Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneDisse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Formannskapet vedtok tirsdag 15. juni ny koronaforskrift for Trondheim. Forbudet mot arrangement er nå opphevet, men det gjelder fortsatt begrensninger på antall personer som kan samles. I denne saken kan du lese mer om hvilke koronaregler som gjelder i Trondheim nå.

Sist oppdatert: 18.06.2021

Illustrasjonsfoto av ungdommer som driver idrett
Trondheim kommune fortsetter en forsiktig gjenåpning av samfunnet. Formannskapet vedtok onsdag 15. juni nye lokale koronaregler. Denne saken er sist oppdatert etter formannskapets møte 15. juni.

Lokal forskrift frem til og med 22. juni 2021

Kort oppsummering av den lokale forskriften i Trondheim kommune som gjelder fra klokka 18.00 tirsdag 15. juni.

 • Påbud om minimum to meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.
 • Påbud om begrensninger i deltagelse på arrangement.
 • Påbud om stopp i alkoholservering kl. 22 og ikke innslipp etter kl. 21.
 • Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med bestilling av minimum hovedrett.
 • Serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.
 • Begrensninger i deltagelse i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
 • Påbud om munnbind i drosje, på kollektivtrafikk og på innendørs stasjonsområder. Ellers gjelder det en anbefaling om bruk av munnbind på andre steder der du ikke kan holde avstand.

Du kan lese mer om detaljene i de ulike punktene nedenfor og hvilke anbefalinger formannskapet nå har vedtatt.

Regler og anbefalinger for Trondheim

Sosiale kontakter

Det anbefales begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole).

Hva menes med sosiale kontakter?

Denne anbefalingen har som hovedhensikt å redusere smittespredning mellom folk. Det er umulig å beskrive alle tenkelige aktiviteter og sosiale forbindelser et menneske har i løpet av en uke i en forskrift eller en slik artikkel.

Det aller viktigste er å holde avstand til andre, og møte så få personer som mulig. Gjør vi det, vil smitten gå ned. Vi kommer langt med sunn fornuft og litt ekstra forsiktighet.

Folk du møter

Med sosiale kontakter menes ganske enkelt folk du møter og har sosial omgang med. Sosiale kontakter er folk i alle aldre, også barn. Av alle praktiske hensyn gjelder dette mennesker du møter innendørs og nærmere enn 1 meter i mer enn 15 minutter. Da skal de regnes som en av de 10 du har på din “kvote” i løpet av en uke, altså sju dager.

Så dersom du møter Per og Kari på en kafe i byen en mandag ettermiddag, så regnes de som to sosiale kontakter. Dersom du kjører en kveldstur i bil sammen med Ole onsdag kveld, har du registrert en tredje sosial kontakt. Slik teller du sammen antall sosiale kontakter innenfor en uke til du kommer til 10. Har du møtt fem innenfor denne perioden på sju dager, må du vente med nye kontakter til sjudagers perioden er gått. Når sju dager er gått, har dere nye 10 kontakter du kan møte.

Ikke de på jobb og skole

 • Du skal ikke telle med de du møter i forbindelse med jobb og skole
 • Du skal heller ikke telle med de personene du bor sammen med, altså i din egen husstand. Du skal heller ikke telle med de du møter på butikken (som du selvsagt holder god avstand til)
 • Barn som drar på trening og lignende, og som møter andre der, skal heller ikke regnes inn i dette tallet

Huskeregel

Du kan enklest forholde deg til dette ved å regne sosiale kontakter som personer du har sosial kontakt med nærmere enn 1 meter over en periode på mer enn 15 minutter.

Private sammenkomster i eget hjem

Det anbefales å ha maksimalt 10 gjester i private hjem.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom regnes ikke med i antallet på 10 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Alle som ikke tilhører samme husstand, bør kunne holde minst en meters avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

Munnbind innendørs i offentlige rom

Det anbefales at voksne og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind innendørs i butikker og kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter.

Dette gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende.

Munnbind hos virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings og hulltakingstjenester m.v.

Det anbefales at ansatte og kunder (voksne) og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind dersom de ikke kan holde minst en meters avstand til hverandre. Kunder kan ta av munnbindet dersom dette er nødvendig for utførelsen av behandlingen.

