Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneDisse koronareglene gjelder i Trondheim - påbud om munnbind videreføres

Disse koronareglene gjelder i Trondheim - påbud om munnbind videreføres

Formannskapet i Trondheim vedtok 7. september å videreføre påbudet om bruk av munnbind på offentlig transport og på steder innendørs der du ikke kan holde minst en meters avstand. Også påbudet om at serverings- og skjenkesteder med alkoholservering skal registrere alle sine kunder videreføres.

Sist oppdatert: 16.09.2021

Foto fra formannskapsmøte
Formannskapet i Trondheim vedtok tirsdag 7. september å videreføre den gjeldende forskriften om koronatiltak i Trondheim. Forskriften gjelder nå til 21. september.

Her finner du oversikt over hvilke koronaregler og anbefalinger som gjelder i Trondheim nå. Saken er oppdatert etter formannskapets møte 7. september. Den nye forskriften gjelder til 21. september.

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Trondheim kommune (Lovdata)

Formannskapet vedtok å videreføre påbudet om bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år. Påbudet gjelder på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der du ikke kan holde minst en meters avstand. Det er gitt fritak for påbudet for personer som av medisinske hensyn ikke kan bruke munnbind.

Munnbind i drosjer

Det gjelder også et påbud om bruk av munnbind i drosjer. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i drosjen.

Fra forskriften

I den midlertidige forskriften heter det: Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, studiesteder, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger og liknende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

I lokaler for kultur-, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke for utøvere under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

Plikt til registrering

I tillegg til en gjeninnføring av munnbindpåbud har formannskapet vedtatt å pålegge alle serverings- og skjenkesteder som serverer alkohol om å registrere alle enkeltkunder når de kommer til lokalene. Dette gjøres for å lette smittesporingen og dermed være et bidrag til å begrense ytterligere smittespredning.

Fritak for smittekarantene

Formannskapet har også vedtatt at elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene når de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer for testing av barn og ungdom under 18 år som grunnlag for unntak fra smittekarantene.

Det betyr at elever i videregående skole, enten de er over eller under 18 år, skal følge de samme reglene som gjelder for barn og unge i skolene der det nå er åpnet for å teste seg ut av smittekarantene. Med andre ord innfører Trondheim en ordning der det ikke skilles på om eleven i den videregående skolen er over eller under 18 år for å kunne teste seg ut av smittekarantene. Dette er en spesiell bestemmelse som gjelder i Trondheim for elever i den videregående skolen. 

Anbefaler hjemmekontor

I tillegg til munnbindpåbud og påbud om registrering forsterker Trondheim kommune nå sine anbefalinger til innbyggerne. I vedtaket fra formannskapet heter det at det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte som må benytte kollektivtransport til og fra jobb, kan jobbe hjemmefra så langt dette hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Treningssenter

De tidligere anbefalingene som ble vedtatt av formannskapet i juni videreføres. Det betyr at det fortsatt anbefales minimum to meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.

Begrens sosiale kontakter

Trondheim kommune understreker også en sterk anbefaling om å begrense dine sosiale kontakter så mye som mulig. Dette gjelder ikke egen husstand, eller personer du møter på arbeid eller på skole.

Nasjonale regler og anbefalinger

Ut over disse lokale påbudene og anbefalingene gjelder de nasjonale regler og anbefalinger også i Trondheim. Pandemien er ikke over, og det er fortsatt en rekke begrensninger du må forholde deg til.

Generelle smittetiltak

Det er samtidig grunn til å minne om de grunnleggende smittevernsreglene som vi alle kjenner. Ved enkle grep kan du bidra til å forhindre smitte:

 • Vær nøye med håndhygiene - sprit og/eller vask hendene
 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold antall personer du møter så lavt som mulig

Besøksrutiner for helsehus og helse- og velferdssenter

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om pandemien på våre korona-sider

Disse reglene gjelder nå for hele landet

Handelsnæringen
 • Handelsnæringen kan holde åpent som før med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften.
 • Det må tilrettelegges for minst 1 meters avstand mellom kundene og næringen skal ha rutiner for god hygiene.
 • Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.
Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra énmetersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Veileder for kultur i Trondheim

Veileder for treningssentre og svømmehaller

Private arrangementer
 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
Offentlige arrangementer

Disse reglene for antall personer som kan være til stede gjelder:

Uten test eller koronasertifikat

Faste tilviste plasser

 • Innendørs: Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)
 • Utendørs: Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

 • Innendørs: Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)
 • Utendørs: Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

Faste tilviste plasser

 • Innendørs: 50 prosent kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)
 • Utendørs: 50 prosent kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

 • Innendørs: 50 prosent kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)
 • Utendørs: 50 prosent kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Skjenkestopp kl. 24.00 er opphevet.

Det er ikke anledning til å slippe inn gjester etter klokken 24.00.

Det er fortsatt krav om bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

I henhold til nasjonal forskrift er serveringssteder pålagt å registrere kontaktopplysninger til sine gjester, Trondheim kommune anbefaler at serverings- og skjenkesteder med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst.

Veileder for serverings- og skjenkesteder

Sjekkliste serveringssteder

Disse anbefalingene gjelder for hele landet

Sosial kontakt
 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester.
 • Det anbefales å begrense sosiale kontakter, men dette gjelder ikke egen husstand, arbeid eller skole.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.

Som beskyttet regnes disse gruppene:

Fullvaksinert

 • De som har fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • De som har gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • De som har fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Beskyttet

 • De som er fullvaksinert, de som har fått har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • De som har har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen. Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Personer som ikke er beskyttet, og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

I Trondheim kommune drives skoler og barnehager på grønt nivå.

Høyere utdanning

Det er åpnet for mer fysisk undervisning og vurdering av jevnlig testing. Det skal registreres hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

Det åpnes for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid anbefales.

Arbeidsgiver vurderer nå i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.

Generelle smitteverntiltak: Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Korona

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006