Hjem Kunngjøringer av planerArkiv igangsatt planarbeidPlanprogram på høring: Kommunedelplan Vann i Trondheim 2021-2032. Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Planprogram på høring: Kommunedelplan Vann i Trondheim 2021-2032. Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Frist for innspill: 01.05.2020

Sist oppdatert: 18.03.2020

A03-P1-EPI006