Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Havsteinekra helse- og velferdssenter, Sykepleier
Havsteinekra helse- og velferdssenter, Sykepleier
Rektor Huseby skole
Kommunalteknikk, Prosjektleder veg
Persaunet helse- og velferdssenter, Aktivitør
Strinda hjemmetjeneste, Sykepleier
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Fastlegehjemmel Sørbyen legesenter
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Fastlegehjemmel Gildheim legesenter
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Fastlegehjemmel Bryggen legesenter
Byplankontoret, Sivilingeniør samferdsel
Enhet for voksenopplæring, Lærere
Kommuneadvokatens kontor, Advokatfullmektig
Hallset bo- og aktivitetstilbud, Vernepleiere
Klæbuveien barnehage, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Barne- og familietjenesten Heimdal, Barnevernkonsulent
Helse- og avlastn.tj., Perslia avlastningsbolig, Vernepleier
Helse- og avlastn.tj., Vikåsen barnebolig, Helsefagarbeider natt
Elgeseter barnehager, Spesialpedagog
Elgeseter barnehager, Fagarbeider/assistent
Trondheim kemnerkontor, Rådgiver
Enhet for rustjenester, Sykepleier/vernepleier natt
Øya helsehus, Sykepleiere
Valentinlyst helse- og velferdssenter, Sykepleier
Tempe helse- og velferdssenter, Vernepleier
Nidarvoll helsehus, Sykepleier
Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter, Sykepleier
Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, Sykepleiere
Ladesletta helse- og velferdssenter, Sykepleier, natt
Ladesletta helse- og velferdssenter, Sykepleiere
Personaltjenesten, Konsulent
Lade bo- og aktivitetstilbud, Helgestillinger
Sjetne skole, Lærer
Lade skole, Lærere
Huseby skole, Lærer
Huseby barnehage, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Huseby barnehage, Barnehagelærer/pedagogisk leder
Barne- og familietjenesten Østbyen, Barnevernskonsulent
Brundalen helse- og velferdssenter, Sykepleier/vernepleier

Nyheter og kunngjøringer