Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerTonstad Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180020

Tonstad Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180020

Klagefrist: 29.10.2018

Overnevnte plan er 06.09.18 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Planforslaget skal legge til rette for etablering av omstigningspunkt på Tonstad. Tiltaket er en del av Metrobuss og formålet med planen er å legge til rette for omstigningspunkt for Metrobusslinje M1 og M2, samt flere matebusser. Tonstad skal betjene 70-80 busser i makstimen og vil bli et av
de viktigste omstigningspunktene i Trondheim. God trafikkflyt på stasjonene og presise avganger vil være avgjørende for at ny rutestruktur skal fungere.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/28490

Sist oppdatert: 04.10.2018

A03-P1-EPI006