Hjem Kunngjøringer av planerKommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Frist for innspill: 05.07.2021

Overnevnte plan er 11.05.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Formålet med planarbeidet er å vurdere fem forslag til endringer/presiseringer av KPA:

  1. Presisering for beregning av krav til uterom
  2. Plassering av byggverk
  3. Utforming av parkeringsplasser
  4. Særordninger for parkering av servicebiler
  5. Forbud mot tiltak i nedbørfeltet til Jonsvatnet

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Planbeskrivelse 1: Beregning av uterom

Planbeskrivelse 2: Plassering av bebyggelse

Planbeskrivelse 3: Krav til utforming av parkeringsplasser

Planbeskrivelse 4: Særordninger for servicebiler

Planbeskrivelse 5: Forbud mot tiltak i nedbørfeltet til Jonsvatnet

Innkomne innspill til varsel om planoppstart

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/14004

Send inn merknad

Åpne skjema for å gi innspill

Sist oppdatert: 21.05.2021

A03-P1-EPI004