Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerLundlia gnr/bnr 177/733 og 177/731, detaljregulering, r20170010

Lundlia gnr/bnr 177/733 og 177/731, detaljregulering, r20170010

Klagefrist: 12.02.2018

Overnevnte plan er 07.12.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å bebygge resterende del av Lund Østre med leilighetsbygg, rekkehus og tilhørende uterom. Hovedfeltet B13 er delt inn i mindre delfelt: B1-B4. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart på grunnen

Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Saksprotokoll

 

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/34063

Sist oppdatert: 31.01.2018

A03-P1-EPI006