Høring av søknad om lagring av oljeforurenset vann i Fagervika - Circle K sitt tankanlegg

Høring av søknad om lagring av oljeforurenset vann i Fagervika - Circle K sitt tankanlegg

Circle K Terminal Norway AS har drevet tankanlegg i Fagervika siden slutten av 1920-tallet. Virksomheten har omfattet import og eksport av drivstoff frem til 2023. Circle K Terminal Norway AS ønsker nå at tankanlegget i Fagervika skal benyttes til mellomlagring av oljeforurenset vann (farlig avfall). Det oljeforurensede vannet vil losses over kai, fra tankfartøy til de respektive tankene på tankanlegget. Cirlce K Terminal Norway AS har inngått en avtale med Equinor for inntil 3 år, med mulighet til forlengelse, for mellomlagring av farlig avfall fra offshore-virksomheten i Nordsjøen. Circle K ønsker samtidig å ha muligheten til å kunne gå tilbake til å være et vanlig tankanlegg dersom det blir behov for dette. På bakgrunn av dette søker Circle K Terminal Norway AS om tillatelse til å mellomlagre farlig avfall på tankanlegget i Fagervika.

Sist oppdatert: 10.06.2024

Fant du det du lette etter?