Hjem Kunngjøringer av planerArkiv offentlig ettersynKommunedelplan for Sluppen - anbefaling av samferdselsprinsipper til grunn for videre arbeid, begrenset høring

Kommunedelplan for Sluppen - anbefaling av samferdselsprinsipper til grunn for videre arbeid, begrenset høring

Frist for innspill: 01.04.2019

 Rådmannen har utarbeidet prinsippløsninger for samferdsel som bør videreføres i arbeidet med kommunedelplan for Sluppen. Formannskapet vedtok 5.3.2019 å sende disse anbefalingene på begrenset høring i tre uker.

Hensikt

Hensikten med saken er å forankre rådmannens anbefaling for hvilke prinsippløsninger for samferdsel som videreføres i arbeidet med kommunedelplan for Sluppen, og å sende disse anbefalingene på begrenset høring i tre uker.

Sammendrag

Saksframlegget legger vekt på hvilke løsninger som anbefales videreført for hver trafikantgruppe, og redegjør for prosessen bak vurderingene som er gjort. Anbefalte prinsipper er ikke detaljerte, og har stort rom for endringer og videre bearbeidelse.
Saksframlegget redegjør for medvirkning, klimagassutslipp, planens gjennomførbarhet, finansiering av samferdselsanlegg og økonomiske konsekvenser for kommunen.

Saksgrunnlaget er utarbeidet i samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune.

 

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling 

 

Vedlegg

Optimaliseringsfase, prinsipp 3

Alternativer fra silingsfase og optimalisering

Silingsrapport, prinsippløsninger for samferdsel

Byutviklingsvurderinger av prinsipper i silingsrapport

 

Begrenset høring

Saksmaterialet sendes på begrenset høring til grunneierne innenfor planavgrensningen og relevante offentlige etater og interesseorganisasjoner. Vi ønsker kommentarer til anbefalingene og vurderingene som er gjort så langt.

 

For mer informasjon se kommunedelplanen sin egen side:

kommunedelplan for sluppen

Se også planen sin egen kartløsning hvor det er mulig å komme med innspill:

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kdpsluppen/medvirkning

 Merk at innspill i denne kartløsningen blir ikke registrert med kontaktdata. 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

 Send gjerne kopi til anne-torres.mollan@trondheim.kommune.no

Saksreferanse: 18/13495

Sist oppdatert: 11.03.2019

A03-P1-EPI006