Planprogram på høring: Kommunedelplan Vann i Trondheim 2021-2032. Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Frist for innspill: 01.05.2020

Planprogram på høring: Kommunedelplan Vann i Trondheim 2021-2032. Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Overnevnte planprogram er 17.03.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet.

www.trondheim.kommune.no/org/byutvikling/kommunalteknikk/kommunedelplan-vann-i-trondheim-2021-2032

Her finnes mer info, referanse til den politiske saken og selve planprogrammet.

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden, slik at merknaden kan knyttes til saken den gjelder.

Saksreferanse: 20/25082

Sist oppdatert: 18.03.2020

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004