Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneDisse koronareglene gjelder fra 20. januar

Disse koronareglene gjelder fra 20. januar

I denne artikkelen kan du lese om de lokale korona-forskriftene som gjelder nå, de nasjonale påbudene og generelle råd og anbefalinger for å begrense smitten.

Foto av Gamle bybro
Denne saken er sist oppdatert etter formannskapets møte 20. januar.

Read this article in English.

Lokal forskrift i Trondheim

Disse lokale bestemmelsene gjelder nå i Trondheim, foreløpig frem til og med 3. februar 2021.

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand.

Antallet kunder skal begrenses ut fra størrelsen på lokalet slik at det er mulig å holde én meters avstand til enhver tid. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

 • Bruk av munnbind på kollektivreiser.
 • Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende.

Det er påbudt å bruke munnbind på kollektivreiser og i drosje. Påbudet gjelder også innendørs på stasjonsområder. I drosjer skal alle reisende registreres med navn og telefonnummer.

 • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.

Det er også påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc. Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen.

 • Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.

Munnbindpåbudet gjelder ikke under utøvelse av idretts, eller kulturaktivitet.

Barn under 12 år og personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er unntatt fra påbudet.

Ved henting og bringing i barnehager anbefales det å bruke munnbind. Det er lurt om de voksne snakker med barn om hvorfor vi bruker slike, og at munnbind kan tas av dersom det gjør enkelte barn utrygge. Ellers oppfordrer kommunen barnehager om å legge til rette for henting og levering utendørs der dette er mulig.

 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage.

I Trondheim er det pålegg om at alle skal begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage. Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke. Med 10 sosiale kontakter menes det kontakter samlet for alle husstandens medlemmer ut over kontakter i barnehage, skole og arbeid. Denne forskriften gjelder altså utover regjeringens pålegg og anbefalinger om sosiale kontakter.

 • Krav om 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Hjemmekontor

Det tidligere påbudet om hjemmekontor er opphevet. Onsdag 20. januar vedtok formannskapet å anmode om at innbyggerne benytter hjemmekontor så langt dette er hensiktsmessig for arbeidets art.

Serveringssteder

 • Registrering av alle kunder på serveringssteder

Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger covid-19-forskriften. Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen.

Det er innført skjenkestopp fra klokken 22.00 på spise- og skjenkesteder. Denne bestemmelsen gjelder fra forskriften er kunngjort på formelt vis. Den nasjonale skjenkestoppen gjelder til midnatt natt til fredag 22. januar.

I den nye forskriften fra regjeringen (som gjelder fra midnatt natt til fredag 22. januar) heter det: 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.

Idrett

Restriksjoner for barn og unges mulighet til å drive idrett og fritidsaktiviteter er fjernet. Veiledere for fritidskulturaktiviteter og idrett blir fortløpende oppdatert i tråd med smitterisikobildet og legges til grunn for utøvelse av aktivitetene.

Her finner du veilederen for idretten i Trondheim

Kultur

Her finner du veilederen for kulturen i Trondheim

Arrangementer

 • Det åpnes for maksimalt ti personer i publikum på innendørs idrettsarrangement. Om det er fastmonterte seter åpnes det for 200 personer i publikum.
 • Det åpnes for maks 200 personer på arrangementer utendørs. Om det er fastmonterte seter utendørs åpnes det for 600 personer i publikum.

Gult nivå i barneskolen og i barnehagene

Barneskoler og barnehager driftes fortsatt på gult nivå, men er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen. Det vurderes på hver enkelt enhet om det er nødvendig å redusere åpningstiden i barnehagene noe. Dersom det oppstår behov for redusert åpningstid på grunn av bemanningssituasjon, karantene etc. sendes det ut informasjon om dette fra den enkelte barnehage.

Ungdomsskoler tilbake på gult nivå

Ungdomsskoler i Trondheim var frem til 18. januar på rødt nivå. Alle ungdomsskoler og skoler med 1.-10. trinn drives nå på gult nivå.

Videregående skoler også tilbake til gult

Trondheim kommune har vedtatt å senke tiltaksnivået i alle videregående skoler i kommunen til gult nivå. Dette skjer på bakgrunn av regjeringens endring av tiltaksnivå som kom mandag 18. januar og etter en vurdert av lokal risiko for smitte i Trondheim.

Trondheim kommune har anmodet fylkeskommunen og alle private eiere av videregående skoler om snarest og senest innen mandag 25.01.21 å drifte skolene på gult nivå.

Her kan du lese mer om hva gult og rødt nivå betyr for barnehager og skoler.

Mer informasjon:

Trondheim kommunes samleside om korona-situasjonen

Nasjonale påbud for hele landet fra 18. januar

I tillegg til den lokale forskriften for Trondheim kommune, har regjeringen innført nasjonale påbud som gjelder for hele landet.

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser.

Det nasjonale forbudet mot skjenking av alkohol på serverinssteder og arrangementer er nå opphevet. Regjeringen har besluttet at det fra midnatt fredag 22. januar kan skjenkes frem til klokken 24.00, men at gjester ikke kan slippe inn etter klokken 22.00.

I Trondheim er det innført skjenkestopp klokka 22.00. Dette vedtaket begrenser altså de nasjonale bestemmelsene om skjenking til midnatt.

Nasjonale anbefalinger fra 18. januar

Regjeringens anbefalinger om å unngå besøk hjemme er nå trukket tilbake. Det betyr at vi igjen kan ha inntil fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt, skriver regjeringen på sine nettsider.

Sosial kontakt

Om sosial kontakt anbefaler regjeringen følgende:

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

I tillegg kommer altså lokale bestemmelser om begrenset sosial kontakt i Trondheim som er beskrevet tidligere i denne artikkelen.

Du kan lese mer om regjeringens nye tiltak som kom mandag 18. januar her.

Reiser

Regjeringen anbefaler ikke å gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Kommunene i Trondheimsregionen har også sendt ut lokale anbefalinger som blant annet omhandler reiser mellom kommunene. Disse anbefalingene kan du lese mer om her.

Begrensning i reiser mellom kommunene

Koronahotell

Alle personer som kan dokumentere at de har et egnet oppholdssted for karantene, kan benytte dette i stedet for karantenehotell. Dette gjelder fra nå av, mens det tidligere var slik at de som hadde annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, var nødt til å benytte karantenehotell. Du skal være i reisekarantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land.

Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju dager etter ankomst.

Her finner du mer informasjon om koronahotell-ordningen

Tilbake til korona samleside

Sist oppdatert: 21.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004