Sentrum barnehager, Barnehagelærere
BFT Midtbyen, Saksbehandler
Enhet for voksenopplæring, Morsmålslærer
Stabbursmoen skole, Lærere
Kattem skole, Barne- og ungdomsarbeider
Ladestien barnehager, Barnehagelærer
Nidarvoll og Sunnland barnehager, Barnehagelærer
Nidarvoll og Sunnland barnehager, Tilkallingsvikar
Nidarvoll og Sunnland barnehager, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Åsveien skole og ressurssenter, Fagarbeider
Åsveien skole og ressurssenter, Assistent
Åsveien skole og ressurssenter, Miljøterapeut
Åsveien skole og ressurssenter, Assistent
Åsveien skole og ressurssenter, Miljøterapeut
Åsveien skole og ressurssenter, Lærer
Åsveien skole og ressurssenter, Assistent
Trondheim kommunale kulturskole, Konsulent
Trondheim kommunale kulturskole, Fiolinpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Fiolinpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Klaverpedagog
Trondheim kommunale kulturskole, Klarinettpedagog
Spongdal skole, Lærer
Hårstad skole, Barne- og ungdomsarbeider
Miljøenheten, Sommervikar
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Sykepleiere/vernepleiere på natt
Zion helse- og velferdssenter, Konsulent
Zion helse- og velferdssenter, Vernepleier
Kommuneoverlege
Enhet for rustjenester, Vernepleier
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Fastlegehjemmel Saupstad legesenter
Thyra barnehager, Assistenter
Åsheim barneskole, Sekretær
Åsheim barneskole, Fagarbeider
Åsheim barneskole, Lærer
Strindheim skole, Spesialpedagog
Kolstad skole, Fagleder
Eberg skole, Barne- og ungdomsarbeidere/omsorgsarbeider/assistent
Bispehaugen skole, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Bispehaugen skole, Lærere
NAV-kontor, Midtbyen, Markedsrådgiver
Strinda hjemmetjeneste, Sykepleier
Nidarvoll hjemmetjeneste, Sykepleier
Søbstad helsehus, Ergoterapeut
Trondheim eiendom, Prosjektleder vedlikehold
Kommunalteknikk, Prosjektleder veg og samferdsel
Rektor Rye skole
Rektor Berg skole
Øya helsehus, Fagleder
Helsevakt, Trygghetspatruljen, IKT-tekniker

Nyheter og kunngjøringer