Abonner på ledige stillinger

Har du problemer med å se alle ledige stillinger, se egen søkeportal.
Registrer din CV
Ledige kommunale allmennlegeoppgaver

Ledige stillinger i Trondheim kommune
Stilling Søknadsfrist
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Allmennlegevikar legesenter
Legevakt Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim, Sykepleiere, ferievikariat
Nidelven hjemmetjeneste, Sykepleier/vernepleier
Trondheim eiendom, Renholdere
Barne- og familietjenesten, Psykolog
Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Barnevernskonsulenter
Tonstad skole, Barne- og ungdomsarbeider/assistent
Ugla skole, IT-medarbeider
Saupstad hjemmetjeneste, Vernepleier
Brundalen helse- og velferdssenter, Fagleder
Enhet for ergoterapitjeneste, Fysioterapeut
NAV Lerkendal, Veileder
Lade hjemmetjeneste, Sykepleier
Kommuneoverlege
Tolketjenesten, Enhetsleder
Oppvekstkontoret, Spesialkonsulent/rådgiver skole
Trygghetspatruljen, Sommervikarer
IT-tjenesten, Testleder
Trondheim eiendom, Ferievikarer
Kuhaugen barnehager, Barnehagelærer
Kroppanmarka barnehager, Barnehagelærer
Byåsen skole, Miljøterapeut
Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, Sykepleier
Brundalen helse- og velferdssenter, Ferievikarer
Nardo bo- og aktivitetstilbud, Vernepleier
Nidarvoll hjemmetjeneste, Sykepleier
Heimdal bo- og aktivitetstilbud, Tilkallingsvikarer
Moholt bo- og aktivitetstilbud, Sykepleier/vernepleier
Moholt bo- og aktivitetstilbud, Sommervikarer
Ladesletta helse- og velferdssenter, Sykepleiere, natt
NAV Lerkendal, Økonomirådgiver
Trondheim bydrift, Avdelingsleder idrett, park og skog
Trondheim bydrift, Sesong og sommervikarer vei, idrett park og skog
Nidelven hjemmetjeneste, Helgestillinger
Miljøenheten, Rådgiver, Interkommunalt miljørettet helsevern
Trondheim bydrift, Sommervikarer, vann og avløp
IT-tjenesten, Saksbehandler
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Fastlegehjemmel Sørbyen legesenter
Strinda hjemmetjeneste, Ferievikarer
Bergheim hjemmetjeneste, Sykepleier
Hjemmehjelpstjenesten, Ferievikarer
Charlottenlund helse- og velferdssenter, Ferievikarer
Søbstad helsehus, Ferievikarer
Øya helsehus, Sommervikarer

Nyheter og kunngjøringer