Adrianstua

Adrianstua ved Ringvebukta var  hjemmet til Trondheims-forfatteren Kristian Kristiansen som levde fra 1909 til 1980. Huset har sitt navn etter Kristiansens mest kjente romanfigur, Adrian Posepilt fra trilogien Adrian Posepilt. Trondheim kommune eier Adrianstua, og innførte en ordning tidlig på 1990-tallet om at bygningen skal benyttes som forfatterbolig. Det er forfattermiljøet ved Trøndersk forfatterlag som velger ut hvem som skal bo der.

Mathias Samuelsen blir ny leietaker i forfatterboligen Adrianstua i Trondheim neste 5-årsperiode. Samuelsen overtar boligen etter Arild Vange og Susanne Borderman fra mars 2013. Mathias Samuelsen er født 1985 og vokst opp i Trondheim. Han har gitt ut en diktsamling og en rekke tekster i ulike aviser og tidsskrift. Han har master i litteraturvitenskap fra NTNU og driver også med skrivekurs for ungdom.

ikon kultur Kultur, kunst og fritid