Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerLeangen stasjon, detaljregulering, r20160021

Leangen stasjon, detaljregulering, r20160021

Klagefrist: 04.08.2018

Overnevnte plan er 21.06.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny jernbanestasjon ved Leangen senterområde, som erstatning for dagens stasjon. Eksisterende Leangen stasjon, som ligger litt lenger øst, oppfyller ikke kravene til Jernbaneverkets tekniske regelverk eller universell utforming. Det er behov for en funksjonell stasjon med optimal plassering i forhold til transformasjonen av Leangen området fra et industri- og lagerområde til senterområde med bebyggelse på begge sider av jernbanen. Planen legger til grunn et kompakt omstigningspunkt på Leangbrua med direkte omstigning mellom vertikalkommunikasjon til perrongen (stasjonsområdet) og stasjon for metrobuss.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/46621

Sist oppdatert: 05.07.2018

A03-P1-EPI004