Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneInformasjon til foresatte før vaksinering av barn og unge 12-15 år

Informasjon til foresatte før vaksinering av barn og unge 12-15 år

Viktig informasjon og lenker når det gjelder vaksinebestilling for barn og unge mellom 12 og 15 år.

Vaksine blir satt i armen på en dame

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som er fylt 12 år får tilbud om å vaksinere seg. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007, 2008 samt alle fra årskull 2009 når de har fylt 12 år.

Det er tilrettelagt for at foresatte kan bestille vaksine på vegne av barnet på MinSide. Velg “Bestill koronavaksine for andre.” Dersom det ikke er ledige timer, prøv igjen senere da det legges ut vaksinetimer fortløpende. Ved problemer med å bestille time eller ved spørsmål, ta kontakt med koronatelefonen telefon 90 50 90 52.

Om ditt barn må ha følge, ønsker vi av hensyn til smittevern at kun én foresatt er med barnet. Samtykke- og egenerklæringsskjema må fylles ut og medbringes til vaksinering. Hvilke helseforhold som gjør at barnet ikke bør ta vaksinen eller at det trengs ekstra vurderinger, er beskrevet i egenerklæringsskjemaet.

Koronasykdom

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av koronasykdom, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. Med økt smitte i samfunnet, vil også noen flere risikere å få et alvorlig sykdomsforløp og flere vil bli innlagt på sykehus. Alvorlig koronasykdom hos barn og unge er særlig knyttet til en sjelden betennelsestilstand kalt multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med covid-19 (MIS-C). Kjennetegnene på MIS-C er vedvarende høy feber og betennelsesreaksjon i flere organer som oppstår 2-6 uker etter infeksjon.

Koronavaksine

Barn og unge mellom 12-15 år vil bli tilbudt vaksinen fra Pfizer og BioNTech (Comirnaty), som er godkjent til bruk fra 12 år og oppover. Folkehelseinstituttet anbefaler foreløpig barn og unge i denne aldersgruppen én vaksinedose. Aldersgruppen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. Beskyttelse mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i befolkningen.

Bivirkninger kan oppstå 1-2 dager etter vaksinasjon, men er som oftest milde/moderate og går over etter noen dager. De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte.

Det er beskrevet en sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse (myokarditt og perikarditt) etter bruk av mRNA vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen oppstår i all hovedsak etter andre dose. Symptomene kommer vanligvis innen en uke etter andre dose, og er forbigående slik at de fleste blir frisk innen en måned. Studier har vist at koronasykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte enn det som oppstår etter vaksine. Kontakt fastlege eller Legevakt hvis barnet får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Vaksinering etter gjennomgått koronainfeksjon

Barn og ungdom som har hatt koronainfeksjon skal foreløpig ikke ta vaksinen. Disse er godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mot alvorlig forløp. Er du usikker på om barnet ditt har hatt koronainfeksjon, kan en vaksinedose tilbys.

To doser for spesielle grupper

Barn og unge med alvorlig underliggende sykdom har allerede fått tilbud om vaksine. Det anbefales at disse barna får to vaksinedoser. Dette er også aktuelt for barn i familier med sårbare/immunsvekkede pårørende. Det anbefales at det går 8-12 uker mellom dosene. Her gjøres det også individuelle vurderinger i forhold til behandlingsforløp.

Samtykke for vaksinering av barn og unge under 16 år

Barn og unge under 16 år skal ha skriftlig samtykke til vaksinering fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen.

For barn under offentlig omsorg må den som følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten.

Ta med utfylt samtykke- og egenerklæringsskjema til vaksinetimen.

Samtykke- og egenerklæringsskjema

Rett til tilpasset informasjon

Barn og ungdom har rett til å få informasjon og skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Foreldre/foresatte bør snakke med sitt barn/ ungdom om valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til dette.

Informasjon med brosjyrer/illustrasjon og filmer er ment som hjelp til dette.

For mer informasjon har Folkehelseinstituttet laget Spørsmål og svar om vaksinering av 12-15-åringer.

Sist oppdatert: 21.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006