Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneDisse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Her får du en oppdatert oversikt over nasjonale og lokale regler og anbefalinger som gjelder i Trondheim kommune.

Foto fra Leangen teststasjon
Denne saken er sist oppdatert etter formannskapets møte 20. april.

This article in english

Artikkelen er oppdatert etter formannskapets møte 20. april 2021. 

Lokal forskrift frem til og med 19. mai

På en pressekonferanse tirsdag 13. april kom regjeringen med nye tiltak og anbefalinger som et ledd i gjenåpningen av landet. Disse trer i kraft fra midnatt natt til fredag 16. april.

I formannskapet tirsdag 20. april vedtok formannskapet å forlenge den lokale forskriften frem til og med 19. mai. 

Gjeldende regler og anbefalinger som gjelder for hele landet, og selvsagt også i Trondheim

Information about national rules in other languages

Viktigste regler og anbefalinger

De viktigste regler og anbefalinger er:

 • Hold avstand
 • Begrens antall sosiale kontakter
 • Vær nøye med håndhygienen
 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Ha lav terskel for å teste deg ved symptomer
 • Bruk munnbind om du ikke kan holde avstand
 • Bruk munnbind på kollektivreiser

Hvilke koronatiltak gjelder 17. mai?

Her finner du hvilke regler og anbefalinger som gjelder for 17. mai-tog, offentlige arrangement og private sammenkomster.

Regler og anbefalinger for smittevern på 17. mai

Regler for Trondheim

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

I tillegg til disse bestemmelsene gjelder også lokale bestemmelsene gjelder i Trondheim, foreløpig frem til og med 21. april 2021.

Trondheim kommune anbefaler at alle innbyggerne begrenser antall sosiale kontakter ut over egen husstand, arbeid, skole og barnehage til 10 personer per person per uke. Lokalt i Trondheim gjelder fortsatt et påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser.

Den generelle anbefalingen om bruk av munnbind på steder der du ikke kan holde god avstand til andre gjelder fortsatt.

Hva menes med sosiale kontakter?

Denne bestemmelsen har som hovedhensikt å redusere smittespredning mellom folk. Det er umulig å beskrive alle tenkelige aktiviteter og sosiale forbindelser et menneske har i løpet av en uke i en forskrift eller en slik artikkel.

Det aller viktigste er å holde avstand til andre, og møte så få personer som mulig. Gjør vi det, vil smitten gå ned. Vi kommer langt med sunn fornuft og litt ekstra forsiktighet.

Folk du møter

Med sosiale kontakter menes ganske enkelt folk du møter og har sosial omgang med. Sosiale kontakter er folk i alle aldre, også barn. Av alle praktiske hensyn gjelder dette mennesker du møter innendørs og nærmere enn 1 meter i mer enn 15 minutter. Da skal de regnes som en av de 10 du har på din “kvote” i løpet av en uke, altså sju dager.

Så dersom du møter Per og Kari på en kafe i byen en mandag ettermiddag, så regnes de som to sosiale kontakter. Dersom du kjører en kveldstur i bil sammen med Ole onsdag kveld, har du registrert en tredje sosial kontakt. Slik teller du sammen antall sosiale kontakter innenfor en uke til du kommer til tallet 10. Har du møtt 10 innenfor denne perioden på sju dager, må du vente med nye kontakter til sjudagers perioden er gått. Når sju dager er gått, har dere nye 10 kontakter du kan møte.

Ikke de på jobb og skole

 • Du skal ikke telle med de du møter i forbindelse med jobb og skole.
 • Du skal heller ikke telle med de personene du bor sammen med, altså i din egen husstand. Du skal heller ikke telle med de du møter på butikken (som du selvsagt holder god avstand til).
 • Du skal heller ikke telle med personer som befinner seg i for eksempel samme treningslokale som deg selv (som du også holder avstand til) eller som du møter på andre fritidsaktiviteter og som du holder mer enn to meters avstand til.
 • Barn som drar på trening og lignende, og som møter andre der, skal heller ikke regnes inn i dette tallet.

Huskeregel

Du kan enklest forholde deg til dette ved å regne sosiale kontakter som personer du har sosial kontakt med nærmere enn to meter over en periode på mer enn 15 minutter.

 • Går du tur utendørs, og holder avstand til de andre, trenger du ikke å regne dette med i antallet.
 • Deltar du på en spinningtime (eller andre gruppetimer) på et treningssenter, og holder mer enn to meters avstand til andre, regnes ikke dette som en sosial kontakt.
 • Det samme gjelder også for kinobesøk, en tur i svømmehallen og lignende aktiviteter.
Munnbind

Trondheim kommune anbefaler sterkt at folk bruker munnbind.

Kollektivtransport og drosjer

I den lokale forskriften for Trondheim er det i enkelte tilfeller påbudt med bruk av munnbind.

Det er påbudt å bruke munnbind

 • på kollektivreiser
 • i drosjer
 • innendørs på stasjonsområder.

I drosjer skal alle reisende registreres med navn og telefonnummer.

Frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester osv.

Det er påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester osv. Plikten gjelder både ansatte og kunder.

Kunder kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen.

Butikker og kjøpesenter

Antallet kunder skal begrenses ut fra størrelsen på lokalet slik at det er mulig å holde én meters avstand til enhver tid. Klarer du ikke det må du bruker munnbind. 

Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Veileder for handelsnæringen i Trondheim

Serverings- og skjenkesteder

Fra og med midnatt natt til fredag 16. april er det igjen anledning til å servere alkohol på serverings- og utesteder, men dette er fortsatt knyttet opp til bestilling av mat. Det er anledning til å servere alkohol frem til klokka 22.00.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.

Alle serverings- og skjenkesteder skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger covid-19-forskriften.

Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen.

Veiledere på norsk

Veileder for serverings- og skjenkesteder

Sjekkliste for serverings- og skjenkesteder (pdf)

Sjekkliste for serverings- og skjenkesteder (Excel)

Guidance in English

Guide for licensed restaurants and bars

Treningssentre, fysikalske institutt osv.

Disse reglene for treningssentre og lignende:

Treningssentre kan holde åpent. Den nasjonale regelen om at treningssentre bare kan holde åpent for personer i samme kommune oppheves fra midnatt natt til fredag 16. april. I den lokale forskriften for Trondheim er det krav om at man holder minst to meter avstand til andre under fysisk aktivitet.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan også åpnes igjen fra midnatt natt til fredag 16. april.

Veileder for treningssentre og svømmehaller i Trondheim

Idrett og kultur

Regjeringen gjør nå endringer slik at både idretts- og kulturarrangementer for barn og unge kan være opp til 50 deltakere. Men deltakerne må tilhøre samme kommune.

På disse arrangementene er det mulig å samle inntil 50 personer, selv om publikum ikke sitter på faste, tilviste plasser. Når publikum sitter på faste, tilviste seter gjelder de generelle antallsbegrensningene. Mer om det lenger ned i denne artikkelen.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst en meters avstand.

Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

I Trondheim kommunes veiledere for idretten og for kultur vil du finne oppdatert informasjon om hvilke regler og tiltak som gjelder.

Veileder for idretten i Trondheim

Veileder for kulturen i Trondheim

Veileder for arrangører og arrangement i Trondheim

Fotball

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet og FHI åpnes det for treningskamper utendørs i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn. Treningskampene skal gjennomføres med minst mulig geografisk mobilitet, og det forutsettes etterlevelse av Norges Fotballforbund sin smittevernprotokoll.

Det blir også tillatt med treningskamper i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn i kommuner som har regionale tiltak etter tiltaksnivå A og B. I disse kommunene skal det kun være spillere, støtteapparat og dommere til stede ved kampene.

Basert på erfaringer fra treningskampene og en oppdatert vurdering av smittesituasjonen vil regjeringen i uke 18 ta endelig beslutning om åpning for seriespill i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn.

Arrangementer

Private sammenkomster innendørs

Den nasjonale forskriften setter en begrensning på ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer dersom arrangementet foregår utendørs.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Innendørs arrangement uten faste tilviste plasser

Forskriften setter også en begrensning på maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.

Det kan kunne være maks 100 personer på innendørs arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Utendørs arrangement

Det kan kun være maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Arrangørens ansvar

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Begravelser

Begravelser regnes som arrangement og må følge de samme reglene.

Se mer informasjon om de nasjonale reglene på regjeringen.no.

Hjemmekontor

Hjemmekontor er ikke lenger påbudt, men er fortsatt anbefalt for dem som har mulighet.

Besøk i sykehjem og helsehus

Oppdaterte besøksregler.

Barnehager og skoler

Barneskoler og i barnehager - Gult nivå

Barneskoler og barnehager driftes fortsatt på gult nivå, men er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen.

Dersom det oppstår behov for redusert åpningstid på grunn av bemanningssituasjon, karantene og liknende sendes det ut informasjon om dette fra den enkelte barnehage.

Ungdomsskoler - Gult nivå

Alle ungdomsskoler og skoler med 1.-10. trinn drives nå på gult nivå.

Videregående skoler - universiteter, høyskoler og liknende

Det er mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Videregående skoler drives fortsatt på gult nivå i Trondheim.

Hva betyr gult og rødt nivå betyr for barnehager og skoler?

Reiser

Reiser mellom kommuner

Trondheim kommune anbefaler å begrense unødvendige reiser over kommunegrensene i størst mulig grad.

Hvilke råd og anbefalinger som gjelder for andre kommuner kan du sjekke på nettsiden til den aktuelle kommunen det gjelder.

Reiseråd for hele landet

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Karantenehotell

Regjeringen har skjerpet inn reglene for karantenehotell for de som kommer hjem etter unødvendige utenlandsreiser.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Her er reglene som gjelder for karantenehotell og unntak fra den plikten

The coronavirus situation: Information regarding quarantine hotels

Sist oppdatert: 14.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004