Vann og avløp

Vi drifter og vedlikeholder byens vann- og avløpsanlegg og ledningskart. I tillegg registrerer og fakturerer vi vannforbruk.

Bildet viser en vannmåler

Oppdatert: 14.04.2014

Vann og avløp