Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerTomset B3, detaljregulering, r20160016

Tomset B3, detaljregulering, r20160016

Klagefrist: 08.05.2017

Overnevnte plan er 14.03.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å omregulere fra blokkbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Illustrasjonsplan

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/44096

Sist oppdatert: 01.02.2018

A03-P1-EPI006