Hjem Kunngjøringer av planerPlanarbeid for kommunedelplan friluftsliv og grønne områder

Planarbeid for kommunedelplan friluftsliv og grønne områder

Trondheim kommune annonserer med dette oppstart av planarbeidet for kommunedelplan friluftsliv og grønne områder.

Formannskapet i Trondheim vedtok den 27.04.21, i sak 141/21, å sende forslag til planprogram for kommunedelplan friluftsliv og grønne områder ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å levere innspill er 13. juni 2021. Vi ber om at uttalelser til planprogrammet sendes idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no. Merk emnefelt med Høringsinnspill - PFG.

Det kan også benyttes brevpost: Trondheim kommune, Enhet for idrett og friluftsliv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. Merkes Høringsinnspill - PFG.

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006