Munnbind i taxi og kollektivtrafikk

Passasjerene skal bruke munnbind i drosje.

Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen.

Plikten til å bruk munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i drosjen.

Det skal brukes munnbind i kollektivtransport og innendørs stasjonsområder dersom man ikke kan holde minst en meters avstand til andre reisende.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Dette gjelder både i drosje og i kollektivtrafikk.

Idrett og kultur

For personer over 20 år er organisert idrettsaktivitet begrenset til inntil 20 personer med minst èn meters avstand innendørs, eller 30 personer med minst èn meters avstand utendørs.

Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs og utendørs er tillatt uten begrensning i antall.

I Trondheim kommunes veiledere for idretten og for kultur vil du finne oppdatert informasjon om hvilke regler og tiltak som gjelder.

Veileder for idretten

Veileder for treningsvirksomheter og svømmehaller

Veileder for kulturen

Veileder for arrangører og arrangement

Arrangementer

Selv om kravene til avstand i den nasjonale covid-19 forskriften § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

Private sammenkomster

20 personer innendørs eller 30 personer utendørs på privat sammenkomst likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Innendørs arrangement

Det åpnes for å samle inntil 50 personer på innendørs arrangement, men med følgende presiseringer:

 • 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.
 • 50 personer ved vielser, begravelser, bisettelser og seremonier ved grav.
 • 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Utendørs arrangement

 • 200 personer på utendørs arrangement, men det åpnes for 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem

Disse skal ikke regnes med

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring av arrangementer.
 • Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av profesjonell aktør.
 • Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement.
 • Spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
 • Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Ved arrangementer for utøvere under 20 år inngår alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer.

Serverings- og skjenkesteder
 • Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.
 • Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Antall personer på serveringssteder

Disse reglene gjelder for antall personer på ulike sammenkomster på serveringssted. Vi presiserer at beskyttede personer og barn skal regnes med i antallet.

 • Privat sammenkomst i del av lokalet som samtidig er åpent for allmennheten: Maks 10 personer innendørs og maks 15 personer utendørs.
 • Privat sammenkomst i lukket del av lokalet (f. eks disputas, jobbmiddag etc.): Maks 20 personer.
 • Minnesamvær, bryllup, dåp og konfirmasjon: maks 20 personer
 • For offentlig arrangement innendørs: Maks 50 personer eller maks 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Regler for alkoholservering

 • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat (minimum hovedrett).
 • Unntatt er alkoholservering under konserter og teaterforestillinger etc. på etablerte kulturscener der kulturarrangementet er formålet med besøket og det må kjøpes billett til forestillingen.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

Veileder for serverings- og skjenkesteder

Sjekkliste for serveringssteder

Instruks til Securitas ved kontroller

Hjemmekontor

Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Karantene og isolasjon

Informasjon om smittekarantene, ventekarantene og isolasjon (helsenorge.no)

Ferdigvaksinert - hva nå?

Etter å ha fått begge doser med vaksine har du etter kort tid oppnådd optimal beskyttelse mot covid-19.

Ute i det offentlige rom, inkludert på arrangement og offentlig transport, må fullvaksinerte fortsatt følge reglene og anbefalingene som ikke-vaksinerte må følge.

Fullvaksinerte har litt mer romslige regler i sine private hjem

Er du vaksinert i utlandet?

Dersom du har fått dine vaksiner i et annet land enn Norge skal dette også registreres nasjonalt. Trondheim kommune jobber nå med å få på plass et system for at disse blir registrert som ferdig vaksinerte. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Besøk i sykehjem og helsehus

Oppdaterte lokale besøksregler for sykehjem og helsehus

Barnehager og skoler

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Skoler og barnehager

Barneskoler og barnehager driftes fortsatt på gult nivå i Trondheim, men er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen.

Videregående skoler

Fra og med mandag 14. juni drives videregående skoler i Trondheim på gult nivå.

Karantenehotell

Disse reglene gjelder for karantenehotell

Her finner du reglene for karantenehotell for de som kommer hjem etter utenlandsreiser.

Lenke til regjeringens informasjon om karantenehotell

This article in English

Korona

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006