Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneDisse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Formannskapet har vedtatt å igjen tillate skjenking av alkohol på restauranter til mat (minimum hovedrett) og treningssentrene kan åpnes for de som er bosatt i kommunen. I denne saken kan du lese mer om hvilke smittevernregler som gjelder nå.

Sist oppdatert: 12.06.2021

Illustrasjonsfoto av kvinne med munnbind
Denne saken er sist oppdatert etter formannskapets møte 10. juni.

Lokal forskrift frem til og med 15. juni 2021

Kort oppsummering av den lokale forskriften i Trondheim kommune:

 • Det videreføres påbud om bruk av munnbind.
 • Servering av alkohol på utesteder kan bare skje til gjester som har bestilt bord, og bare i forbindelse med mat - minimum hovedrett.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn fem gjester.
 • Det er fortsatt ikke tillatt med offentlig arrangement, med noen unntak.
 • Treningssenter og svømmehaller kan holdes åpent for personer bosatt i Trondheim kommune.

Den lokale forskriften følger i store trekk den nasjonale covid-19 forskriftens bestemmelser i kapittel 5 b.

Regler for Trondheim (lokal forskrift)

Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn fem gjester.

Unntak for vaksinerte

Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på fem personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.

En meters avstand

Det er kun tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster på områder tilknyttet private hjem som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst en meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

Butikker og kjøpesentre

Det er antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand.

Munnbind

Det skal brukes munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Butikker og andre forsamlingsområder

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Taxi

Passasjerene skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruk munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien.

Idrett og kultur

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

I Trondheim kommunes veiledere for idretten og for kultur vil du finne oppdatert informasjon om hvilke regler og tiltak som gjelder.

Veileder for idretten

Veileder for treningsvirksomheter og svømmehaller

Veileder for kulturen

Veileder for arrangører og arrangement 

Stenging av virksomheter

Treningssentre kan holde åpent, men med disse reglene

 • Tilbud til de som er bosatt i kommunen og i henhold til gjeldende veileder med to meters avstand.
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent, med disse reglene

 • Svømmetilbud til kommunens innbyggere.
 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og for toppidrettsutøvere.
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Følgende steder skal også holdes stengt

 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder. Påbud om stenging gjelder likevel ikke i aktivitetsparker utendørs, der avstand mellom utøvere i ulike kohorter blir ivaretatt, og antall samtidig besøkende begrenses.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Varemesser og midlertidige innendørsmarkeder.
 • Frivillige og offentlige virksomheter, og offentlige steder der det foregår organiserte kultur, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for barn og unge under 20 år og utendørs aktivitet for voksne.
Arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med unntak av:

 • Vielser, begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.
 • Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer tilstede.

Mulighet for markering og feiring

Trondheim kommune har nå åpnet for at det er mulig å samle en liten gruppe gjester for minnemarkering eller feiring i forbindelse med f.eks. begravelse, bryllup og dåp.

Man ønsker med dette å gi mulighet til å markere store og viktige livshendelser ut over selve seremonien.

Samlingen kan være på maksimalt 20 personer og kan foregå i leid eller lånt lokale, alternativt separat, lukket rom på restaurant/serveringssted. Det må være mulig å holde minst 1m avstand mellom deltakere som ikke tilhører samme husstand.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.

Unntak for arrangement gjelder også i disse tilfellene:

 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
 • Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, samt Post Nord ligaen, uten publikum til stede.
Serverings- og skjenkesteder
 • Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn seks personer.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Servering av alkohol kan bare skje til de som har bestilt bord og får servert mat (middag, minimum hovedrett).
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

Veileder for serverings- og skjenkesteder

Hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Sosial kontakt - lokale anbefalinger

Det er anbefalt å begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand, arbeidsplass eller skole).

Hva menes med sosiale kontakter?

Denne anbefalingen har som hovedhensikt å redusere smittespredning mellom folk. Det er umulig å beskrive alle tenkelige aktiviteter og sosiale forbindelser et menneske har i løpet av en uke i en forskrift eller en slik artikkel.

Det aller viktigste er å holde avstand til andre, og møte så få personer som mulig. Gjør vi det, vil smitten gå ned. Vi kommer langt med sunn fornuft og litt ekstra forsiktighet.

Folk du møter

Med sosiale kontakter menes ganske enkelt folk du møter og har sosial omgang med. Sosiale kontakter er folk i alle aldre, også barn. Av alle praktiske hensyn gjelder dette mennesker du møter innendørs og nærmere enn 1 meter i mer enn 15 minutter. Da skal de regnes som en av de 10 du har på din “kvote” i løpet av en uke, altså sju dager.

Så dersom du møter Per og Kari på en kafe i byen en mandag ettermiddag, så regnes de som to sosiale kontakter. Dersom du kjører en kveldstur i bil sammen med Ole onsdag kveld, har du registrert en tredje sosial kontakt. Slik teller du sammen antall sosiale kontakter innenfor en uke til du kommer til 10. Har du møtt fem innenfor denne perioden på sju dager, må du vente med nye kontakter til sjudagers perioden er gått. Når sju dager er gått, har dere nye 10 kontakter du kan møte.

Ikke de på jobb og skole

 • Du skal ikke telle med de du møter i forbindelse med jobb og skole
 • Du skal heller ikke telle med de personene du bor sammen med, altså i din egen husstand. Du skal heller ikke telle med de du møter på butikken (som du selvsagt holder god avstand til)
 • Barn som drar på trening og lignende, og som møter andre der, skal heller ikke regnes inn i dette tallet

Huskeregel

Du kan enklest forholde deg til dette ved å regne sosiale kontakter som personer du har sosial kontakt med nærmere enn 1 meter over en periode på mer enn 15 minutter.

Karantene og isolasjon

Informasjon om smittekarantene, ventekarantene og isolasjon (helsenorge.no)

Ferdigvaksinert - hva nå?

Etter å ha fått begge doser med vaksine har du etter kort tid oppnådd optimal beskyttelse mot covid-19.

Ute i det offentlige rom, inkludert på arrangement og offentlig transport, må fullvaksinerte fortsatt følge reglene og anbefalingene som ikke-vaksinerte må følge.

Fullvaksinerte har litt mer romslige regler i sine private hjem

Besøk i sykehjem og helsehus

Oppdaterte lokale besøksregler for sykehjem og helsehus

Barnehager og skoler

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Skoler og barnehager

Barneskoler og barnehager driftes fortsatt på gult nivå i Trondheim, men er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen.

Videregående skoler

Fra og med mandag 14. juni drives videregående skoler i Trondheim på gult nivå. 

Høyere utdanning

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene an likevel holdes åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak for dette dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt

Reiser mellom kommuner

Lokale og nasjonale reiseråd

Trondheim kommune anbefaler å begrense unødvendige reiser over kommunegrensene i størst mulig grad.

Hvilke råd og anbefalinger som gjelder for andre kommuner kan du sjekke på nettsiden til den aktuelle kommunen det gjelder.

Reiseråd for hele landet

 • Innenlandsreiser kan nå gjennomføres, men det er viktig at man planlegger reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for dem som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Karantenehotell

Disse reglene gjelder for karantenehotell

Her finner du reglene for karantenehotell for de som kommer hjem etter utenlandsreiser.

Lenke til regjeringens informasjon om karantenehotell

Information in other languages

This article in English

Korona

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004