Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerPeder Morsets veg 21, detaljregulering, r20180033

Peder Morsets veg 21, detaljregulering, r20180033

Klagefrist: 17.10.2020

Overnevnte plan er 03.09.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterende boligområde. Eksisterende enebolig skal rives for å kunne etablere sju nye rekkehus.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedlegg til bestemmelsene:

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Godkjenning av tiltaksplan

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/66

Sist oppdatert: 25.09.2020

A03-P1-EPI006