Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneDisse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Formannskapet i Trondheim har tirsdag 22. juni opphevet den lokale koronaforskriften. Men det er viktig å understreke at pandemien ikke er over og nasjonale regler må fortsatt følges. Følg også lokale og nasjonale anbefalinger for å være med på å forhindre smittespredning.

Sist oppdatert: 19.07.2021

Illustrasjonsfoto av ungdommer på en stein i Nidelva
Trondheim kommune opphever nå den lokale forskriften. Det betyr at samfunnet kan åpnes igjen på lik linje med resten av landet. Denne saken er sist oppdatert etter formannskapets møte 22. juni.

Opphevelse av lokal forskrift betyr at byen kan åpnes opp på lik linje med landet for øvrig. Men merk deg at den nasjonale forskriften gjelder fortsatt. Pandemien er ikke over, og det er fortsatt en rekke begrensninger du må forholde deg til.

Trondheim følger derfor nå nasjonale anbefalinger. Opphevelsen av den lokale forskriften gjelder fra tirsdag 22. juni klokka 18.00.

Følg anbefalingene for å unngå smitte

I tillegg til den nasjonale covid-19 forskriften har formannskapet vedtatt en rekke anbefalinger som det er lurt å følge for å begrense smitte, unngå at mange havner i karantene og isolasjon og for å forhindre større utbrudd som fører til at virksomheter igjen må stenge og nye restriksjoner må innføres.

Her er de lokale anbefalingene

 • Det anbefales minimum to meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.
 • Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst.
 • Det anbefales bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år.
 • Det anbefales munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst en meters avstand.
 • Det anbefales å begrense antall sosiale kontakter (gjelder ikke egen husstand/arbeid/skole)
 • Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte som ønsker det kan jobber hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Besøksrutiner for helsehus og helse- og velferdssenter

Generelle smittetiltak

Selv om den lokale forskriften nå er opphevet gjelder fortsatt en rekke tiltak som er nedfelt i den nasjonale forskriften.

De aller viktigste reglene gjelder fortsatt:

 • Vær nøye med håndhygiene - sprit og/eller vask hendene
 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold antall personer du møter så lavt som mulig

Disse reglene gjelder nå for hele landet

Handelsnæringen
 • Handelsnæringen kan holde åpent som før med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften.
 • Det må tilrettelegges for minst 1 meters avstand mellom kundene og næringen skal ha rutiner for god hygiene.
 • Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.
Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra énmetersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Veileder for kultur i Trondheim

Veileder for treningssentre og svømmehaller

Private arrangementer
 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
Offentlige arrangementer

Disse reglene for antall personer som kan være til stede gjelder:

Uten test eller koronasertifikat

Faste tilviste plasser

 • Innendørs: Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)
 • Utendørs: Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

 • Innendørs: Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)
 • Utendørs: Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

Faste tilviste plasser

 • Innendørs: 50 prosent kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)
 • Utendørs: 50 prosent kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

 • Innendørs: 50 prosent kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)
 • Utendørs: 50 prosent kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Skjenkestoppen kl. 24.00 oppheves.

Det er ikke anledning til å slippe inn gjester etter klokken 24.00.

Det er fortsatt krav om bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

I henhold til nasjonal forskrift er serveringssteder pålagt å registrere kontaktopplysninger til sine gjester, Trondheim kommune anbefaler at serverings- og skjenkesteder med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst.

Veileder for serverings- og skjenkesteder

Sjekkliste serveringssteder

Disse anbefalingene gjelder for hele landet

Sosial kontakt
 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester.
 • Det anbefales å begrense sosiale kontakter, men dette gjelder ikke egen husstand, arbeid eller skole.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.

Som beskyttet regnes disse gruppene:

Fullvaksinert

 • De som har fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • De som har gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • De som har fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Beskyttet

 • De som er fullvaksinert, de som har fått har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • De som har har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen. Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Personer som ikke er beskyttet, og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

I Trondheim kommune drives skoler og barnehager på gult nivå.

Høyere utdanning

Det er åpnet for mer fysisk undervisning og vurdering av jevnlig testing. Det skal registreres hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

Det åpnes for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid anbefales.

Arbeidsgiver vurderer nå i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.

Generelle smitteverntiltak: Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Korona

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006