Tilskudd

Oversikt over tilskudd og støtte innenfor kunst, kultur, fritid, idrett, helse og oppvekst i Trondheim kommune.

Oversikt over alle ordningene finnes i menyen nedenfor.

På grunn av ferieavvikling vil saksbehandlingstiden i juli og august være noe lengre enn ellers i året. Se den enkelte tilskuddsordning for detaljer.

Tilskuddsordninger i regi av andre instanser enn Trondheim kommune

Oppdatert: 23.06.2014

4kultur Tilskudd