Vann og avløp

Vi sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder byens vann- og avløpsanlegg.

Bildet viser en vannmåler

Oppdatert: 19.06.2014

Vann og avløp